Her lyner det minst i landet

Er du redd for lyn og torden er du tryggest om du befinner deg i Lofoten og Vesterålen.

Lyn i Vadsø

Et lyn kan varme opp lufta omkring seg til rundt 30 000 °C og dette skjer i løpet av veldig kort tid. Det fører til at lufta utvider seg og skaper en sjokkbølge som beveger seg utover i alle retninger. Det er denne sjokkbølgen vi hører som torden.

Foto: Knut-Sverre Horn

Høysesongen for lyn og torden står for døren på østlandet, men bor du langs kysten er sjansen stor for at du slipper unna tordenværet. Spesielt trygg er du om du befinner deg i Lofoten og Vesterålen. Her ligger nemlig kommunene som sjeldnest blir truffet av lyn.

– Lyn og torden bygger seg oftest opp på innlandsområdet om sommeren. Lofoten og Vesterålen ligger ute med kysten, og er derfor mindre utsatt for torden, forteller meteorolog Laila Fodnes Sidselsrud ved Meteorologisk institutt.

I tillegg trekker hun frem at vanlige fronter som kommer innover landet fra kontinentet også kan inneholde tordenvær, men at det er sjelden disse frontene beveger seg hele veien opp til Nord-Norge, eller hele veien gjennom indre Troms og ut til øygruppen i havet.

Oftest lyn på vinteren

Lynaktivitet 2005 - 2014

Når det kommer lyn og torden langs kysten er det oftest om vinteren. Da stiger den varme og fuktige sjøluften opp fra havet og kan forårsake tordenskyer, på lik linje med det som skjer på innlandet om sommeren.

– For at man skal få lyn trenger man bygeskyer. For at de skal gi lyn må skyene strekke seg ut fra nær bakken til stor høyde. På sensommeren er forholdene ideelle for å lage bygeskyer på Østlandet. Langs kysten er det annerledes. Da finner man de største temperaturforskjellene over hav om vinteren. Havet er relativt mye varmere enn lufta over og blir da en tilsvarende kokeplate om vinteren, sier Sidselsrud.

Dette skjer likevel ikke like ofte som på innlandet om sommeren, og hyppigheten av lyn og torden langs kysten er derfor langt lavere.

Dyrt for forsikringsselskapene

På landsbasis meldes 80 prosent av alle skader grunnet lynnedslag inn i tredje og fjerde kvartal av året.

– Vi ser en kraftig økning i august og september hvert eneste år, sier skadesjef Petter Lassen i Frende Forsikring.

I 2016 ble det meldt inn drøyt 5.100 skader til forsikringsselskapene i Norge etter lynnedslag. Snaut 190 millioner kroner ble utbetalt i erstatning, opplyser forsikringsselskapet.

Skadene etter et lynnedslag dreier seg oftest om brannskader, men Lassen sier det også meldes inn skader om matvarer som blir ødelagt i kjøleskap og frys, samt kaskoskader som ødelagte TV-er og annen elektronikk

– Det kan imidlertid ikke sammenlignes med toppåret 2014. Da ble det meldt over 18 000 skader og over 500 millioner ble betalt ut, opplyser skadesjefen i Frende.