Hemmeligstemplet dokument: Forsvaret trenger flybasen regjeringen vil fjerne

Forsvaret vil beholde Andøya som en base i krisesituasjon, ifølge et gradert dokument fra Forsvarets operative hovedkvarter. Det betyr at Forsvaret nå jobber med å beholde basen regjeringen vil legge ned.

Andenes

Regjeringen ønsker å legge ned flystasjonen på Andøy og heller stasjonere fremtidige kampfly på Evenes. Nå viser det seg at Forsvaret jobber med en egen plan.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Driften av Andøya flystasjon kan videreføres hvis Forsvaret får viljen sin. Det viser et dokument NRK har fått innsyn i.

Det var Klassekampen som først omtalte dokumentet.

Mens Arbeiderpartiets stortingsgruppe i dag kom fram til at partiet går inn for en nedleggelse av flystasjonen på Andøya, viser det graderte dokumentet en plan som kan vri om på hele situasjonen.

I dokumentet står det:

«Etter saneringen (av) den militære infrastrukturen ved Bodø lufthavn, og på grunn av kapasitetsbegrensninger ved Evenes og Bardufoss vil Andøya i fremtiden være den viktigste basen for å understøtte allierte forsterkninger på NATOs Nordflanke».

Dette betyr at forsvaret jobber med en beredskapsplan der driften på flystasjonen beholdes - for å kunne ta imot allierte fly og styrker under krig eller krise.

Et pågående arbeid

Spørsmålet om nedleggelse av Andøya flystasjon i Vesterålen i Nordland har vært svært omstridt.

Det handler både om lokalsamfunnet i Andøy der flystasjonen er den desidert viktigste arbeidsplassen, men også militærfaglige spørsmål og uenighet om regjeringens tallmateriale som taler for at en nedleggelse av den eksisterende basen.

FOH vil ikke kommentere dokumentet i seg selv, men sier at det pågår en prosess hvor forsvaret vurderer hva som er forsvarlig, både operativt og økonomisk.

– Det pågår nå et arbeid rundt bruken av baser/infrastruktur knyttet til beredskap og alliert forsterkning. Sjef FOH har i denne sammenheng gitt sine innspill til Forsvarssjefen og saken er nå til behandling i Forsvarsdepartementet.

Oberstløytnant Ivar Moen

Oberstløytnant Ivar Moen ønsker ikke å kommentere det konkrete dokumentet, men sier det pågår et arbeid fra forsvaret side.

Foto: Mats Grimsæth / Forsvarets Medisenter

Det sier Ivar Moen, oberstløytnant og kommunikasjonssjef for FOH i en mail til NRK.

– Vi kan ikke kommentere enkeltheter i dette arbeidet, fortsetter han.

Moen forklarer at det er en politisk prosess om hvordan arealene på Andøya flystasjon skal tas i bruk. Det forsvaret vil og det politikerne vil er altså ikke nødvendigvis det samme.

– Fellesoperativ styrkesjef vil nok alltid se et større behov for både styrker og infrastruktur enn det forsvarssjefen har penger til, derfor er dette harde prioriteringer som legges til forsvarssjefen.

– Når det gjelder eventuell gjenbruk av arealene på Andøya, så blir det til slutt opp til det politiske nivået å stå for avveiningene mellom militær bruk og eventuell frigivelse til næringsformål eller annet.

– Beslutningen er tatt

Politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet, Marte Ziolkowski, svarte dette da NRK tok kontakt med dem i dag.

– Det pågår et arbeid med et helhetlig basekonsept og allierte forsterkninger. Forsvarets eventuelle etterbruk av fasiliteter på Andøya er en del av dette arbeidet. Og som forsvarsministeren har orientert Stortinget om, kommer regjeringen tilbake til dette, sa hun, og fortsatte:

– Forsvarsdepartementet vil ikke ta stilling til dette før det helhetlige konseptet er oversendt fra Forsvarsstaben. Dette endrer ikke på vedtaket om å legge ned Andøya. Den beslutningen er tatt.

Avgjør spørsmålet i dag

Før i dag skrev NRK om at Arbeiderpartiets stortingsgruppe vil gå inn for å flytte overvåkningsflyene til Evenes og dermed legge ned Andøya flystasjon.

Det er også slik partiet stilte seg i 2016. Om Forsvaret derimot får det som de vil, kan dette bety et nytt kapittel for Andøya.

I artikkelen til Klassekampen står det at FOH vil øke beredskapen på Andøya, og at dette vil koste om lag 2,7 milliarder kroner mer enn nedleggelse.