Normal

Her henger Nordlandsbanen!

Selv garvede jernbanefolk gjorde store øyne da de tok rasstedet på Nordlandsbanen i nærmere øyensyn i dag. Flere tusen kubikkmeter jordmasser har rast ut og skinnene henger i lufta.

Her henger Nordlandsbanen i løse lufta

GRUNNLØS: Her henger Nordlandsbanen i løse lufta etter raset mandag.

Foto: Helge Lyngmoe

Nå starter det møysommelige arbeidet med å fylle på masse slik at togene mellom nord og sør kan gå som normalt igjen.

Enorm ryddejobb etter rasene

Video RAS-NETT-180510W-NO-090112-SI_NO.mp4

SE VIDEO: Her tar raset Nordlandsbanen

– Dette arbeidet kan ta flere uker, forteller Per Thomas Risvoll i Jernbaneverket.

For det er ingen liten jobb Jernbaneverket har foran seg.

Først må de bygge en midlertidig vei fra E6 og de om lag 300 metrene opp til rasstedet. Fyllmassen må hentes fra et steinbrudd i nærheten og fraktes opp til området. Deretter starter arbeidet med å fylle på der jordmassene har rast ut.

Jernbaneverket på befaring der jernbanen raste ut

PÅ INSPEKSJON: Jernbaneverket på befaring der jernbanen raste ut.

Foto: Helge Lyngmoe

50-årsflom, melder NVE

Årsaken til de mange rasene er de høye temperaturene som har preget Nord-Norge de siste dagene. Snøen har smeltet i rekordfart noe som fører til ekstremt høy vannføring i elver og bekkefar.

– Flommen som har rammet Nordland tilsvarer en 50-års flom enkelte steder i fylket, sier Hilde Totland Harket i Norges vassdrag- og energidirektorat.

Flere veier har blitt stengt på grunn av ras og oversvømmelse de siste dagene. Statens vegvesen opplyser at rasfaren ikke er over og ber folk se seg godt om når de kjører langs veiene

– De store vannmengdene vil imidlertid minke fra i dag, opplyser Totland Harket i NVE.

– Vi har registrert femtiårsflom i flere lavereliggende vassdrag i nordland, men disse vil kuliminere i løpet av tirsdag eller onsdag, sier hun.

Posten forsinket

Pakkepost som skal til og fra Nordland kan bli inntil et døgn forsinket på grunn av stengingen av Nordlandsbanen.

Posten har satt inn ekstra biler mellom Mo og Fauske, i tillegg til at de sender en del pakkepost via Sverige og inn til Narvik.

Informasjonssjef Pål Jakobsen i Posten oppfordrer å sende pakker med flypost, dersom de trenger å få pakken raskt fram.

– Hvis folk har det travelt, så er det ekspresspakken som gjelder. Vi blir dessverre sjakk matt når slike hendelser inntreffer, sier han.