NRK Meny
Normal

– De leker med døden. Og setter andres liv i fare

– De kjørte fram og tilbake over de sterkeste straumvirvlene. Jeg tror ikke de skjønner at de setter både seg selv og andres liv i fare, sier fotografen som tok bildene av den ulovlige villmannskjøringen i verdens sterkeste malstrøm.

Turgåere i Saltstraumen i helga sperret opp øynene da de så to personer kjøre vannskuter mens tidevannsstrømmen var på det sterkeste på lørdag kveld.

– De leker med døden. Og de setter andres liv i fare dersom de må reddes, sier mannen som fotograferte den ulovlige vannskuterkjøringen.

Verdens sterkeste

Vannskuter i Saltstraumen

DRISTIGE VANNSTUNT: – Det så svært skummelt ut der ute i straumen, sier mannen som tok disse bildene.

Foto: Leserbilde

Saltstraumen er verdens sterkeste tidevannsstrøm og ligger mellom Knaplundsøya og Straumøya i Bodø i Nordland.

Strømmen er tre kilometer lang og bare 150 meter bred på det smaleste. Hastigheten på strømmen er omtrent 40 kilometer i timen.

All trafikk stoppes

All båttrafikk stanses mens strømmen er på sterkeste. Først to timer etter hver flo og fjære kan båttrafikken gå som normalt. Disse bildene er tatt i 19-tida lørdag – bare en halv time etter at straumen var på sitt sterkeste utgående.

– Det så svært skummelt ut der ute i straumen. Det så ut som det holdt på å gå galt flere ganger, sier mannen som tok bildene på lørdag.

Ulovlig kjøring

Vannskuter i Saltstraumen

Vannskutere er populære farkoster. Men foreløpig er de forbudt i Norge.

Foto: Leserbilde

All bruk av vannskuter er forbudt i Norge med unntak av steder som har dispensasjon fra enkelte kommuner. ESA, Eftas overvåkingsorgan, har i flere år hatt til vurdering om norsk lovgivning på området er i tråd med EØS-reglene. I 2009 slo ESA fast at det norske forbudet mot vannskutere er i strid med EØS-avtalen.

I Salten er det ingen kommuner som har fastsatt slike reguleringer. Det finnes derfor ingen steder hvor det er lov å benytte vannskuter i Salten.

Politiet: – Alvorlig

Politiet i Salten ser alvorlig på vannskuterkjøringen i Saltstraumen.

– Kjøring med vannskuter er ikke tillat. Og det at Saltstraumen er en malstrøm utgjør et ekstra faremoment. Dersom man kommer ut for farlige situasjoner som krever innsats fra redningspersonell, kan de sette andres liv og helse i fare. Derfor er det ekstra alvorlig, sier politiadvokat Bjarte Walla i Salten politidistrikt til NRK.no.

Politiet oppretter straffesak på alle sakene. De fleste sakene ender med at «synderne» blir bøtelagt.

– Dersom vannskuteren er produsert utenfor EØS-området vil vedkommende få bot. Dersom skuteren er produsert innenfor EØS-området vil straffesaken bli stilt i bero i påvente av en avgjørelse i EØS-domstolen, sier Bjarte Walla.

Glad for tips

I fjor ila politiet to forelegg for kjøring med vannskuter. Begge bøtene var på 10.000 kroner. Politiet ber publikum melde fra dersom de observerer ulovlig kjøring på vannskuter.

– Foruten alminnelig kontrollvirksomhet er politiet avhengig av at vi får tips og varsel fra publikum, sier Walla.

Populære

Vannskuter på Saltstraumen

FORBUDT: All bruk av vannskuter er forbudt i Norge med unntak av steder som har dispensasjon fra enkelte kommuner.

Foto: Leserbilde

Vannskuterne er et betent tema mange steder i Norge. De er veldig populære og mange mener at kjøringen bidrar til aktivitet og liv ved sjøen. Folk som ferdes med båt opplever at vannskutere kjører i ring rundt båtene eller krysser rett foran.

Villmannskjøring på direktesendt TV

Video Villmannskjøring med vannskuter

Villmannskjøring med vannskuter rett foran baugen på hurtigruteskipet Trollfjord i Meløy i sommer.

I fjor sommer sjokkerte en vannskuterfører tv-seerne under verdens lengste direktesending «Hurtigruten minutt for minutt», da han gang på gang krysset rett foran baugen på hurtigruteskipene «Nordnorge» «Trollfjord», ved innseilinga til Ørnes i Meløy.

Etter at politiet hadde studert TV-opptakene, besluttet Salten politidistrikt å starte etterforskning av føreren. Ikke lenge etter ble han sporet opp av politiet og fikk 10 000 kr i bot.

Ble tatt av malstrøm

Saltstraumen, båt blir slukt

DRAMATISK: En ung mann ble reddet fra å bli slukt av verdens sterkeste malstrøm i 2009.

Foto: Fridtjof Morten Jonassen

I 2009 ble en mann slukt av malstrømmen da båten hans havarerte. Til alt hell ble han reddet i siste minutt.

Da straumen var på sitt sterkeste på inngående skulle mannen gå gjennom Saltstraumen med en 15-fots fritidsbåt med 60 hestekrefter, men motoren havarerte. Båten tok inn vann, og den unge mannen klatret fram på baugen av båten. Han drev inn i en skummende kjele, men ble spyttet ut igjen.

Før han rakk å bli slukt på nytt, ble han reddet av en båt som kom til.

– Båten hadde tatt inn vann. Han hadde nok gått under dersom han hadde drevet en gang til i kjelen, fortalte redningsmann Kurt Jeppersen ril NRK.no etter at mannen var reddet.

Video Saltstraumen

Video fra Saltstraumen fra Hurtigruten minutt for minutt.

Hva mener du om vannskuterkjøring? Pest og plage eller etterlengta liv på fjorden?