Helsetopp: – De gikk langt i å karakterisere meg og mine motiver

Pressekonferansen der fagmiljøet ved UNN i Tromsø slo tilbake mot Helse Nord får direktør Lars Vorland til å reagere. – Jeg har aldri opplevd lignende, sier han.

Lars Vorland

– Av og til oppstår det situasjoner som er vanskelige. Vanligvis finner man ut av det, og det må vi prøve denne gangen også, sier Lars Vorland.

Foto: Amanda Åsberg/NRK

Den store striden mellom de to store sykehusene i Nord-Norge tok i dag en ny vending da styret i Helse Nord vedtok å utsette behandlingen av et eventuelt hjertesenter i Nordland.

I sin innstilling gikk Helse Nord-direktør Lars Vorland inn for å etablere et såkalt PCI-senter i Bodø. Men det var med en klar forutsetning: At fagmiljøet i Tromsø måtte hjelpe til i oppstarten - noe det viste seg at var legene lite interessert i.

Det hele toppet seg da fagmiljøet i Tromsø inviterte til pressekonferanse i forrige uke, hvor de i over en time forklarte hvorfor forslaget til Lars Vorland var helt feil.

Overlege ved akuttmedisinsk klinikk ved UNN Mads Gilbert gikk så langt som å si at tilliten til Helse Nord-direktøren var tynnslitt.

Lars Vorland sier til NRK i dag at han aldri har opplevd lignende.

– Det er helt greit at man er faglig uenig, men jeg synes de gikk langt i å karakterisere meg og mine motiver. Det er spesielt når de ikke engang har snakket med meg.

Fra pressekonferansen

Det var en stor samling fagfolk som i forrige uke stilte opp for innstendig å be styret i Helse Nord om ikke å vedta forslaget fra Helse Nord-direktøren om å etablere et PCI-senter i Bodø.

Usikker på om oppstart lar seg gjennomføre

Vorland har fremholdt at et tilbud om PCI ved Nordlandssykehuset Bodø ville være med på å utjevne forskjellene og forbedre behandlingstilbudet for hjertepasienter i Nord-Norge (se faktaboks).

Nå er Vorland usikker på om samarbeidsklimaet er godt nok til at forslaget lar seg gjennomføre.

– Det kritiske ved oppstart i Bodø er et godt forhold til UNN i Tromsø, som må avgi ressurser. Men nå er vi litt usikker på hvor godt samarbeidsforholdet er mellom disse to sykehusene, sier han.

Konsekvensen er altså at styret i Helse Nord ikke kan behandle saken, slik det var planlagt at de skulle gjøre førstkommende onsdag.

– Jeg er rett og slett usikker på om Tromsø vil bidra til å etablere et slikt senter i Bodø. Nå må jeg forsøke å finne ut hva de egentlig vil i Tromsø, for det vet jeg ikke for øyeblikket.

Klokt å utsette avgjørelsen

Norvoll

– Jeg sliter med å forstå bakgrunnen for uttalelsene fra fagmiljøet ved UNN. Her er noe underliggende som man må komme til bunns i, sier Tomas Norvoll (Ap).

Foto: Øystein Nygård / NRK

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) synes det er en klok avgjørelse, situasjonen tatt i betraktning.

– Det kan være lurt nå å ta et lite steg tilbake, og forsikre seg om at der er et samarbeidsklima til stede, hvor man jobber til det beste for pasientene. Og så ta en beslutning.

Han er ikke bekymret for at avgjørelsen blir utsatt.

– Jeg føler meg trygg på at styret i Helse Nord vil fatte et klokt vedtak til slutt, sier Norvoll, som nå oppfordrer til et saklig nivå i debatten videre.