Her rives kulturminnet til fordel for parkeringsplass

Både ildsjeler og flere av landets fremste kunsteksperter har jobbet for å stanse den omstridte rivningen av Rødskolen på Melbu. I helga ble likevel kunsten ødelagt for alltid.

Rødskolen på Melbu rives

Det er lite igjen av Harald Pettersens kunstutsmykking av Rødskolen på Melbu når gravemaskinene er ferdig. Kunstverket blir en del av fyllmassen for den nye parkeringsplassen.

Foto: Bjørn Hansen

Under mektige veggmalerier av den lokale kunstneren Harald Peterssen har vesterålinger i mer enn 50 år tilbrakt mye tid på Melbu barne- og ungdomsskole. Aulaen på skolen var utsmykket med to store veggfelt på over 13 meter i bredde.

Flere av landets fremste eksperter på kunst og arkitektur mener at skolen fra 1963 er et viktig kulturminne, som burde tas vare på.

– Harald Peterssens kunstverk på Melbu er et enestående monument over hva som var mulig i Nord-Norge på 1960-tallet. Jeg tror man vil angre på dette i ettertid, sa kunstprofessor Gunnar Danbolt til NRK i en tidligere sak.

Selv etter at rivingen av skolen startet har aksjonsgruppa «Rødskolens venner» fortsatt kampen for å få stanset rivningen. Både riksantikvaren, fortidsminneforeningen og internasjonale ekspertorganisasjoner har kastet seg inn i kampen, men til ingen nytte.

Rasert for alltid

I helga ble fasaden med maleriene revet av gravemaskiner. Kampen er dermed tapt for Bjørn Hansen og resten av aksjonsgruppa.

– Det er den største skandalen i norsk kulturminnevern på lang tid. Alle eksperter som har sett det mener at kunsten har nasjonal verdi, og selv om det bare hadde hatt regional verdi skulle det vært vernet.

– Det er uerstattelige ødeleggelser, sier en fortvilet Hansen til NRK søndag.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Rødskolen på Melbu

Flere generasjoner melbuværinger har tilbrakt barneårene under de mektige kunstverkene Harald Peterssen. I helga ble mesteparten av kunsten jevnet med jorda.

Foto: Kari Skeie / NRK

Elevene på Melbu har allerede flyttet inn i en nybygd skole, og Hadsel kommune mener de ikke har råd til å holde den gamle skolen ved like.

På tomta skal det nå bli plass til parkeringsplass og uteområde for den nye skolen.

Bevarer små blokker

Den utvendige rivingen startet torsdag denne uka. Lørdag var kunstverket «Progressiv form» jevnet med jorda.

Like før gravemaskinene gjorde ende på kunstverket forsøkte Hansen å få skåret ut deler av kunsten som er malt på betong.

Bjørn Hansen tar vare på deler av Rødskolens kunst

Dette er alt som er igjen av de over 13 meter brede utsmykingene på Rødskolen i Melbu. Fire av bitene ble skadet under nedfarten.

Foto: Bjørn Hansen

– Vi fikk tatt ut seks små biter, men det gikk bare sånn passelig bra. Vi må skjære ut hele betongveggen bakover for å få de løs. Fire av bitene tok derfor litt skade under nedfarten.

– Ikke nasjonal verdi

Både Hadsel kommune og Nordland fylkeskommune har tidligere konkludert med at skolen ikke har nasjonal eller regional verdi.

NRK fortalte i juni at et regnestykke fra landets fremste entreprenør viste at kunsten kunne berges for drøyt 7 millioner kroner. Forutsatt at rivningen ble stanset.

– Vi har ett virkemiddel, og det er å sette i gang en midlertidig fredning. Men vi vet at dette bygget ikke vil bli fredet, vil det være misbruk av lovhjemmelen å ta den i bruk bare for å sette et rivingsvedtak på vent, uttalte fylkesråd for kultur i Nordland, Ingelin Noresjø (KrF) til NRK da.