Her må de telle alle stemmene på nytt

Arbeiderpartiet og Værøylista mener én stemme avgjorde mandatfordelingen i Værøy kommune. Nå krever de derfor kontrolltelling av årets valg.

Værøy i Lofoten

På øykommunen Værøy i Lofoten skal alle stemmene telles om igjen.

Foto: Jon Olav Larsen

Arbeiderpartiet og Værøylista har henvendt seg til valgstyret og bedt om at stemmesedlene telles på nytt.

– Vi mener det er langt fra urimelig å be om å telle to ganger når det er snakk om så små marginer, sier Susan Berg Kristiansen fra Værøylista.

Uenighet om marginene

Susan Berg Kristiansen fra Værøylista

Tidligere varaordfører og toppkandidat for Værøylista, Susan Berg Kristiansen, tviler ikke på tellingen, men mener det bør telles om igjen på grunn av små marginer.

Foto: Privat

I klagen fra Ap og Værøylista ble det blant annet påpekt at det bare var «ørsmå marginer» som hadde avgjort mandatfordelingen, men dette tilbakeviser valgstyret.

Ifølge valgstyret må det være gjort stemmefeil på minst seks stemmesedler til ulempe for Værøylista for at det siste mandatet i kommunestyret skal tilfalle et annet parti enn Felleslista. Men det er ikke representantene for Værøylista enige i.

– Vi bet oss merke i at Felleslista og Værøylista konkurrerte om det samme mandatet. Med en stemme til hadde Værøylista fått inn fjerde mandat. Hadde Felleslista fått en stemme mindre og denne hadde gått til et av de andre partiene, hadde vi fått inn vårt fjerde mandat og Felleslista hadde mistet sitt, forklarer Kristiansen.

Utregningen Arbeiderpartiet og Værøylista har sett på støttes også av valgeksperter i Poll of Polls. Beregningene deres viser at kun en stemme skilte på at Værøylista og Felleslista ville fått fire mandater hver.

– Vi er ikke enige i at det er snakk om ørsmå marginer. Poll of Polls beregninger viser små marginer, men det er fordi de ikke har tatt med slengerne. Inkludert slengerne måtte vi ha talt feil på seks stemmesedler, sier Jill Arntsen fra valgstyret.

Teller på nytt

Til tross for at valgstyrets frist for å klage på gjennomføring av valget gikk ut dagen før henvendelsen fra partiene ble datert velger styret å telle på nytt.

– Fire nye år står for tur, og da er det greit å ha all usikkerhet borte. Alt er telt flere ganger på valgdagen, så vi føler oss sikre, men vi er bare mennesker så vi kan gjøre feil, sier Arntsen.

Torsdag ettermiddag vil omtellingen gjennomføres i kommunestyresalen i Værøy. Ifølge rådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ikke omtelling vanlig.

– Flertallet av kommunene er ofte ferdig med opptellingen etter grovtellingen og fintellingen på valgnatten, og det er nok et fåtall kommuner som teller om igjen, sier Steinar Dalbakk.