NRK Meny
Normal

Helsefag taper i budsjettet

Helse-Norge skriker etter flere med fagutdanning. Det følges ikke opp i forslaget til statsbudsjett, mener Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Sykepleiere
Foto: Wiik, Eirill / SCANPIX

– Helsefagutdanningen får fortsatt ikke den fagstøtten tekniske fag får.

Resultatet er at studentene synes det blir for dyrt å ta helsefag.

Dermed kan Regjeringen se langt etter målsettingen om 6.000 nye fagutdannede, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i HSH.

Organisasjonen representerer flere hundre virksomheter innenfor helse og omsorg

Studenter som vil jobbe i eldreomsorgen, med psykisk syke eller ha en annen jobb i helsevesenet eller sosialtjenesten, må betale dyrt for å gå på fagskole.

Studenter som velger et teknisk fag, slipper imidlertid å betale, fordi staten gir et stort nok tilskudd til å dekke skolens kostnader.

Gutte og jentefag

Tekniske fag er nesten rene guttefag. 95 prosent av de drøyt 1.000 studentene som fullførte teknisk fagskole skoleåret 2005/2006, var gutter. På helsefag er det jentene som er i klart flertall.

Madsen mener dagens ordning betyr forskjellsbehandling av kvinnelige og mannlige studenter i fagskolene.

Helse- og sosialfagstudenter på landets fagskoler må fortsatt betale skolegangen selv hvis forslaget til statsbudsjett blir vedtatt i Stortinget.

Det er kjønnsdiskriminerende at en utdanningsvei som tiltrekker seg gutter får bedre kår enn en vei som appellerer mest til jenter.

Helse- og sosialfagskolene må fullfinansieres og sikres som en egen post i statsbudsjettet for 2008, sier hun.

Kostnader stopper studentene

Madsen mener det haster med å gi helse- og sosialfagstudentene samme behandling som elevene på teknisk fagskole.

- Uten en sterkere satsing på helse- og sosialfagutdanning, blir det svært vanskelig å nå målene i Soria Moria-erklæringen om flere hender til helse og omsorg.

Kunnskapsløftet 2015 legger til grunn at det skal utdannes 6.000 studenter ved fagskolene i helse- og sosialfag innen 2010. Vi ligger nå an til at det ikke blir mer enn halvparten, ca 3.000.

Hun mener flere hadde valgt disse fagene hvis kostnadene ble lavere.

- Mange ønsker å ta disse utdanningene samtidig som de er i jobb, men for mange sykehus og andre helse- og omsorgsvirksomheter, blir en slik skoleregning for høy til at det lar seg gjennomføre, sier Madsen.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.