Her går minken rett i strupen på en voksen fiskemåke

Akkurat nå pågår den organiserte minkjakten for fullt. Men arten er ekstremt tilpasningsdyktig, og ikke lett å få has på.

Mink tar fiskemåke

Minken stod på lur og hoppet plutselig ut fra fjæresteinene – rett i strupen på en fiskemåke, forteller fotograf Håvar Hveding. Han har tidligere vært redaktør for «FeltOrnitologen».

Foto: Håvar Hveding

Bildene i denne artikkelen er fra sommeren 2014, men det er første gang de publiseres. De er tatt av Håvar Hveding, opprinnelig fra Harstad, nå bosatt i Stavanger.

Hveding var sammen med ornitolog Martin Eggen, i dag naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening (NOF), på Uttakleiv i Lofoten da en mink hoppet ut fra fjæresteinene og gikk rett i strupen på en voksen fiskemåke.

Og ifølge Eggen gir bildene et unikt innblikk i måten minken opererer på.

– Den tar alt den kommer over, inkludert større fiskemåker. Bildene illustrerer hvordan minken er i stand til å ta et bredt spekter av sjøfugl, sier Eggen, som beskriver bildene som spektakulære.

– Jeg har sett minken ta vadere før. Men ikke så store fugler som denne.

Mink over fiskemåke

Martin Eggen i NOF tror ikke det var matmangel som var årsak til at minken gikk til angrep på fiskemåka. – Den hadde nok bare sjansen, sier han. Arten er en dyktig svømmer og god klatrer, og trives best langs kysten og vassdrag.

Foto: HÅVAR HVEDING

Rammer rødlistede arter

Nye tall som Statskog har hentet inn fra SSB viser hvordan Nordland er landets største mink-fylke. I jaktåret 2015/2016 ble 720 individer tatt ut i Nordland (se tall i faktaboks).

Martin Eggen, Norsk Ornitologisk Forening

Martin Eggen i NOF sier at det kreves vedvarende innsats over tid å holde minkbestanden innenfor et gitt geografisk område i sjakk. Nye individer kommer raskt til hvis ikke.

Foto: Jon Olav Larsen/ Norsk Ornitologisk Forening

Eggen bemerker at det er vanskelig å si om dette skyldes at det er flere mink i Nordland enn ellers langs kysten, eller om det rett og slett skyldes at vi har flinkere jegere. Men han er klar på en ting: Mink utgjør en stor trussel for fuglelivet.

– Ta ærfugl, for eksempel. Den var tidligere tallrik langs kysten, men har hatt stor tilbakegang. I likhet med veldig mange andre arter av sjøfugl.

I Eggens hjemkommune Flakstad finnes det knapt hekkende ærfugl. Tidligere skal det ha vært substansielle bestander.

– Det er nærliggende å tro at minken har hatt sitt å si, uten at man skal gi den all skylden. Endringer i havet og andre faktorer spiller også inn.

Fornøyd mink etter å ha drept fiskemåke

Minkens ankomst har gått hardt ut over rødlistete arter som makrellterne, teist og fiskemåker. Alle har hatt en sterk tilbakegang over tid, og minken går etter både egg og unger.

Foto: Håvar Hveding

Jakt

Det finnes ingen gode beregninger av minkbestanden i Norge, men det fanges litt over 5000 mink i året.

Akkurat nå pågår den organiserte minkjakten for fullt.

– Vinteren er rett tid for villminkjakt fordi vi da effektivt begrenser neste års reproduksjon, forteller fungerende fagsjef Kristian Eiken Olsen i Statskog.

Han opplyser at minken er fantastisk tilpasningsdyktig, og at den utgjør et nytt trusselbilde for bakkehekkende fugler.

– Vi ser nå at minken tar seg opp i fjellet, og jeg har selv fanget mink på snaufjellet der det vanligvis ferdes reinsdyr.

Det er ingen grunn til å tro at bestanden er på vei nedover, snarere tvert imot. Et mildere klima gjør det enklere for mink å klare seg, med flere åpne vassdrag.

I dag finnes villmink i hele landet. Ingen annen fremmed art i norsk fauna gjør større skade. Ifølge Statskog kan villmink utrydde en hel fuglekoloni på få timer.

Ny handlingsplan

Derfor er Martin Eggen spent på ny handlingsplan for sjøfugl, som det er satt av en million til.

– Der vil nok mink være blant temaene som diskuteres nøye.