Helsesjef i lofotkommune bøtelagt for å ha avlyttet tidligere ansatt

Lederen i et privat helseforetak plasserte opptaksutstyr på kontoret til en ansatt. Forholdet ble avslørt og mannen bøtelagt. Måneder senere fikk han toppjobb i Moskenes kommune.

Nordtun Helserehabilitering

Her ved Nordtun Helserehabilitering i Meløy skal en tidligere leder ha plassert opptaksutstyr på pulten til en av sine ansatte. I dag jobber den tidligere lederen som helse og omsorgssjef i Moskenes.

Foto: Anneli Strand

I fjor høst plasserte daglig leder ved Nordtun HelseRehab i Meløy avlyttingsutstyr på kontoret til en av sine ansatte. Rommet ble også brukt til møterom ved institusjonen.

NRK Nordland har fått innsyn i forelegget fra politiet i Nordland. Her går det frem at daværende leder Sverre Monsen en oktobernatt i 2019 tok seg inn bakdøren på Nordtun HelseRehab. Der plasserte han en lydopptaker på kontoret til en av sine ansatte. Et drøyt døgn senere hentet Monsen opptakeren og hørte gjennom lydfilen.

Hendelsen ble etterhvert oppdaget og meldt fra om. Sverre Monsen forlot sin stilling, etter enighet med styret.

Sverre Monsen tidligere daglig leder ved Nordtun Helserehab

Tidligere leder ved Nordtun HelseRehab, Sverre Monsen, ble bøtelagt for avlytting av sine ansatte. Noen måneder senere fikk han toppjobb i Moskenes kommune.

Foto: Johan Votvik / Avisa Nordland

Avisa Nordland skrev om den brå avgangen til Monsen i januar i år. Da ville hverken styreleder eller Monsen selv kommentere saken.

– Dette er ikke en sak for offentligheten, sa styrelederen den gang.

Et halvt år etter hendelsen ble Monsen ansatt som helse- og omsorgsleder i Moskenes kommune.

Sverre Monsen har vedtatt forelegget, men hans advokat presiserer at det ikke er det samme som at han har kjent seg skyldig.

Les Monsens kommentar til hendelsen lenger ned i artikkelen.

Nordtun helsereahab
Foto: Anneli Strand / NRK

– Avlyttet kontor brukt til møter

I mars i år ble Sverre Monsen siktet for overtredelse av straffeloven §205.

Han ble ilagt et forelegg på 10.000 kroner. Forelegget ble vedtatt av Monsen.

Danielle Rivera

Politiadvokat Daniella Rivera sier dette er en alvorlig sak.

Foto: Politiet

Politiadvokat Daniella Rivera sier dette er en alvorlig sak:

– At han har avlyttet et kontor som også ble brukt til møter. Det har blitt tatt med i vurderingen når straffen ble utmålt. I et møterom vet du ikke hvilken informasjon som kommer. Det er igjen mer straffverdig, sier Rivera.

Hun sier det er svært sjeldent at politiet får inn saker som denne:

– Heldigvis tror jeg at dette ikke skjer så ofte. På to år er dette den eneste saken jeg har vært borti. Å avlytte noen er aldri lurt, en slik handling kan ikke ende bra.

Fikk ny lederjobb etter 4 måneder

15. april i år ble Monsen ansatt som ny helse -og omsorgssjef i Moskenes kommune.

Steinar Sæterdal

Rådmann i Moskenes Steinar Sæterdal sier Monsen informerte om lovbruddet i forkant av ansettelsen.

Foto: Kari Skeie / NRK

NRK har sendt en rekke spørsmål til kommunedirektør i Moskenes, Steinar Sæterdal. Han har valgt å sende følgende skriftlig svar:

«I første samtale jeg hadde med Monsen i forbindelse med ansettelsesprosessen informerte han om årsaken til at han forlot Nordtun. Dette skjedde uoppfordret. Hans historie ble verifisert av andre med kjennskap til saken. Dette skjedde også før ansettelse skjedde. Ansettelsesutvalget, inkludert representant for de tillitsvalgte var fullt informert om hans forhistorie da de enstemmig innstilte på at han burde få stillingen. På dette grunnlag ble han ansatt.»

– Må få konsekvenser

Da hendelsen ble kjent for styret ved Nordtun Helserehab, meldte styreleder Inger Stokstad fra til Datatilsynet.

– Hemmelig avlytting er straffbart etter straffeloven, og må anmeldes til politiet. Slike handlinger som dette må få konsekvenser for gjerningspersonen, sier kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl i Datatilsynet.

Janne Stang Dahl

Janne Stang Dahl i Datatilsynet sier handlinger som dette må få konsekvenser.

Foto: Ilja C. Hendel / Ilja C. Hendel

Styreleder ved Nordtun sier til NRK Nordland at styret og daglig leder kom til en enighet og vil ikke kommentere saken videre:

– Jeg kan ikke si så mye mer enn det. Vi føler at vi har gjort de grep som skal gjøres, sier Stokstad.

Ikke det samme som skyldig

Sverre Monsen ønsker ikke å kommentere saken selv. Han viser til sin advokat Anders Rydmark, som stadfester at Monsen har vedtatt forelegget.

– Fra denne side presiseres det at vedtakelse av forelegget, ikke er det samme som at han har erkjent seg skyldig. Monsen har forklart seg til politi og tidligere arbeidsgiver: Utover det har han ingen kommentar til saken i dag.

Rydmark legger til at nåværende arbeidsgiver er informert om vedtakelsen av forelegget.

– Arbeidsforholdet med Stiftelsen Nordtun Helserehab ble avsluttet i gjensidig enighet med virkning fra 16. desember 2019.

21.10.2020: NRK presiserer: I en bildetekst stod det at Monsen ble dømt for avlytting. Det riktige er at Monsen er bøtelagt. Dette er endret i bildeteksten