Her stopper turistene for å spise lunsj i en trafikklomme: – De bidrar til å skape kaos

Tommy Johansen mener mange turister tar seg vel til rette når de besøker Lofoten.

Antydning til trafikkaos

Mange steder i Lofoten er veiene smale, og da er det viktig at det tas hensyn, mener Tommy Johansen.

Foto: Tommy Johansen

– Det vi ser på bildet er et av de smaleste partiene på E10. Det er en liten bru hvor det dårlig med plass når bilistene for eksempel møter på en buss. Heldigvis er det en utkjørsel på begge sider av brua, hvor man kan vente for å passere når det er behov for det.

Tommy Johansen fra Ramberg i Lofoten

Tommy Johansen er selv fra Ramberg i Lofoten. Her er han ute og nyter finværet til sjøs.

Foto: Privat

Men da Tommy Johansen selv skulle passere E10 ved Reine i dag, var det antydning til trafikkaos, forteller han.

Årsak? Noen turister hadde okkupert utkjørselen på den ene siden av brua, for å spise lunsj, og så ikke ut til å tenke over at de gjorde den allerede trange passasjen, enda trangere, sier Johansen.

– Her er det en strekke på nesten en halv kilometer hvor det knapt er plass til én bil av gangen. Da er disse utkjørslene viktige, for at møtende trafikk skal kunne passere.

– Dessverre er ikke dette et enkeltstående eksempel. Jeg registrerer en ukultur blant turistene generelt, der de bruker trafikklommene til parkering, eller for å stoppe opp i alt fra et kvarter til en timen, for å ta bilder, fortsetter Johansen.

  • NRK fortalte i går om parkeringsutfordringer ved Kvalvika. Les mer om det her.

Smale veier

Han oppfatter at mange turister har en «brøyte seg fram»-holdning, uten å vise tilstrekkelig hensyn til andre. Konsekvensen kan bli at mange reiser hjem med dårlige erfaringer fra Lofoten, tror Johansen.

Det bare å tenke seg til. Du sitter i en bil, det er sol og varmt, og fra alle veier møter du folk som vifter med nevene og som kjefter og smeller. Det er ikke den beste opplevelsen.

Tommy Johansen

Kanskje skulle man sett på muligheten for lysregulering enkelte steder, mener Johansen, som samtidig har forståelse for at det ikke er så enkelt.

– Det er trangt på veiene her i Lofoten, og det er dårlig med rasteplasser. De rasteplassene og parkeringsplassene som er, blir veldig fort opptatt nå som det er godt vær.

Trenger ressurser

Reiselivssjef Elisabeth Dreyer frykter turistnæringen skal ende opp med å bli en konfliktnæring, både overfor lokalbefolkninga og øvrige næringer.

– Dette kan bli en kilde til konflikt, og det er det ingen som ønsker. Vi har alltid vært flinke til å ta imot gjestene. Men det fordrer tilstrekkelig med ressurser, slik at vi får tilrettelagt for de som kommer.

– løpet av et år skal 24.000 lokalboende håndtere én million mennesker. Det går ikke, slik situasjonen er nå.

Elisabeth Dreyer i Destinasjon Lofoten

– Med de smale veiene vi har i Lofoten, der folk parkerer på begge sider av veien, er det klart at det kan oppstår trafikkfarlige situasjoner. Et utrykningskjøretøy har mange steder ikke en sjanse slik det er nå, sier reiselivssjef Elisabeth Dreyer.

Foto: Tommy Andreassen

Økte overføringer

Kommunene får overføringer basert på antall fastboende, ikke antall turister, sier hun.

Derfor mener Dreyer at det er på tide å få på plass en fellesgodefinansiering, eller økte overføringer fra staten, slik at man klarer å få finansiert blant annet parkeringsplasser og rasteplasser med tilhørende renovasjon- og sanitærforhold.

– Vi har ikke den kontrollen vi ønsker per i dag, fordi vi ikke har ressurser til det. Derfor kjenner vi på et press for å få i gang en dialog oppover i systemet.

Trafikk Lofoten

Slik så det ut ved Kvalvika i går.

Foto: Knut-Ivar Johansen