Her tar han direkte på 132.000 volt

I strømførende drakter reparerer montørene Tor-Arne Bonsaksen høyspentlinjer på 132.000 volt. – Du merker ingen ting, men du hører en intens basslyd under hjelmen.

Montører i Helgelandskraft reparerer/jobber uten å koble ut høyspentlinjer. Sparer kunder for millioner og innebærer ingen risiko, sier montørene.

Her ser du montør Tor-Arne Bonsaksen demonstrere hva som skjer når han nærmer seg høyspentledningen.

Montører i Helgelandskraft er ett av tre selskap i Norge som jobber direkte på høyspentlinjer uten å koble ut strømmen. Med spesiallagete klær og gode prosedyrer, er arbeidet med den nye metoden så å si risikofritt og sparer kundene for store penger.

Ivar Sjåvik, Helgeland Kraft

– Her er 132.000 volt, det er ganske mye mer enn i stikkontakten, sier Ivar Sjåvik, som er leder for sikkerhet i Helgeland Kraft.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Det er ganske utrolig at det går an å ta på 132.000 volt, sier montør Tor-Arne Bonsaksen. Sammen med kollega Andreas Rørvik arbeider han på en trafo med full spenning – altså 132.00 volt.

Må ha spesialutstyr

Montørene kan ikke ha på seg vanlige klær når de utfører dette arbeidet.

– Vi har på oss en metalldrakt som leder strøm. Slik slipper vi gnistringen og potensialforskjeller når vi berører strøm. Vi har en krok som vi kobler på fasen. Da er vi ledende. Men det er ikke farlig sier Bonsaksen.

Montørene merker ikke annet av spenningen enn en lyd inne i hjelmen.

– Du får en dyp 50 hertz basslyd inne i hjelmen, det er det eneste.

Det er et høyt sikkerhetsoppbud når montørene skal opp i mastene.

Montørene Andreas Rørvik og Tor Arne Bonsaksen

– Det er spennende når du tenker på hvor høy spenningen er. At det går an å ta direkte på 132.000 volt, sier Andreas Rørvik og Tor Arne Bonsaksen.

Foto: Helgeland Kraft / NRK

– Når du jobber såkalt barhånds jobber du med hendene uten isolerte stenger eller hansker. Du går rett på objektet med hendene. Da må du følge egne prosedyrer og ha spesialbekledning. I tillegg kommer sikkerheten rundt selve klatringen, sier Ivar Sjåvik, som er leder for sikkerhet i Helgeland Kraft.

Sparer samfunnet for millionbeløp

Helgelandskraft har brukt metoden i et halvt år. For kraftselskapet har det store fordeler å slippe å koble ut strømmen under arbeid.

– Vi var nylig på en jobb i Sandnessjøen. Hadde vi ikke tatt i bruk denne metoden ville fire kommuner blitt uten strøm i flere timer. Nå var det ingen som merket noe, sier Sjåvik.

Ledelsen i selskapet mener metoden kan spare Helgelands-regionen for opp mot 20 millioner kroner i året.

– Det blir stadig viktigere å unngå strømbrudd. Samfunnet er helt avhengig av stabil forsyning, og når vi kan jobbe på denne måten slipper vi å koble ut strømmen med de ulemper det måtte medføre for våre kunder, sier Ove Brattbak, administrerende direktør i Helgeland Kraft.

Arbeid Under Spenning (AUS) er i dag en akseptert metode for avbruddsfritt vedlikehold, men det er fremdeles lite utbredt i Norge.

– Det er en del montører som sier de ikke kunne tenkt seg å jobbe barhånd. Det kreves ekstra sterk psyke å jobbe med dette. Det blir helt motsatt av hva du er vant til. Vanligvis skal du holde deg unna det som er spenningsførende, sier Odd Arild Gaundal i Tranamarka Energipark.

Reportasje om Arbeid Under Spenning (AUS)