– Jobben med å få opp dykkerne kan starte neste uke

Seks dykkere fra Oslo brann- og redningsetat bistår politiet på Helgeland med å hente opp de to døde finske dykkerne fra Pluragrotta.

Dykkerekspedisjon i Pluragrotta i 2012

Pluragrotta regnes som Nord-Europas lengste. Her et bilde fra 122 meters dyp fra 2012.

Foto: Taija Nevalainen

– Det blir nesten ikke vanskeligere enn dette. Vi sender de beste dykkerne Oslo brann- og redningsetat har. En av dem er allerede på plass i Mo i Rana, sier etatens avdelingssjef Fredrik Frøland til NRK.no.

To finske grottedykkere omkom forrige uke i Pluragrotta, halvannen kilometer inn i Nord-Europas lengste grottesystem. De to døde dykkerne skal befinne seg på rundt 110 meters dyp.

Avdelingsleder Fredrik Frøland

Avdelingssjef Fredrik Frøland i Oslo brann- og redningsetat.

Foto: Brann og redningsetaten

Oslo brann- og redningsetat bisto også i bergingsaksjonen etter dødsulykka i den samme grotta i 2006 da en norsk dykker omkom. Erfaringene fra denne operasjonen tar dykkerne med seg nordover.

– Arbeidet som ble gjort for ti år siden er godt dokumentert. Dette gjør at bergingsaksjonen trolig kan starte allerede neste uke. Det kan tenkes at det går raskere denne gangen, sier Frøland.

En hel minibuss med utstyr er i ferd med å fylles opp før turen til Mo i Rana.

– Det var britiske dykkere som foretok den dypeste delen av dykket i 2006, og sannsynligheten er stor for at det er de samme dykkerne som vil gjennomføre selve redningsdykket også denne gangen. Vi vil etablere kontakter og gi støtte i form av overflate- og grunndykking, sier Frøland.

– Komplisert og farlig

Han nøler ikke med å kalle jobben som venter dykkerne for en kjempeoperasjon.

– Her snakker vi om omfattende logistikk, dispensasjoner, tillatelser og store mengder papirarbeid. Dette er en komplisert og farlig operasjon, sier Frøland.

Arbeidstilsynet har som et absolutt krav om kommunikasjon mellom dykkerne og staben på overflaten.

– Det finnes ikke teknologi som gir oss kommunikasjon inn i Pluragrotta. Vi snakker om 130 meters vanndyp og en drøy kilometer inn i fjellet. Derfor må det søkes dispensasjon fra denne bestemmelsen, sier Frøland.

Døde på 110 meters dyp

Dykkerne som omkom, var Jari Mika Tapio Huotarinen (40) og Jari Uusimäki (34). De tre finske dykkerne som overlevde ulykkesturen i grottene i Plurdalen i Nordland, ble tvunget til å forlate to kamerater døde på 110 meters dyp.

Det finske dykkerforbundet gikk tirsdag ut med en beskrivelse av hendelsesforløpet under turen i grottesystemet natt til fredag Dette er i samsvar med de overlevendes ønsker.

Problemene startet da den ene dykkeren satte seg fast på om lag 110 meters dyp. Han fikk problemer med pusteapparatet, og kameraten han dykket sammen med, måtte forlate ham og gå opp til overflaten alene.

Senere fikk også en annen dykker problemer på samme sted. Også han måtte forlates på dypet.

Satt fast på dypet

Dykkerulykke i Pluragrotta

Det er nedlagt dykker- og ferdselsforbud i grotta og satt opp vakthold på stedet. Den underjordiske hula er 2.600 meter lang, godt over hundre meter dyp og regnes som Nord-Europas lengste.

Foto: Hans Petter Sørensen

De fem dykkerne hadde planlagt å ta seg fra Plurdalen utenfor Mo i Rana til Steinuglflåget i to grupper. Dagen etter skulle de ta seg tilbake. Dykketuren skulle vare i fem timer, og mennene skulle ta seg ned til 129 meters dyp. Under dykkingen skulle de benytte seg av rebreather, et apparat som gjenbruker utpustet gass.

Til å begynne med gikk dykkingen problemfritt. Den første gruppen på to mann startet to timer før de tre siste dykkerne fulgte etter. De to gruppene kom seg begge ned til 129 meters dyp.

Men på vei til Steinuglflåget skjedde det tragiske. Den ene av de to dykkerne i den første gruppen satte seg fast i en trang gang på 110 meters dyp og fikk problemer med pusteapparatet. Han døde som følge av dette.

Kameraten som var med ham, forsøkte å hjelpe til, men ble til slutt tvunget til å ta seg alene opp til overflaten. Turen tok alt i alt mer enn åtte timer.

Ble brutt opp

Senere kom den andre gruppen på tre mann fram til stedet hvor den døde dykkeren satt fast. De fikk problemer da de skulle ta seg forbi han, skriver det finske dykkerforbundet i sin redegjørelse om hendelsen.

Én av dykkerne klarte å komme seg gjennom gangen, men mistet kontakten med de andre og måtte fortsette alene mot Steinugleflåget. Da han kom til overflaten, møtte han den overlevende dykkeren fra den første gruppen, og sammen fikk de to varslet politi og redningstjeneste.

Imens var de to siste dykkerne igjen på 110 meters dyp. Den ene fikk problemer med rebreatheren og måtte gå over på reservegass. Han mistet livet på grunn av disse problemene.

Den siste dykkeren snudde og begynte å ta seg tilbake til Plurdalen. Han kom seg opp til slutt, etter å ha vært under overflaten i elleve timer.

I august 2012 gikk finske dykkere ned til hele 132 meters dyp i Nord-Europas dypeste grotte. Fredag omkom to dykkere på samme sted.

VIDEO: I august 2012 gikk finske dykkere ned til hele 132 meters dyp i Nord-Europas dypeste grotte. Fredag omkom to dykkere på samme sted. Publisert med tillatelse fra Taija Nevalainen og Jukka Öster.