Her får de høyere strømregning

Folk og bedrifter i utkantstrøk må regne med ei høyere strømregning framover. På Røst vurderer en fiskeribedrift å kjøpe egne vindmøller, for å få ned strømkostnadene.

Røst

Høyere nettleie kan føre til at fiskeribedrifter på Røst må sette opp vindmøller for å spare penger.

Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

– Allerede i fjor sommer hentet vi inn tilbud på to vindmøller som skulle dekke vårt kraftbehov. Det vil ha ei tilbakebetalingstid der vi begynner å tjene penger i løpet av 4–5 år, sier økonomisjef og en av eierne i Røst Sjømat, Geir Børre Johansen.

De har sin travleste sesong under lofotfisket, som snart er i gang, noe som medfører et stort strømforbruk.

Det er også nå på vinteren at strømprisene har brukt å ligge svært høyt. De siste årene har fiskerinæringa slitt med å få hjulene til å gå rundt, på grunn av et sviktende marked.

Arnt Winther

Direktør i Lofotkraft Arnt Marelius Winther.

Foto: John Inge Johansen/NRK

Derfor håper de at de vil få lov til å sette opp noen mindre vindmøller.

– Det er absolutt et alternativ for å redusere kostnadene for strøm i framtida, sier Johansen.

Strømkunder må betale mer i nettleie

I deres region vil nettleia øke fordi Statkraft nasjonalt og Lofotkraft lokalt skal gjøre store investeringer for oppgradere strømnettet.

– Frem til 2020–2021 skal vi være på regionalnettet og må investere 1 milliard kroner. Og det er selvfølgelig kundene som må betale, vi har ikke penger å hente andre plasser, sier direktør i Lofotkraft Arnt Marelius Winther.

I tillegg skal Statnett som driver sentralnettet i Norge investere en plass mellom 50 og 70 milliarder kroner i sentralnettet, og det blir fordelt på alle nettselskap i Norge, og dermed på alle kundene. Det fører til at nettleia går opp flere steder.

Regjeringen kutter tilskudd

Regjeringa har også valgt å kutte i tilskuddet som skal utjevne de store forskjellene i nettleie her til lands. I fjor ga de 120 millioner kroner i tilskudd, mens i år gir de kun 30 millioner kroner.

Ifølge Norges vassdrag og energidirektorat vil det medføre at det blir 50 000 færre kunder som vil få redusert nettleia si i år. Det vil bety ei høyere strømregning for mange i utkantene, og spesielt de energikrevende bedrifter.

– Det er klart at Lofotkraft som er vår nettleverandør har ligget i overkant av andre nettleverandører i lengre tid, og for vår del, som bruker 2,5 million kWh, så vil det bli et betydelig beløp i løpet av et år, sier Geir Børre Johansen i Røst sjømat.

Bekymret for næringslivet

Ordfører Jonny Finstad, Vestvågøy kommune

Ordfører Jonny Finstad, Vestvågøy kommune

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

I Vestvågøy kommune i Lofoten er ordfører Johnny Finstad bekymret for konsekvensene.

– Jeg tenker spesielt på vilkårene for produksjonsbedrifter som er avhengig av stort strømforbruk. Det vil bli en svekket konkurransekraft når det gjelder næringsliv og bosetting her ute. Det er jo den ytterste konsekvensen, sier han.

Også ordfører Eivind Holst i nabokommunen Vågan mener dette vil slå negativt ut for deres region

– Når man skal vurdere å etablere en bedrift som krever strøm, så vil jo Lofoten være mindre attraktivt i 2014, enn i 2013, fordi det nå er dyrere å drifte her.

Han ble overrasket over at regjeringa valgte å gi et såpass lite beløp for å utjevne prisforskjellene der det er dyrest å levere strøm.

– Det som var uventet var at beløpet ikke bare ble halvert, men redusert med tre fjerdedeler. Jeg mener det er uheldig at det kommer så store endringer i en stor smell, sier Holst.

Forsvarer kuttet

Men stortingsrepresentant for Høyre, Odd Henriksen, forsvarer det store kuttet.

– Det er klart at nettleie utgjør en del av driftskostnadene for dem som bruker strøm, samtidig som energiprisen også gjør det. Vi tror at med de energiprisene som er nå, så går det an å forsvare det systemet vi har landet på i 2014.

Henriksen mener at 30 millioner kroner skal være nok. Likevel understreker han at de må se på ordninga fra år til år, uten at han vil love noen endringer.

– Jeg kan ikke forskuttere behandling av budsjettet til neste år, men det er klart at vi får innspill og alle innspill skal vi se på når budsjettet for 2015 skal legges frem, sier Henriksen.

Tøft for fiskerinæringa

Tilbake på Røst er de klar for en ny sesong med lofotfiske. De siste årene har vært tøffe for hele fiskerinæringa, blant annet på grunn av et sviktende marked i Europa som ikke har råd til å kjøpe fisken. Høyere strømkostnader gjør det ikke lettere.

– Det sier seg selv, at når kostnadene øker, så må vi øke inntektene på produktsida, men det har vist seg vanskelig de siste årene. Alle kostnadene som velter over på hele næringa gjør sitt til at det er vanskelig å ansette ny, stabil arbeidskraft, avslutter Geir Børre Johansen i Røst sjømat.