Her er rapporten som har skapt full krangel i Bodø

NRK publiserer i dag innholdet i den til nå hemmelige rapporten som har skapt full krangel mellom Bodø-ordfører Ole Hjartøy (H) og opposisjonen i bystyret.

Rapport om ny flyplass i Bodø

Rapporten tar for seg to alternativer, hvor hovedalternativet er å flytte flyplassen helt mot sør.

Foto: Asplan Viak

Valglogo

«Alternativer for byutvikling ved bygging av ny flyplass i Bodø» er navnet på rapporten som har satt sinnene i kok.

Rapporten tar for seg to mulige løsninger for hvordan Bodø kan utvikles ved å flytte dagens flystripe, og er viktig for Avinor som skal drifte den framtidige flyplassen.

Med representanter fra regjeringa til stede, samt drøyt hundre inviterte gjester, får Avinor overlevert rapporten av ordfører Hjartøy i morgen.

Men allerede før den offentliggjøres har altså rapporten rukket å skape full krangel i Bodø. Striden står mellom ordføreren som har holdt rapporten tett til brystet og opposisjonen som er i sinne over at de ikke har fått vite innholdet.

Ordføreren sto på sitt

Det toppet seg under dagens bystyremøte. Partiet Rødt gikk i går ut og krevde at ordføreren la fram rapporten, men Ole Hjartøy sto i dag på sitt og sa nei. Det får flere enn Rødt til å reagere.

– Dette er den største byutviklingssaken i Bodøs historie og et prosjekt som skal bringe Bodø inn i de neste 100 årene. Da er det synd at ordføreren er så smålig at han ikke inkluderer hele bystyret, sier bystyrerepresentant Morten Melå (Ap).

Ordfører Ole Hjartøy argumenterte under dagens bystyremøte med at rapporten ikke er fullstendig ferdig og understreket at den bystyreutnevnte styringsgruppen har fulgt sitt mandat og de vedtak den skal.

– Urovekkende

Men Rødt er ikke fornøyd med svarene de fikk på sine spørsmål.

Svein Olsen, rødt

Svein Olsen (R) mener fortsatt rapporten burde vært lagt fram under dagens bystyremøte.

Foto: Bente H Johansen / NRK

– Det virker ikke som ordføreren skjønner hva vi prater om og det er urovekkende. Problemet er at vi ikke vet noe om rapporten, og den overleveres til Stortinget uten at bystyret har vært involvert, raser Svein Olsen i Rødt.

– Hvorfor er det problematisk at bystyret ikke har fått se rapporten?

– For bystyret og for befolkningen som har valgt bystyret som sine representanter er dette problematisk. Det er vi som skal si hva vi mener. Vi aner ikke hva som står i denne rapporten. Hva er konklusjonen? Er vi for konklusjonen eller er vi mot den? Dette er nå grunnlaget for det videre arbeidet med den nye byen uten at vi har fått sagt vår mening.

– Naturlig at NRK publiserer

NRKs nyhetssjef Eivind Undrum Jacobsen mener også at rapporten burde vært gjort kjent for offentligheten. Og det er derfor NRK i dag publiserer innholdet i den foreløpige rapporten.

Eivind Undrum Jacobsen

NRKs nyhetssjef Eivind Undrum Jacobsen.

Foto: Bjørn-Erik Rygg Lunde / NRK

– Når vi får tilgang på rapporten er det naturlig at vi publiserer for å bidra til at det nå kan være en offentlig debatt rundt innholdet i den, sier han.

– Denne rapporten skisserer planene for den største byutviklingen i Bodøs historie. Den disponerer store arealer og forteller hvordan byen skal se ut. Dette er den overordnende byplanen for Bodø for de neste 50 årene, fortsetter Undrum Jacobsen.

Han mener det er naturlig at bystyret hadde fått se innholdet før den overleveres til nasjonale politikere.

– Denne rapporten skal overleveres staten uten at det har vært en debatt i Bodø om hvordan arealene skal brukes. Det vanlige i kommuneplaner og reguleringsplaner er at man har store høringsprosesser. Denne rapporten legger et sterk premiss for hvordan Bodø skal utvikles i fremtiden, uten at den har vært tilgjengelig for offentlig debatt.

Ordføreren forventet reaksjoner

Overfor NRK gjentar Hjartøy at han og styringsgruppen, som han leder, ikke har noen endelig rapport å presentere, og legger til at saken kommer opp for politisk behandling senere i høst.

– Bodø bystyre har oppnevnt en styringsgruppe, med mandat, som har jobbet fram dette. Rapporten har ikke vært til politisk behandling. Det blir den behørig og det blir en sak i bystyret i oktober.

Han er ikke overrasket over at tidspunktet for overleveringen av rapporten skaper reaksjoner.

Ordfører Ole Hjartøy i Bodø

Ordfører Ole Hjartøy sier rapporten ikke ferdig.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Jeg synes ikke det er rart i det hele tatt at de kommer med dette. Særlig Arbeiderpartiet har tidligere vært mot dette prosjektet. At de nå har blitt en medvindssupporter er jeg veldig glad for. At de ønsker å markere at de nå er med, må de gjerne gjøre.

NRK har fått bekreftet fra prosjektledelsen at to skisser fra rapporten har blitt vist private interesseorganisasjoner, som dermed har blitt gjort kjent med deler av innholdet gjennom møter med aktører i styringsgruppa. Der har også enkelte kommet med tilbakemeldinger. Det kjenner ikke Hjartøy seg igjen i.

– Slik jeg har fått det opplyst er ikke rapporten gjort kjent for andre. Bystyret fikk i det nest siste møtet før ferien full rapport om arbeidet så langt. Arbeidet er nå inne i sluttføringen, så bystyret har vært løpende orientert, sier han.

Venstre: – Opposisjonen slår politisk mynt

Ordføreren får støtte av Venstres gruppeleder. Terje Cruickshank mener prosjektledelsen og styringsgruppa har håndtert saken helt riktig.

Terje Cruickshank

Terje Cruickshank (V) forsvarer avgjørelsen om ikke å presentere rapporten i bystyret.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Ordføreren og Avinor har invitert til et stort møte med alle interessenter i bodøsamfunnet som skal være med og løfte prosjektet. Strategisk er det fornuftig.

Cruickshank understreker at det er bystyret eier prosjektet, og at de har satt ned en styringsgruppe med politiske representanter fra både posisjon og opposisjon.

– Bystyret skal få sine anledninger til å behandle prosjektet, men ved milepæler som dette er det viktig å gjøre det til en fest og inkludere hele bysamfunnet.

– Men bør ikke prosjekteier bli fortløpende oppdatert på denne type informasjon?

– Bystyret er oppdatert til en hver tid. Det skjer både gjennom formannskapet, bystyremøter og styringsgruppa. Men bystyret styrer gjennom vedtak, ikke fortløpende orientering. Det er det administrasjonen som gjør, og sånn både bør og skal det være.

Samtidig retter Venstres gruppeleder kraftig kritikk tilbake mot opposisjonen. Cruickshank hevder Arbeiderpartiet og Rødt «slår politisk mynt» på saken.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Svein Olsen

Her tar Rødts Svein Olsen et oppgjør med avgjørelsen om ikke å orientere bystyret om innholdet i rapporten under møtet i bystyret torsdag. Ordfører Ole Hjartøy (H) og varaordfører Allan Ellingsen (H) følger med.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Både Svein Olsen og Morten Melå forsøker å gjøre noe positivt til noe negativt som et ledd i valgkampen deres. De slår politisk mynt og forsøker å skape en situasjon som ikke er reell, sier Cruickshank og fortsetter:

– Heldigvis er dette over på tirsdag, og jeg er sikker på at hele bysamfunnet kommer til å stå sammen om dette i fortsettelsen.

To alternativer

Det er Asplan Viak som har utarbeidet rapporten på vegne av Bodø kommune.

Rapporten beskriver i hovedsak to alternativer til hvor dagens flystripe kan flyttes. Hovedalternativet er Bodø kommunes forslag om å flytte flyplassen helt ut til sjøkanten og utnytte dagens flyplassarealer til byutvikling. Alternativ 0, som hovedalternativet skal sammenlignes med, er bygging av ny rullebane 80 meter mot sør.

I rapporten skriver Asplan Viak at hovedalternativet med å flytte flyplassen helt i sør blant annet vil gi 12.500 nye boliger. Det andre alternativet hvor flystripen flyttes 80 meter anslås på sin side å gi plass for 4.500 boliger.

Rapporten går nøye i detalj når det gjelder boligbygging, ny havn, næringsarealer, kollektivtrafikk, veier og sosial infrastruktur.

– Rullebane og taksebaner etterlater store planerte arealer som antas å være lett å bygge ut. Området er samtidig svært utsatt for vind. En av utfordringene når området skal tas i bruk til bebyggelse, blir å forme landskap og bebyggelse på en måte som kan dempe dette, heter det i rapporten.