Henter opp tonnevis med fiskeutstyr

Hvert år blir tonnevis med ødelagt fiskeutstyr liggende på havets bunn. Nå har mannskapet på M/S Johan Feyer feid opp langs hele norskekysten for renske havbunnen for dødelig utstyr.

Fisker opp garn

Mannskapet på skipet M/S Johan Feyer tar opp hundrevis av trålgarn og annet fiskeutstyr fra norskekysten hvert år.

Foto: M/s Johan Feyer

– Det er stor forskjell på dette utstyret og det du som hobbyfisker mister på sjøen, sier toktleder Gjermund Langedal på M/s Johan Feyer.

De siste tre åra har han vært med på å dra opp cirka 2000 garn fra Ålesund til Finnmark.

– Hvis du mister en krok på sjøen er det bare én fisk som kan gå på den, disse garnene blir liggende og fisk og krabber går i dem og dør.

– Det er det skumle og negative ved den type redskaper, sier Langedal.

Garn som er mistet på sjøen

SPØKELSESGARN: Fisken setter seg fast i garnene og dør. Da lokker de til seg mer fisk som også dør.

Foto: M/s Johan Feyer

Mange lar redskapene ligge på havbunnen

I tillegg til garn, er det andre fiskeredskaper som krabbeteiner, vaiere og tau som blir rensket opp langs norskekysten i august og september.

M/s Johan Feyer med container

SKRAP: Her har mannskapet heist opp deler av en ødelagt container.

Foto: M/s Johan Feyer

– Det slenger en og annen sykkel inn på veien er bare litt underholdning, sier Langedal.

Mye er alvorlig er det at mange fiskere ikke melder fra om at de mister redskaper på havet.

– Det fins de som har et lettvint forhold til dette og det er høyst beklagelig når vi ser på skadene dette kan gjøre.

Når garnene blir liggende i havet går det selvsagt fisk i dem. De dør og lokker til seg flere fisk og krabber, og det gjentar seg så lenge garnene er intakte.

– Vi prioriterer derfor blåkveitegarn som ligger dypt. Det er de som gjerne står lengst og tar flest fisk i «skjult fiske», sier Langeland.

Les også:

Vil ha renere fiskefelt

Oppryddinga er i regi av Fiskeridirektoratet, som har hatt en årlig ryddeaksjon siden 1980.

I år sier Langeland at de så langt har huket tak i cirka 500 garn, noen tusen meter vaier, mellom 6000 og 7000 meter line, og noen tusen meter med ulike tau i tillegg til diverse blåser og dregger.

– Det blir nok en god del mer når vi tar den endelige opptellinga på slutten av måneden, sier han.

For at mannskapet om bord på Johan Feyer skal finne alt søppelet på havbunnen, er de avhengige av at fiskerinæringa selv sier fra om utstyr som har gått tapt.

Klo til å hente søppel fra havbunnen

KLO: Denne kloa huker tak i uønskede garn og annet ødelagt utstyr fra dypet.

Foto: M/s Johan Feyer

– Det er en del av næringa som er veldig flinke og som mener at det er en utrolig viktig oppgave. De ser sitt ansvar på miljøsiden med å få meldt dette, og de har jo plikt til å melde fra også, sier Langedal.

Toktlederen sier at de likevel henter opp en god del utstyr fra dypet som aldri er blitt meldt inn.

– Vi går til en del posisjoner hvor erfaring tilsier at vi mer eller mindre bare kan hente opp utstyr fra bunnen uten å lete, sier han.

Skummelt å finne oljehyre

Med den store kroken har de også fått ting som ei merd og en smadret container opp på dekk.

Noen ganger blir de litt nervøse for hva som har satt seg fast i garnene de heiser opp.

– Nå har vi akkurat fått opp hansker og oljebukser, da begynner man å lure på om det er fiskeren som kommer i neste runde. Heldigvis er det bare bekledningen vi har sett så langt, fastslår Langedal.