Her er lakselusas verste fiende

Leppefisken berggylte kan bli et viktig våpen i kampen mot lakselusa. Nå starter oppdrett av den vesle luseknekkeren for fullt.

Berggylt, leppefisk

BIOLOGISK LUSEKNEKKER: Leppefisken berggylte kan bli framtidas biologiske luseknekker.

Forsøk har vist at leppefisk eller berggylte fungerer like bra som kjemiske midler til å bekjempe lakselus. Laks som er angrepet av lakselus, spiser dårlig. Dermed er medisin i fôret lite effektivt. Lusa kan dessuten utvikle resistens mot lusemidler.

Selskapet Nordland Leppefisk på Lovund startet denne sommeren med oppdrett av berggylt og bergnebb, etter at flere oppdrettsanlegg har hatt vellykkede forsøk med leppefisk som fjerner lakselus.

Daglig leder Odd Strøm i oppdrettselskapet Nova Sea mener det er nødvendig med leppefiskoppdrett for å dekke etterspørselen etter lusefjerneren.

– Når hele Norge vil ha leppefisk, og de skal fiskes på Sørlandet, så er det klart at tilgangen er en begrensning, sier Strøm.

Fraktes med bil nordover

Nova Sea er en av eierne i Nordland leppefisk, og de investerte i selskapet etter positive erfaringer med bruk av leppefisk. I dag får de tak i denne lusefjerneren ved at leppefisken blir fisket vilt på Sørlandet, for så å bli fraktet med bil nordover. Men for oppdrettselskapet er det viktig å kunne ha en stabil tilgang på lusefjerneren.

Odd Strøm

Odd Strøm i Nova Sea.

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

– Får vi tilgang på leppefisk når vi trenger den, og i den mengden vi trenger den, så tror jeg vi har en veldig fin måte å holde fisken ren for lus. Og ikke minst så er kostnadene ved bruk av avlusningsmedikamenter utrolig høy, pluss at det er veldig mye arbeid knytta til det. I så måte ville det være veldig kjekt om leppefisken kunne gjøre det arbeidet for oss, sier Strøm.

Godt alternativ til medikamenter

Lovund

OPPDRETT PÅ LOVUND: I sommer startet selskapet Nordland Leppefisk forsøk med oppdrett av leppefisk på Lovund

Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009

I anlegget til Nordland leppefisk har de over 2500 leppefisk av artene berggylt og bergnebb. De fjerner lakselusa ved at de spiser lusa som har bitt seg fast i laksen. Daglig leder Tone Vassdal i Nordland leppefisk tror at dersom oppdretten av leppefisken blir vellykket, så kan de levere et billigere avlusningsalternativ til oppdrettselskapene.

– Mange anlegg i Nord-Norge bruker kun leppefisk som avlusningsmetode. Og det er klart, da sparer du mange penger, pluss at du får en veldig god trivsel på laksen. Den vil holde seg frisk og fin, sier Tone Vassdal.

Se video: Tjener penger på leppefisk