Nordland skal bosette flest flyktninger i Norge

Myndighetene ønsker at Nordland fylke skal ta imot flest flyktninger i Norge. Etterslep gjør at flere må bli bosatt i år, og IMDi er bekymret for utviklingen.

Svolvær i Lofoten

BOSETTES: Vågan kommune i Lofoten er en av svært få kommuner som har sagt ja til flere flyktninger enn myndighetene ber om i år. Her fra Svolvær.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

Imdi-direktøren seier dei sårt treng fleire bustader til flyktningane

Direktør i IMDi, Geir Barvik.

Foto: Pål Knutsen

I fjor tok 340 kommuner imot til sammen 7 784 flyktninger, viser nye tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Målet var 10 000 personer. Etterslepet gjør at flere må bli bosatt i år.

– Dersom kommunene ikke bosetter flere flyktninger, minimum i tråd med IMDis plantall, vil både køene og ventetiden i mottakene fortsette å øke. Dette er bekymringsfullt, sier direktør i IMDi, Geir Barvik i en pressemelding.

Mange sier nei

Hordaland, Nordland og Akershus er fylkene hvor flest flyktninger ble bosatt i fjor. Én av fire fikk hjem i kommuner i disse fylkene.

Men 170 kommuner tar imot færre enn anmodningen fra myndighetene. 21 kommuner sier nei til å bosette flyktninger.

Finnmark er det fylket som tok imot flest flyktninger per innbygger i fjor, med nesten én flyktning per 300 innbyggere.

Flest skal bosettes i Nordland

I år har IMDi anmodet Nordland om å ta imot flest flyktninger i Norge. Anmodningen er på 920 flyktninger.

– Nordland er et av de fylkene i Norge med flest kommuner. Det gjør at Nordland har et potensiale med tanke på å bosette flyktninger som ikke er utnyttet, sier regiondirektør Dulo Dizdarevic i IMDi Nord til NRK.

Kommunene i Nordland har foreløpig sagt ja til å bosette 648 flyktninger, men 16 av 44 kommuner har ennå ikke vedtatt hvor mange som skal bosettes.

Vågan kommune i Lofoten har vedtatt å ta imot 20 flere enn anmodningen fra IMDi på 40.

Fortsatt mange på mottak

Bosetting av flyktninger i 2014

En gjensidig, forpliktende samarbeidsavtale mellom staten og kommunesektoren satte som mål å bosette 10 000 flyktninger både i 2014 og i 2015. Dette målet ble ikke nådd i fjor.

I tillegg skal Norge ta imot flere overføringsflyktninger enn tidligere, og flere asylsøkere som kommer til Norge har krav på beskyttelse. Behovet i år er derfor økt til om lag 12 750 personer, heter det i pressemeldingen.

– Vi har i flere år hatt et etterslep hvor altfor mange har sittet og ventet i statlige mottak. Det er bare i tett samarbeid med kommunene vi kan klare å komme i mål, sier Dizdarevic.

Trenger flere plasser

Ved utgangen av 2014 ventet 4 934 personer med innvilget opphold på mottak på å flytte til en kommune.

Basert på svar fra kommunene som har gjort vedtak om bosetting, og positive signaler fra flere kommuner, forventer IMDi at om lag 8 300 flyktninger vil bli bosatt i 2015. Det er ikke nok for å dekke det økte behovet.

Til tross for en prekær boligmangel mener både administrasjonen og Arbeiderpartiet i Bodø at kommunen kan bosette flere flyktinger enn den gjør i dag. En tobarnsfar fra Sudan med opphold i Norge har ventet i snart to år på at en kommune vil ta i mot ham.

31 år gamle «Adam» deler skjebne med nesten 5000 flyktninger med oppholdstillatelse som i dag venter i asylmottak på å bli bosatt i en norsk kommune.