Her kan kuttene i ferge- og hurtigbåtrutene komme

Samferdselsråd Willfred Nordlund og fylkespolitikerne i Nordland fikk i dag overlevert forslaget til nye ruter. Allerede neste år kan det komme endringer.

Ferga Lovund og hurtigbåten Lurøyprinsessa utenfor Stokkvågen.

Forslaget til nytt hurtigbåt- og fergekart skal behandles av fylkestinget i oktober.

Foto: Trond Danielsen

Det er første gang på flere tiår at fylkeskommunen endrer strukturen på hurtigbåter og ferger i Nordland.

Klokken 12 i dag fikk samferdselsråd Willfred Nordlund rapporten om det nye samferdselskartet for Nordland i hendene. Mannen som har ledet arbeidet tror folk flest har grunn til å være fornøyde.

– Når man går gjennom et kart som dette, er jeg ganske sikker på at noen vil si at dette har negative konsekvenser, men vi tenker at det blir bra for de aller fleste og det blir bedre, sier Jørn Sørvig som har vært prosjektleder for arbeidet.

Skal sikre næringsvirksomhet

Nordland fylkeskommune bruker om lag 1850 millioner kroner årlig på samferdsel (netto). Rundt halvparten av dette går til å drifte ferger og hurtigbåter.

Det er fylkespolitikerne som har bedt om endringer i dagens tilbud, og de siste to årene har prosjektgruppen blant annet hatt møter med innbyggere og lokalpolitikere, som kan bli rammet.

Sørvig har tidligere sagt at han er forberedt på sterke reaksjoner, men mener selv de foreslåtte endringene ikke er veldig store. Han og prosjektgruppen har i hovedsak hatt to mål med arbeidet sitt.

– Det ene er at det fremdeles skal kunne drives næringsvirksomhet på kysten og at vi skal kunne utnytte de ressursene som er der og at vi skal ha effektive transportsystem for næringslivet. Det andre er at folk som bor på kysten og jobber der skal oppleve at de har god infrastruktur, skoleskyss og tilgang til offentlig og private tjenester og service.

– Reagerer sterkt

En av rutene som er foreslått nedlagt er hurtigbåten til Træna. I stedet skal ferga gå oftere og raskere. Det forstår ordføreren i øykommunen lite av.

– Har man kunnet gått der fra 76-77, skjønner jeg ikke hvorfor man ikke kan gå derfra fortsatt.

Han har ikke lest detaljene i forslaget, men mener det legges opp til et dårligere tilbud for innbyggerne med færre avganger.

– I utgangspunktet reagerer vi sterkt på at Trænaruta skal legges ned. Vi mener den fortsatt bør opprettholdes mellom Træna og Sandnessjøen.

Kan komme endringer neste år

Rapporten og forslaget skal nå ut på høring og blir behandlet av politikerne på fylkestinget i oktober. Eventuelle endringer kan tre i kraft allerede neste år.

– I Nordland er praktisk talt all samferdsel satt ut på anbud og vi er bundet av disse kontraktene. Noen kontrakter løper ut i 2017 og 2018. Man kan vel regne med at de første endringene vil komme allerede i 2018 og 2019, sier Sørvig.

Jørn Sørvig og Willfred Nordlund

Prosjektleder Jørn Sørvig overakte i dag rapporten til fylkesråd for samferdsel, Willfred Nordlund (nærmest).

Foto: Ola Helness / NRK