Hopp til innhold

– Halvparten av Norges befolkning lever med helsefarlig støy

Norsk forening mot støy reagerer kraftig på støyproblemene naboene til det omstridte masseuttaket i Brattåsen blir utsatt for. – Naboenes bekymring er reell.

NRK fortalte tirsdag om naboene til steinknuseriet opp i Brattåsen i bygda Hadselhamn i Hadsel i Vesterålen.

Får steinknuserfirmaet Hadsel Maskin det som de vil, skal 900.000 kubikk fjell sprenges ut over en periode på 30 år.

Den planlagte utvidelsen har blitt møtt med vantro av innbyggerne i bygda, som i årevis har trodd uttaket skulle legges ned – ikke utvides.

– Naboenes bekymring er reell. Det er det ingen tvil om. Spesielt for dem som jobber natt, sier generalsekretær Ulf Winther i Norsk forening mot støy.

Mener regelverk ikke beskytter nok

Verdens helseorganisasjon (WHO) har senket grensene for hva som bør regnes som helsefarlig støy.

WHOs nye anbefalte retningslinjer for støy om natten

Vegtrafikkstøy

45 dB

Jernbanestøy

44 dB

Flystøy

40 dB

– Med de nye grensene bor halvparten av Norges befolkning i støyutsatte omgivelser. WHO understreker også at vedvarende eksponering for støy har helsekonsekvenser, sier Winther.

En rapport fra WHO slår fast at personer utsatt for høye støynivåer over langt tid, har større risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer.

Winther kaller situasjonen for naboene i Hadselhamn alvorlig, og mener dagens støyregelverk ikke går langt nok i å beskytte dem.

– To parter som ikke kan sameksistere

En annen som deler Winthers kritikk, er leder i Rødt Hadsel, Geir Jørgensen. Han ville stenge ned grussuttaket og flytte det et annet sted, men forslaget ble stemt ned i kommunestyret.

Geir Jørgensen

Geir Jørgensen er leder for Rødt i Hadsel kommune. Han er også regionsekretær for Naturvernforbundet i Nord-Norge.

Foto: Pressebilde

– Man har prøvd å tilfredsstille to parter som ikke kan sameksistere. Det er den største feilen som er gjort her, sier Jørgensen.

Hadsel kommune burde aldri ha regulert både for boliger og tungindustri i området, mener Jørgensen.

Steinknuserfirmaet frykter på sin side at de må legge ned og si opp sine 20 ansatte om de ikke får fortsette i Brattåsen.

Ber kommunen legge vekt på beboernes helse

Samtidig viser støymålinger som er gjort, at støyen fra uttaket ligger under de fastsatte grenseverdiene for hva som er tillatt.

Ulf Winther, Norsk forening mot støy

Generalsekretæren i Foreningen mot støy, Ulf Winther, mener grusuttaket burde ligge et annet sted.

Foto: Privat

Winther sier samtidig at folkehelseloven ikke har noen støygrense, og ber Hadsel kommune legge vekt på helserisikoen beboerne løper når avgjørelsen rundt grusuttaket tas.

– Ørene er på selv om vi sover, og registrerer lyd. Lyden behandles i hjernen. Det skjer fortløpende. Da produseres det stresshormoner, som fraktes rundt med blodet, sier Winther.

– En vedvarende situasjon kan i verste fall forkorte livene til folk, sier han.

Konflikten mellom de ulike hensynene har uten tvil vært vanskelig for kommunen fortalte rådmann i Hadsel, Ola Morten Teigen, i går.

– Hele saken handler om å veie ulike behov i et samfunn. Det er alltid vanskelig å behandle saker der noen føler seg sterkt rammet og andre føler seg unødvendig begrenset til å drive sin næringsvirksomhet.

Brattåsen masseuttaket, Hadsel

Uttaket ligger rundt 80 meter fra nærmeste hus.

Foto: Benjamin Fredriksen