Her ble 106 reinsdyr drept av toget på tre dager – nå er bygginga av viltgjerde i full gang

Både amerikanske Fox News og britiske Sky News skrev om blodbadet hvor 106 reinsdyr ble truffet og drept av godstog i løpet av tre dager i vinter. Denne uka startet jobben med å gjerde inn nær 30 kilometer av Norges blodigste jernbanestrekning.

her bygges viltgjerde ved Mosjøen-Kvalfors bru

12.000 gjerdestolper: Bane Nor er i gang med å bygge 26 km viltgjerde langs Nordlandsbanen på Helgeland. Nå håper de på en mindre blodig vinter.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

I løpet av de siste fem årene har rundt 3000 dyr blitt drept av toget på Nordlandsbanen. Bare på den tre mil lange strekningen som nå skal gjerdes inn, har 774 rein og elg blitt meid av toget de siste ti årene.

– Det er forferdelig mye. Et voldsomt tall, sier Bjørn Sørum som er banesjef i Bane Nor mellom Steinkjer og Bjerka.

Den 729 kilometer lange Nordlandsbanen kjører gjennom flere vinterbeiteområder for tamrein, både på Saltfjellet, Helgeland og i Trøndelag. Etter de siste blodige vintrene, som resulterte i mediedekning fra hele verden, ble det satt fortgang i planene med å gjerde inn den mest ulykkesutsatte strekningen mellom Vefsn og Grane.

Viltgjerde mellom Mosjøen og Kvalfors bru

Viltgjerde mellom Mosjøen og Kvalfors bru.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Myndighetene har bladd opp 43 millioner kroner for å få ned dødstallene på Nordlandsbanen.

– Burde ikke dette gjerdet vært bygd tidligere?

– Det er de som bevilger pengene som må svare på det. Når vi ikke har penger, får vi heller ikke bygd noe, sier banesjef Bjørn Sørum.

Har kjempet i flere tiår

Langs jernbanelinja går Torstein Appfjell, som er leder Torstein Appfjell i reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke. Han tror neste ikke det han ser.

Torstein Appfjell.

– Tapene har vært enorme de siste årene. Dette viltgjerdet vil få stor betydning. Det betyr at vi kan senke skuldrene og arbeide på en annen måte, sier lederen for reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke, Torstein Appfjell.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Foran han er flere hundre gjerdestolper allerede satt opp. Han er en av dem som har mistet mest rein i dette området, og endelig skjer det han har kjempa for i flere tiår.

– Dette har vært en lang prosess. Selv om vi hele tiden har visst at gjerder er veien å gå, har saken vært utredet og forsket på. Tapene i næringen har vært enorme, så en liten bismak er det. Men vi gleder vi oss stort over det som skjer. Nå skal vi se framover, sier han.

12.000 gjerdestolper

Torstein Fossum er prosjektleder for det 2,5 meter høye nettinggjerdet som fordeler seg på over 12 t

Torstein Fossum er prosjektleder for det 2,5 meter høye nettinggjerdet som fordeler seg på over 12 tusen gjerdestolper.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK


I løpet av det neste året skal prosjektleder Torstein Fossum og kollegene sette ned mer enn 12.000 2,5 meter høye gjerdestolper. Den første strekninga mellom Mosjøen og Kvalfors bru er på 7,2 kilometer. Neste fase fra Kvalfors bru til Bjoråsen tunnel er på 19 kilometer skal være ferdig i løpet av 2019.

Når arbeidet på Helgeland er fullført, skal Bane Nor bygge gjerder over Saltfjellet. I tillegg jobbes det med å rydde all skog på Nordlandsbanen slik at man bare står igjen med
å fjerne ettervekst hvert tredje år. Det er også satt ned en prosjektgruppe som jobber med å teste ut ulike elektroniske løsninger som skal hindre at dyr nærmer seg toglinjene.

Torstein Appfjell ser framover, og håper at de har opplevd den siste blodige vinteren på denne banestrekninga.

– En ny hverdag

Nordlandsbanen, rein påkjørt av tog, Kvalfors bruk

Rein påkjørt av tog ved Kvalfors bru.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

– Enhver påkjørsel er en påkjenning. Særlig om våren når drektige simler går med og kalvefostrene ligger strødd langs linja.

I tunge stunder har han tenkt på å gi opp livsverket sitt.

Men vi er født og oppvokst med dette, og kan ikke gi opp. Vår oppgave er å bringe arven videre til neste generasjon, og disse gjerdene er et viktig steg på veien til at kan lykkes med det.

Bjørn Sørum, banesjef fra Steinkjer til Bjerka.

På denne strekninga har 601 rein og 173 elg blitt påkjørt og drept av toget siden 2008. Det sier Bjørn Sørum, banesjef fra Steinkjer til Bjerka.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK