Her finner reinsdyrene middag mellom gravsteinene

Forbipasserende reagerer på at en flokk med reinsdyr forsynte seg med nylagte blomster og kranser på kirkegården.

Reinflokk spiser på kirkegård i Mosjøen

– Såpass respekt har jeg for dem som ligger der og deres pårørende. Reinen skal ikke være på kirkegården, sier eieren.

Foto: Rune Lund

Rune Lund fra Mosjøen oppdaget først to-tre reinsdyr som hadde forvillet seg ned til kirkegården i sentrum av Mosjøen, da han var på tur til jobb.

Han reagerte på synet og bestemte seg for å ta med seg et kamera neste gang han passerte. Da fikk han seg en overraskelse.

– Da jeg kjørte forbi dagen etter stod det en hel flokk på rundt 30 reinsdyr på kirkegården, som spiste av blomstene og kransene folk hadde lagt ned.

Lund sier mange reagerer på at reinen ødelegger det familie og pårørende har stelt i stand på gravene.

– Reinen skal ikke være på kirkegården

Leder for reinbeitedistriktet, Torstein Appfjell

Torstein Appfjell.

Foto: Frank Nygård / NRK

Eieren av reinene beklager dyrenes taktløse valg av beitemark.

– Såpass respekt har jeg for dem som ligger der og deres pårørende. Reinen skal ikke være på kirkegården, og vi tar dette på alvor, sier reineier og lederen for reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke, Torstein Appfjell til NRK.

Appfjell forteller at dårlige beiteforhold er blant årsakene til at reinen trekker ned og finner mat på plasser den helst ikke skal være.

– Det er én rein som til stadighet vender tilbake. Den har vi ennå ikke klart å fange. Vi har vært fem-seks ganger ute for å finne den, uten hell.

– Sjeldent at reinen trekker til kirkegården

Ernst Hegdal

Ernst Hegdal.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Ifølge Appfjell må det fysiske stengsler til for å hindre at rein tar seg inn på en kirkegård.

– Folk må være påpasselig med å lukke porter. Reinen går der det er stier og der det er mat. Men igjen, jeg har absolutt forståelse for at folk reagerer.

At reinen trekker til kirkegården skal ifølge Appfjell og kirkeverge Ernst Hegdal være svært sjeldent.

– Det er første gang på mange år at så mange er der, og spør du meg er dette ingen stor sak. Jeg har jobbet her i åtte år og har aldri opplevd dette som et problem. Og med én gang reinen kommer, kommer også reineierne og jager dem bort, sier Hegdal.

Kirkevergen forstår likevel at folk reagerer.

– Men, dette er en kuriositet og ikke et stort problem.

– Yttergrenser

Ifølge Rune Lund hadde dyrene han observerte såkalte «GPS-bjeller» rundt halsen, og han mener derfor at det bør være enkelt for reineierne å lokalisere samt jage vekk reinen.

– Det er mange som har reagert på dette, de er rystet. Kirkegården ligger jo midt i sentrum av Mosjøen.

Mosjøværingen har forståelse for at en reineier ikke kan ha fullstendig kontroll på alle reinene, men sier han reagerer fordi det er snakk om en kirkegård.

I ytterste konsekvens ser Torstein Appfjell bare to løsninger. Og ingen av dem er, ifølge reineieren, å foretrekke.

– Må man fly helikopter over kirkegården? Eller må man skyte reinen blant gravstøttene?, avslutter Appfell til NRK.