Hopp til innhold

Her går det mot fødekutt i nord

Strengere krav til fagpersonale og få fødsler gjør at sjefen for helseforetakene i Nord-Norge vil kutte i fødetilbudet i landsdelen. Slik skal han øke kvaliteten i fødselsomsorgen.

Fødeavdelinga i Narvik

EN AV FØDEAVDELINGENE SOM KAN RYKE: I Narvik har det vært sterke protester på ei omlegging av fødetilbudet. Nå varsler Helse Nord-sjefen at enten Narvik eller Harstad ryker.

Foto: Mona Gingstad / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Det er helsedirektoratets forslag til minst 4 gyneloger for å kunne opprettholde ei fullverdig fødeavdeling, som gjør at Helse Nord foran styremøtet i morgen, fredafg, varsler hard lut for å få til bedre kvalitet på fødetilbudet:

– Det vi ser er at vi skal opprettholde fødeavdelinga i Kirkenes og Hammerfest. Så går det mot at enten Narvik eller Harstad mister fødeavdelinga. I Vesterålen opprettholder vi fødeavdelinga, sier administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland.

Det betyr at Finnmark skånes for kutt, men fødende i Harstad eller Narvik få lengre reisevei.

Forsterka fødestue skal bort

For Lofoten hører Helse Nord-sjefen på rådene han har fått fra fagmiljøene og vil legge ned det spesielle fødetilbudet der, den forsterka fødestua. Den skiller seg fra ei vanlig fødestue ved at der kan utføres keiesersnitt.

Det betyr at det blir bare vanlig fødestue på Gravdal, og mange flere kvinner må reise til Bodø før å føde.

Både i Lofoten og også i Narvik kjemper kvinner for å opprettholde dagens fødetilbud, som de mener er det beste.

Fødestue på Helgeland ryker

Lars Vorland

Administrerende direktør i helse Nord, Lars Vorland.

Foto: Helse Nord

På Helgeland vil fødeavdelingene på Mo i Rana og Sandnessjøen opprettholdes, mens fødetilbudet kan bli helt borte i Brønnøy og Vefsn som i dag har fødestuer.

– Det er for få fødsler på Helegland, under 800 i året, til å ha fødetilbud fire steder. Fødestua i Brønnøysund og Mosjøen må trolig gjøres om til et tilbud bare med svangerskapskontroll og barsel, sier Lars Vorland.

Enig i nye kvalitetskrav

Det er de nye foreslåtte nasjonale kvalitetskravene til fødselsomsorgen som nå tvinger fram endringene. Vorland støtter seg på ei regional arbeidsgruppe i Helse Nord som har vurdert hva de nye kravene vil bety for fødeomsorgen i nord.

Kravene går blant annet ut på at det skal være fire gynekologer på ei fødeavdeling, flere jordmødre på fødestuene og bedre følgetjeneste med jordmødre ute i kommunene.

Vorland er enig i de nye kvalitetskravene:

– Hele hensikten med endringene at det skal bli tryggere og sikrere å føde over hele landet, også i Nord-Norge. Ulempen blir, dersom vi sentraliserer, at noen kvinner vil få lengre vei å reise når de skal føde, sier administrerende direktør Lars Vorland.

Kravene skal spikres sentralt

I Nord-Norge er det i dag 16 fødeinstitusjoner: to kvinneklinikker, sju fødeavdelinger og sju fødestuer, inkludert den forsterka fødestua i Lofoten. Men nå tyder altså alt på at det kommer endringer i løpet av få år.

Hvilke kvalitetskrav som blir endelige og hvilken status de vil få, skal bestemmes av nasjonale myndigheter.

Det skjer etter at alle helseforetakene har gitt sine tilbakemeldinger. Helse Nord skal etter styremøte fredag denne uka sende rapporten fra den regionale arbeidsgruppa over til helsedepartementet.