Her er bildet som får sauebønder til å fryde seg

Fylkesmannen i Nordland tror på en mindre konfliktfylt beitesesong i år. I vinter er et titalls rovdyr tatt ut flere steder i fylket.

Jerv spiser på åte

FELT: En jerv spiser på en trafikkdrept rein, kort tid før den blir skutt i Saltdal.

Foto: Stein Halvorsen

Det vil gi positiv effekt for beitesesongen som starter i disse dager og varer til midten av september, håper fylkesmiljøvernsjef Roar Høgsæt.

Roar Høgsæt, Fylkesmiljøvernsjef, Fylkesmannen i Nordland

FORNØYD: Fylkesmiljøvernsjef Roar Høgsæt ser positivt på tiden fremover.

Foto: Tor Odd Iversen / NRK

– Det er skutt sju jerv av jegere, tre av Statens naturoppsyn og fire ynglinger med unger. Siden disse dyrene er tatt ut i viktige områder for rein og sau, er det naturlig å tro at dette vil føre til lavere rovvilttap i år enn i fjor. Det er i hvert fall grunn til å håpe, sier han til NRK.

I vinter er det kartlagt 10 ynglinger av jerv i Nordland mot 13 i fjor. Beitesesongen starter i disse dager og varer til midten av september.

– Uttakene i vinter er i samsvar med rovdyrforvaltningens oppdrag knyttet til en todelt forvaltning, nemlig at vi både skal ha rovdyr og beitedyr.

De sikreste områdene er ytre Salten, fra E6 og vestover, i kalvingslandet til tre beitedistrikt på Helgeland, ifølge Fylkesmannen.

52 på landsbasis

Rovviltnemnda i Nordland fastsatte en kvote på 16 jerv under lisensfellinga for 2015/2016.

På landsbasis ble det totalt felt 52 jerv av en kvote på 141 dyr satt av de regionale rovviltnemndene. Syv av disse ble felt av Statens naturoppsyn (SNO) ved ekstraordinære uttak, og belastet lisenskvoten.

Antall felte jerv

Region

Kvote lisensfelling

Felte dyr

Vestlandet

8

2

Sør-Norge

-

-

Oppland

21

7

Oslo, Akershus, Østfold

-

-

Hedmark

15

11

Midt-Norge

26

10

Nordland

16

7

Troms og Finnmark

55

15

Totalt

141

52

For gaupe er tallet 67 av en total kvote på 82 – flest i Sør-Norge og Midt-Norge, som også har flest antall registrerte familiegrupper.

Nedgang i beitetap

De siste årene har det vært en markant nedgang i tap av beitedyr til rovdyr, viser en oversikt fra fylkesmannen i Nordland. Fylkesmiljøvernsjef Roar Høgsæt tror på enda større nedgang i år, og er fornøyd med trenden siden 2012.

Sauetapene har gått ned fra 4.600 til 2.900 i løpet av tre år. På rein er nedgangen ganske liten. Det kan tenkes at det er forhold i naturen som er avgjørende, som tilgang på smågnagere.

– I tillegg har vi tro på at tiltakene forvaltningen setter i verk virker. Jeg håper at bøndene ser at dette kan lette på situasjonen. Men det finnes fortsatt områder hvor rovdyrtrykket kan være stort.

– Det vil si der avstanden til rovdyrene er kort. Det vil derfor helt sikkert være enkeltbønder eller reindriftsutøvere som får store tap i år også, avslutter miljøvernsjefen.