Her sikrer subsidie-hateren seg over 170 millioner kroner

Den største eieren i Hurtigruten, kapitalisten, investoren og subsidiemotstanderen Trygve Hegnar håvet inn millioner på statlige midler da hurtigruteavtalen ble underskrevet i dag.

Video Hurtigruteavtale

SIGNERTE AVTALEN: Her signerer samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og styreleder i Hurtigruten, Trygve Hegnar, den nye avtalen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Trygve Hegnar har selv i mange år gjennom sine lederspalter vært en uttalt kritiker av subsidier, både til landbruket og annen statsstøtte. I dag kan han som største eier i Hurtigruten kassere inn 640 millioner kroner i året i det Staten kaller «kjøp av tjenester».

Aksjekursen opp

I tillegg har avtalen med staten sendt verdien på Hurtigruten rett i været. Da Hegnar kjøpte seg opp i selskapet 23. november 2009, kjøpte han litt mer enn 84 millioner aksjer til 3,05 kroner per aksje. Etter at avtalen mellom Hurtigruten og staten ble kjent i dag gikk aksjekursen på selskapet opp til 5,08 kroner klokken 13.30.

Det betyr at Hegnar har hatt en verdiøkning på sin aksjepost i Hurtigruta på mer enn 170 millioner kroner på 468 dager. Det vil igjen si at verdien på Hegnars aksjer i Hurtigruta har steget med 364.000 kroner hver dag han har hatt eierinteresser i selskapet.

Hegnar eier sine aksjer gjennom selskapet Periscopus AS som står som eier av 20 prosent av Hurtigruten. Det er den samme aksjeposten som ble kjøpt i 2009.

Hegnar: – Ikke subsidier

Dersom Hegnar ikke var eier i Hurtigruten, kan man lett tenke seg at han ville kritisert en slik avtale i sin avis, Finansavisen. Men i dag vil ikke storinvestoren kritisere hurtigruteavtalen. Han vil heller ikke være med på at det er noen konflikt mellom liv og lære.

– Mange tror at dette er subsidier. Det er det ikke. Staten kjøper en tjeneste til kystbefolkningen, det er ikke en støtte til oss. Vi leverer en tjeneste, og det skal vi selvsagt ha betalt for, sier Trygve Hegnar til NRK.no.

– Men dere har jo snudd driften, og likevel skal dere ha så mye penger?

– Ja, heldigvis har vi greid å snu driften. Det gjør at vi nå kan forhandle med bankene og refinansiere lånene våre på 3,5 milliarder kroner. Vi har en stor flåte på 11 skip, og selskapet må være sunt for å klare seg økonomisk, sier Hegnar.

Han tror at avtalen vil sikre gode overskudd framover.

– Vi hadde overskudd i fjor, og vi skal ha overskudd framover. Uten en sunn økonomi kan vi heller ikke levere det tilbudet staten vil ha. Staten kunne valgt å kjøpe tjenester bare fem dager i uken, sju dager i uken eller et helt annet volum på tjenesten. Vi skal gå innom disse 34 havnene 25.000 ganger i året. Dette krever et enormt apparat, og det er dette staten betaler for. Vi trenger hvert øre av disse pengene for å drive Hurtigruten fornuftig, sier Trygve Hegnar til NRK.no.

– Uenighet blant de lærde

Forskningsleder Gisle Solvoll ved Handelshøgskolen i Bodø er enig med Hegnar at dette er ikke er subsidier.

– Denne situasjonen kan sammenlignes med når staten kjøper tjenester fra Widerøe og NSB. Derfor blir det galt å kalle det subsidier, sier han til NRK.no.

Professor Rolf Jens Brunstad ved NHH derimot sier til E24 i dag at Hurtigruten er mottaker av store subsidier.

– La oss kalle en spade for en spade - dette er subsidier, sier han til nettstedet.

Tidligere styremedlem i OVDS, Pål Krüger, synes ikke noe om Hegnars nye stil:

Se video:

Video trygve hegnar

HURTIGRUTEN KRITIKK

Vant gulloddet

Onsdag morgen ble det kjent at Hurtigruten vil få mer enn fem milliarder kroner de neste åtte årene mot at selskapet sørger for anløp i 34 havner sju dager i uken. Den nye avtalen innebærer et årlig tilskudd på 640 millioner kroner i gjennomsnitt for perioden fra 2012 til 2019. Det første året får Hurtigruten 700 millioner kroner og deretter trappes tilskuddet ned. Det første året innebærer nær en dobling av tilskuddet, fra 377 millioner kroner i 2010.

Hele kysten jubler og samferdselsministeren og Trygve Hegnar smilte omkapp mens de underskrev avtalen onsdag morgen.

Se video:

Video GLAD FOR HURTIGRUTEAVTALE

GLAD FOR HURTIGRUTEAVTALE

For to år siden var situasjonen helt annerledes. Hurtigruten var i krise, og selskapet var billig, men Hegnar så at et par gode nyheter fra selskapet kunne få kursen opp.

– Selskapet hadde store problemer tidligere, og dessverre har kysttrafikken tidligere gitt tap. Det tror jeg det nå er slutt på, sier Hegnar.

Fortsatt skjær i sjøen

Nordstjernen legger til kai på Nesna 13. april 2011, dagen hurtigruteavtalen ble undertegnet

Nordstjernen legger til kai på Nesna 13. april 2011, dagen hurtigruteavtalen ble undertegnet

Foto: Lars-Petter Kalkenberg

Men det aksjemarkedet vet er at Hurtigruten har fortsatt milliardgjeld, og snart stiger rentene. Drivstoffutgiftene vil også stige, og til sammen gjør dette at selskapet må ruste seg til å takle økte kostnader. Avtalen skal vare i åtte år fra 2012, og det vil lønne seg for Hurtigruten å forberede seg på at det kan komme andre selskaper som legger inn anbud på trafikken mellom Bergen og Kirkenes i 2019.

I morgen er det generalforsamling i Hurtigruten i Narvik. Der vil vi kunne se mange glade aksjeeiere som vil glede seg over at selskapet nå kan seile i rolig sjø inn i smulere farvann.

Vinn eller forsvinn

Forskningsleder Gisle Solvoll ved Handelshøgskolen i Bodø mener den statlige drahjelpen Hurtigruten nå har fått den redningsplanken som skal til.

– Avtalen gir et godt fundament til å betjene milliard-gjelden. Hurtigruten leverer et flott produkt, og de har lyktes med å få kostnadene ned. Klarer de ikke dette nå, kan de bare pakke sammen, sier han til NRK.no.