Helseministeren må svare på hvorfor fireåring blir tvunget til å bo på sykehjem

Foreldrene til lille Olvard vil at gutten deres skal bo hjemme, men den sterkt pleietrengende fireåringen blir tvunget til bo på sykehjemmet i Hattfjelldal. Nå må helseministeren svare på hvorfor han ikke får bo med familien sin.

Olvard i Hattfjelldal

Olvard ble født fire måneder for tidlig, og har stort sett kjent verden fra ei sykehusseng og fra en institusjon. Men han vet også at det finnes en verden hjemme, som han og vil være en del av.

Foto: Anneli Strand / NRK

- Jeg tenker at dette er feil plassering av en fireåring. Og at dette er en alvorlig og krevende situasjon for både fireåringen, foreldrene og søsken, sier Tommy Skar, styremedlem i Pårørendealliansen.

Tommy Skar

Tommy Skar i Pårørendealliansen skjønner at situasjonen er krevende for familien.

Foto: Anders Bergersen / Anders Bergersen

Han sier situasjonen er uholdbar.

Bakgrunnen er Olvard på fire år fra Hattfjelldal som ikke får bo hjemme hos foreldrene og søskene sine. Etter å ha blitt født alt for tidlig, og etter måneder i respirator gav det ham store skader, og han er avhengig av kontinuerlig overvåkning. I mars søkte foreldrene om få assistent og nattevakt i hjemmet, slik at Olvard endelig skulle kunne flytte hjem. Enda har ikke kommunen kommet med et vedtak.

På helseministerens bord

Nicholas Wilkinson, stortingsrepresentant SV Akershus Helse- og omsorgskommiteen

Nicholas Wilkinson i SV synes saken er veldig alvorlig.

Stortingspolitiker fra SV, Nicholas Wilkinson i helsekomiteen, har allerede levert spørsmål til helse- og omsorgsministeren om hva han kommer til å gjøre:

- Jeg tenker dette er veldig alvorlig. Barn skal bo hjemme hos foreldrene sine, og aller viktigst syke barn som Olvard. Nå kommer jeg til å stille spørsmål til statsråden umuddelbart for å avkreve svar. Vi kan ikke ha det slik.

Er det riktig at kommunene har så stor makt?

- Nei, ikke når det gjelder små barn.

Olvard ble født fire måneder for tidlig og er sterkt pleietrengende. Mamma og pappa vil at fireåringen skal bo hjemme hos familien. Men det nekter kommunen.

Kommunen har stor makt

Skar i Pårørendealliansen sier kommunene har stor makt, og at det er viktig med god kommunikasjon. Han sier også at dette er en sak som strekker seg langt utenfor Hattfjelldal kommunes grenser og er en sak vi kan finne i mange kommuner. Det som er spesielt her er guttens alder:

- Det er kommunene som har ansvaret for å gi tilbudet. Og de har også ansvaret for hvordan tilbudet skal bli gitt. Men dette skal skje i samråd med familien.

At foreldrene ikke føler seg hørt i saken, er alvorlig, sier Skar:

– Det er ikke mulig å utforme et godt og verdig tilbud uten at foreldrene er involvert på en god måte.

Politikerne må ta tak

Stortingspolitikerne helt tilbake til på 1990-tallet har sagt at praksisen med at unge bor på sykehjem skulle opphøre i 2005.

- Nå er vi i 2017 og dette er nok et eksempel på at politikerne ikke følger opp de løftene de har gitt. Helseministeren må nå tak tak og få satt en stopper for praksisen som skulle vært opphørt i 2005, sier Tommy Skar, Generalsekretær i LHL Hjerneslag
og styremedlem i Pårørendealliansen og fortsetter:

– Da jeg twitret om Olvard lørdag kom det raskt reaksjoner fra stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti. Det er prisverdig, sier Skar.