NRK Meny
Normal

Her går arbeidsplassen til 30 ansatte opp i røyk

Bodø Bakeri er én av bedriftene som har tilhold på Hunstadsenteret, som i dag står i full fyr. Daglig leder Bjarne Mosås utelukker ikke permitteringer.

Brann på Hunstad utenfor Bodø

Brannvesenet kjemper fortsatt mot røyk og flammer ved Hunstadsenteret i Bodø.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Daglig leder ved Bodø Bakeri, Bjarne Mosås

Daglig leder ved Bodø Bakeri, Bjarne Mosås. Her avbildet i forbindelse med en tidligere sak.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Brannen i Bodø har ved 14.30-tiden torsdag rast i over 18 timer, og brannvesenet har fremdeles ikke full kontroll på stedet.

Senteret huser totalt ni leietakere, hvis man ser bort fra en bedrift som er i ferd med å flytte ut. Totalt er det rundt 30 ansatte som er berørt av brannen, får NRK opplyst.

En av disse er Bjarne Mosås, som er daglig leder for Bodø Bakeri.

– Vi mister et av fem utsalg, og har syv stykker som risikere å stå uten jobb i lang tid, sier Mosås.

Han forteller at de nå ser på om det blir nødvendig med permitteringer i dag.

– Vi må se an skadene og jobbe videre med saken. Vi håper selvsagt på å unngå det.

– Merkelig

Glenn-Ove Aaseli, som er avdelingsleder ved utsalget på Hunstadsenteret, forteller at mange er bekymret og har spørsmål rundt hvorvidt det blir permitteringer eller oppsigelser.

– Selv har jeg blitt omplassert til et annet utsalg, og har jobb en stund i alle fall. Så får man se. Jeg har vært på senteret siden 2010, så det hele føles veldig merkelig. Plutselig vet man ikke hvor man står med tanke på egen arbeidssituasjon.

Han er forberedt på det verste når de en gang slipper inn på stedet.

– Jeg regner med at det ikke ser ut. Når det er sterk varme over så mange timer, så blir det nok store skader.

Følger opp

Christian Stray, Business Manager

Christian Stray ved Pareto Business Management AS.

Foto: Pareto Business Management AS

Eiendommen som Hunstadssenteret står på er en del av eiendomsporteføljen til et selskap som heter Handelseiendom II AS. Selskapet har 21 eiendommer fra Trøndelag til Nord-Norge, totalt 45 000 kvadratmeter. Eiendommene eies igjen av hver sine aksjeselskaper.

Det overordnede forvaltningsansvaret for disse eiendommene er det Pareto Business Management AS i Oslo som har. Christian Stray, som representerer dette selskapet, synes det er svært beklagelig at mange kan ha mistet arbeidsplassen sin.

– Vi vil gjøre vårt ytterste for å ha en god dialog og oppfølging med leietakerne våre, og vil ha et leietakermøte allerede førstkommende mandag, sier han til NRK.

Brann på Hunstadsenteret
Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Leit

Stray synes også det er leit at mange naboer har måttet evakuere leilighetene sine som følge av giftig røyk i området rundt senteret.

Han mener et viktig spørsmål nå, er hvorvidt det er skader på de bygningsmessige konstruksjonene.

– Nå vil først og fremst la brannvesenet gjøre jobben sin og få slukket brannen slik at man kan få gjennomgått lokalene og vurdert skadeomfanget. Deretter starter prosessen med å få gjenoppbygget lokalene, sier han, og fortsetter:

Foreløpig kan det se ut som at sokkeletasjen er totalskadet, mens 1. etasje, hvor vi blant annet har en større Rema butikk, er relativt uberørt. Men det får vi ikke avklart før vi har vært inne med folk som kan vurdere dette.

Christian Stray / Pareto Business Management AS

Sikret i henhold til regelverket

På spørsmål om hvordan bygget er sikret for brann, sier Stray at senteret er sikret slik alle næringsbygg skal være i henhold til regelverket.

– Vår stedlige forvalter ivaretar lover og forskrifter knyttet til brannsikringen.

– Har dere opplevd lignende branner på noen av deres eiendommer tidligere?

– Nei, det har vi ikke.

Nye eiere

Kilder til NRK har også opplyst at nye eiere skulle overta bygget om et par dager. Stray ønsker ikke å svare noe konkret på dette.

– Det er ikke noe relevant fokus nå. Vi har fokus på mennesker, leietakerne og bygget som nå står i brann, sier Stray.

– Så du kan ikke bekrefte at det var noen nye eiere som skal overta?

– Som jeg nevnte tidligere, det har vært lagt ut for salg i våres, i dag er det vi som representerer eierne, avslutter han.

Temperaturen er på vei ned i Hunstadsenteret etter at det begynte å brenne i bygget onsdag kveld. Men brannmannskapene har fortsatt ikke full kontroll, og kommunen har opprettet eget evakuerings- og pårørendesenter.