Hopp til innhold

Her gjør biskopen det regjeringen vil forby

Et nytt lovforslag fra regjeringen vil forby folk å hjelpe og tilrettelegge for tiggerne. Biskop Tor B. Jørgensen har lang erfaring med å hjelpe romfolk i Bodø, og synes forslaget er hjerterått.

rom

NASJONALT FORBUD: Et av alternativene i det nasjonale tiggeforbudet som regjeringen har sendt på høring, er å straffe organisert tigging og de som hjelper tiggerne med inntil ett års fengsel. Det får biskop Tor B. Jørgensen til å reagere. Her ønsker han en rumensk familie velkommen til bispehagen i 2012.

Foto: Bente H. Johansen/NRK

Tor B. Jørgensen

Biskop Tor B. Jørgensen i Sør-Hålogaland bispedømme.

Som NRK fortalte tidligere i dag, vil regjeringen forby tigging ved lov, og også hjelperne skal straffes. Velmenende nordmenn som åpner hjertedøra for tiggere, kan dermed risikere å havne bak en låst fengselsdør.

Biskop Tor B. Jørgensen i Sør-Hålogaland bispedømme har selv tidligere latt romfolk overnatte i hagen utenfor biskop-boligen i Bodø siden kommunen ikke ønsket å la tiggerne bo i kommunale parker.

Han mener forslaget strider mot de mest grunnleggende humanistiske og kristne verdier.

– Jeg er målløs. Dette dreier seg om mange mennesker som av ren medmenneskelighet ønsker å være til hjelp for andre i en vanskelig situasjon. At i det hele tatt skal lure på om de gjør noe ulovlig, fremstår for meg som helt håpløst.

– Må kunne hjelpe andre

Teltleir hos biskopen

I juli 2012 inviterte biskopen tiggere hjem i egen hage, da kommunen sa at de ikke lenger var ønsket på kommunal grunn.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Bakgrunnen for saken er det nasjonale tiggeforbudet som regjeringen har sendt på høring. I et av alternativene heter det at organisert tigging skal kunne straffes med inntil ett års fengsel.

Medvirkning til tigging skal straffes like strengt. Det kan være å dekke reiseutgifter, sørge for forsyninger eller tilrettelegge overnattingsmuligheter, ifølge lovforslaget.

Hvis lovforslaget skal tolkes strengt, og biskopen i dag hadde gitt tiggerne fra Romania husrom, kunne han dermed potensielt havnet bak lås og slå.

– Hos meg var det snakk om rundt ti dager. Men ja, hadde vi gjort det om til et mer generelt, organisert tilbud, ville vi i henhold til dette brutt loven, sier biskopen.

– Hvorfor skal tigging være tillatt?

– For meg er det å kunne hjelpe andre et uttrykk for vår humanistiske og kristne tradisjon og arv. Vi skal kunne hjelpe mennesker i nød, og de må få lov å henvende seg til oss innenfor rimelighetens grenser.

– Nødvendig å straffe medvirkning​

Vidar Brein-Karlsen

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) vil straffe aktiv tilrettelegging for tigging.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Statssekretær i justisdepartementet, Vidar Brein-Karlsen (Frp), mener det er nødvendig å ta med medvirkning i lovforslaget, selv om det kan ramme nordmenn som bare ønsker å hjelpe.

– Det er fordi det er en aktiv tilrettelegging av en aktivitet som vi ønsker skal bort. Da må vi gi politiet en hjemmel til slå ned på at det legges til rette for at folk kommer hit, gjerne i større grupper, for å tigge, sier han.