Desperate kommuner åpner pengesekken og frister de unge med flere hundre tusen

Mange småkommuner er desperate etter unge innbyggere. Takket være et fett boligtilskudd kom Rune Johan seg inn på boligmarkedet. – Kommunene er kreative, men det er ikke nok, ifølge KS.

Aleksnadersen kjøper leilighet i Vesterli i Hemnes

Rune Johan Alexandersen (25) fra Brønnøy flyttet i høst inn i en halv tomannsbolig i Vesterli i Hemnes kommune.

Foto: Frank Nygård / NRK

Rune Johan Alexandersen (25) fra Brønnøy flyttet i høst inn i en halv tomannsbolig i Vesterli i Hemnes kommune.

Jobben som lastebilsjåfør befinner seg i nabokommunen Rana, og pendleravstanden er tre kvarter hver vei.

Men det er ikke problem, når man eier sin første bolig som 25-åring.

– Uten boligtilskuddet Hemnes tilbyr unge ville jeg nok ha måttet spare i 10–15 år først. Dette ble min inngangsbillett på boligmarkedet.

Tidligere var Alexandersen på leiemarkedet i Rana. Men det ble for dyrt i lengden.

Via noen bekjente fikk han høre om den lukrative ordningen i nabokommunen.

– Det var bare å fylle ut et skjema, og vips så var jeg huseier, sier han.

Vesterli, Hemnes kommune

Her i en tidligere arbeiderbolig som Statkraft bygget på 1950-tallet har Rune Johan Alexandersen kjøpt sin første bolig.

Foto: Frank Nygård / NRK

Blør innbyggere

Hemnes kommune ligger midt imellom to industrikommuner – Rana og Vefsn. Ifølge SSB mistet kommunen med 4.428 innbyggere, 51 innbyggere i fjor.

Og trenden har lenge vært nedadgående.

Derfor vedtok kommunestyret å innføre et boligtilskudd på opp mot 200.000 kroner til unge i etablererfasen. Kravet fra kommunen er at boligen må brukes som helårsbolig.

Og det er ikke bare de som flytter til kommunen som kan få boligtilskudd.

Hemnes deler også ut penger til egen ungdom som vil flytte ut fra mor og far.

Slik vil de sikre seg at kommunens egne unge blir boende i kommunen.

Av 54 søknader i fjor ble 33 innvilget. Prislapp: 6,5 millioner kroner.

I april skal kommunestyret vedta en ytterligere økning. Bygger du din egen bolig i kommunen vanker et tilskudd på 300.000 kroner.

Selv om kommunen fortsatt blør innbyggere, synes ordføreren ordningen har vært en suksess.

– Jeg synes vi har lyktes. Vi ligger gunstig til mellom to større byer, og har et godt skole- og barnehagetilbud. Det gir oss håp om at vi kan lokke flere til Hemnes. Vi ønsker oss spesielt lærere og sykepleiere, sier Hemnes-ordfører Paul Asphaug (Sp).

KS: – Ingen stor effekt

Selv om ordføreren kaller ordningen med boligtilskudd en suksess, er det altså ikke blitt hemnesværinger.

– Noen har flyttet ut, og vi har ikke klart å erstatte dødsfall med nyfødte, konstaterer Paul Asphaug.

Ordfører Paul Asphaug (sp) i Hemnes kommune

Hemnes-ordfører Paul Asphaug vil øke boligtilskuddet til 300.000 kroner.

Foto: Frank Nygård / NRK
Portrett av Helge Eide, direktør for interessepolitikk, KS

– Det ville være en grov forenkling å tro at et enkeltstående kommunale tiltak som tilflyttingsstøtte skulle løse fraflyttingsproblematikken, sier KS-direktør Helge Eide.

Foto: Johnny Syversen

Ifølge kommunesektorens organisasjon (KS) er ikke nordlandskommunen den eneste som bruker utradisjonelle metoder i jakten på nye innbyggere.

Og det er mye kreativitet ute og går, skal vi tro Helge Eide, som er direktør for samfunn, velferd og demokrati i KS.

Tilflyttingsstøtte, gratis barnehageplass eller boligtomter er gulrøtter som er mye brukt.

Dessverre for småkommunene er det lite som tyder på at lokkemidlene har ønsket effekt.

– Det har vært relativt høyt nivå på fraflytting fra de utpregede distriktskommuner de senere år. Disse tiltakene er ikke så sterke at de kan utligne de sterke kreftene som påvirker flyttemønsteret i stort.

Nå vet man ikke hvordan befolkningsutviklingen ville blitt i de aktuelle kommunene uten slike lokkemidler.

– Men jo flere som bruker slike virkemidler – jo lavere blir uansett effekten av det for den enkelte kommune, legger Eide til.

Må bo i kommunen i ti år

Det har snart gått et halvt år siden Rune Johan Alexandersen flyttet inn i en av de gamle arbeiderboligene som Statkraft bygget til sine ansatte på 1950-tallet.

Han trives godt og gleder seg over hyggelige naboer, skiløyper og fine uteområder i nabolaget.

Han har forpliktet seg til å bo i kommunen i ti år. Akkurat nå virker det overkommelig.

Tilskuddsordningen fungerer slik at kommunen gir en sum på 10 prosent av kjøpesummen – inntil kroner 200.000 kroner.

For Rune Johan ble det rundt 120.000 kroner i botilskudd.

Tilskuddet utløser 10 års bindingstid med 10 prosent nedskriving av tilskuddet per år.

Dersom han selger før det har gått ti år, må han betale tilbake. Hvor mye avhenger av hvor lenge han har bodd i kommunen.

For Rune Johan, som kom seg innpå boligmarkedet, er det uansett vinn-vinn.

– Jeg er glad for at Hemnes ser på innbyggerne som en ressurs, og ikke en utgift.

Hemnesberget

Et velfungerende boligmarked og desentralisert utdanningstilbud er suksessfaktorer for distriktskommuner, ifølge KS.

Foto: TORE M. FURUHATT