Her blir det IKKE skjerpet grensekontroll

I et forsøk på å bedre kontroll over asylstrømmen til Norge vil regjeringen innføre skjerpet grensekontroll. Men en rekke fylker med grense til Sverige vil ikke bli omfattet av innskjerpingen.

Junkerdalen sist søndag

Grenseovergangen mellom Sverige og Norge i Saltdal i Nordland er blant de mange grenseovergangene der det ikke vil komme noen innskjerpelser.

Foto: Knut Haarvik / NRK

I går iverksatte Sverige flere tiltak for å begrense asyltilstrømmningen, noe som kan bety økt tilstrømmning til Norge. I dag hadde derfor Politidirektoratet pressekonferanse der de informerte om strengere grensekontroller.

Men store deler av landet vil ikke omfattes av innskjerpingen.

Av de syv fylkene som grenser til Sverige, er det kun to som direkte omfattes av opptrappingen.

– Ikke flere kontroller

Østfold, Akershus, Hedmark, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms, grenser alle til Sverige, men kun i Østfold og Hedmark vil det bli skjerpede kontroller.

– Vi har ikke fått beskjed om å gjøre noen endringer i forhold til dagens virksomhet, sier stabssjef ved Salten politidistrikt, Arne Hammer.

Han sier det i dag gjennomføres kontroller, men at de ikke har fått beskjed om å intensivere disse.

– Vi var jo litt spente på hva som ville komme, men det ser ikke ut til å være noen endringer for vår del.

Heller ikke ved Helgeland politidistrikt, som har tre grenseoverganger til Sverige, har fått beskjed om å gjennomføre flere kontroller.

– Nei, det har vi ikke, sier politimester på Helgeland, Håvard Fjærli.

– Så hos dere er det «business as usual»?

– Vi forholder oss til den informasjonen vi får fra Politidirektoratet, som følger situasjonen fortløpende.

Politi på Storskog

STRAMMER INN: Instruksen til Justis- og beredskapsdepartementet legger opp til at asylsøkere som kommer fra Russland og som får avslag på søknaden skal returneres raskt.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

21.000 asylsøkere så langt i år

Så langt i år har 21.000 asylsøkere kommet til Norge. 4500 har kommet fra Russland til Storskog i Finnmark. Der har de nå fått beskjed om å avvise alle asylsøkere som har hatt opphold i Russland.

Også sør i landet skal grenseovergangene overvåkes.

For reisende betyr det konkret at det vil bli gjennomført ID-kontroller på ferger til Norge fra Danmark, Tyskland og Sverige. I tillegg til intensivert grensekontroll i grensenære områder i Østfold og Hedmark, men altså ikke i de øvrige fylkene som grenser til Sverige.

Det er også fire jernbaneoverganger mellom Norge og Sverige, men heller ikke der har det kommet noen konkrete beskjeder om innskjerpelser.

Vil vurdere langvarig innskjerping av grensekontrollen

Den opptrappede grensekontrollen i Norge gjelder fra i morgen og skal i første omgang vare i ti dager, mens ytterligere innskjerping av grensekontrollen på land vurderes fortløpende. Også kontroll av samtlige flypassasjerer vurderes.

Politidirektoratet har så langt ikke vært tilgjengelig for kommentar.