NRK Meny
Normal

Helsetilsynet: – Flere pasienter mistet muligheten til helbredende behandling

Helsetilsynet er bekymret for mangelfull praksis når kreftpasienter henvises til andre sykehus.

Nordlandssykehuset

LOVBRUDD: Under tilsynet hadde alle de ni pasientjournalene fra Nordlandssykehuset i Bodø mangler.

Foto: Veigård, Erik / NTB scanpix

Allerede i 2012 viste en landsomfattende kontroll mangelfulle rutiner når norske sykehus henviser kreftpasienter videre.

Tirsdag fortalte NRK hvordan en stikkprøvekontroll gjort ved nordnorske sykehus i fjor høst avdekket en rekke lovbrudd ved at startdato for kreftbehandling ikke føres inn i journalen.

Statens helsetilsyn bekrefter at de har saker der pasienter har mistet muligheten til helbredende behandling som følge av dette.

Jan Fredrik Andresen

Direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Dette er alvorlig. Konsekvensene av feil og mangler medfører at pasienten kan gå glipp av helt nødvendig behandling, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn.

I 2013 presenterte han nedslående resultater etter en landsomfattende kontroll av hvordan sykehus håndterer av henvisning av kreftpasienter. Tilsynet avdekte 24 tilfeller av lovbrudd fordelt på 17 helseforetak.

– Vi er kjent med at det er store utfordringer knyttet til det å sette korrekt dato for oppstart av helsehjelpen.

Den gang lovte sykehusene å rydde opp. Men i går kunne NRK presentere resultater fra en stikkprøvekontroll gjort ved nordnorske sykehus i fjor høst som fortsatt viser en rekke avvik og mangler når kreftpasienter henvises videre.

Blant annet manglet det både startdato og rettighetsvurdering i 9 av 9 sjekkede pasientjournaler sendt fra Nordlandssykehuset i Bodø, til Universitetssykehuset i Tromsø.

– Vi ser at vi ikke har hatt gode nok rutiner når det gjelder å få sendt ved disse opplysningene, sier rådgiver for Klinisk IKT og E-Helse ved Nordlandssykehuset, Beate Sørslett.

– Ingen betydning

Hun mener dette ikke har fått konsekvenser for pasienter.

– Vi har ingen grunn til å tro at dette har rammet noen pasienter.

Det mener direktør Andresen i Helsetilsynet ikke stemmer, og viser generelt til saker der dette har fått konsekvenser. Han forventer at helseforetakene rydder opp.

– Vi har enkeltstående tilfeller der hvor forsinket oppstart av nødvendig utredende behandling har medført at pasienter har gått glipp av kurativ behandling. Disse pasientene måtte ta til takk med lindrende behandling.

Laster kart, vennligst vent...