Helse Nord: – En felles region vil styrke Nord-Norge

Større innflytelse i Oslo og bedre tjenestetilbud taler for å slå sammen fylkene, mener Helse Nord.

Marianne Telle

MER MAKT: For å nå fram til sentralmakta trengs det styrke - det får Nord-Norge best ved å stå sammen, mener styreleder i Helse Nord Marianne Telle.

Foto: Øystein Nygård / NRK

– Jeg ser veldig mange fordeler ved å ha en egen region i Nord-Norge, ikke minst i forhold til å forene våre krefter her i Nord mot sentralmakta i Oslo, sier styreleder i Helse Nord Marianne Telle til NRK.

Sammen med administrerende direktør i Helse Nord Lars Vorland har Telle skrevet en kronikk om regionreformen. Der viser de til hvordan Helse Nord – som består av 12 somatiske sykehus, 14 distriktspsykiatriske senter og mange flere enheter samarbeider.

I 2002 overtok staten sykehusene og siden da har Helse Nord samlet sykehusene i Nord-Norge. Telle mener pasienter i landsdelen har fått et bedre tilbud etter at sykehusene ble samlet under en paraply.

– Erfaringene viser at spesialisthelsetjenestene til befolkningen i Nord-Norge har blitt bedre etter sammenslåingen.

Samarbeid fremfor konkurranse

Telle mener de greier å se den nordnorske befolkningen sine behov for sykehustjenester under ett. Hun er klar på at samarbeidet også bør bli bedre på andre områder.

– Istedenfor å konkurrere om ressursene har vi mer å vinne på å forene kreftene våre.

Er det for mye konkurranse mellom byene og fylkene i dag?

– Ja, jeg opplever at det er det.

Utspillet fra Helse Nord kommer samtidig med at Troms og Nordland starter på ny runde for å finne ut om de to fylkene kan bli til en region.

Nordlendinger vil tjene på det

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, mener folk i Nord-Norge har tjent på at det ble en felles sykehusregion.

– Jeg tror det var helt rett at fylkeskommunene sluttet å drifte sykehusene, og at man heller må finne regionale løsninger. Det vil også være områder hvor en større region vil kunne løse oppgaver mer effektivt enn ett enkelt fylke vil gjøre, sier Norvoll.

Tomas Norvoll
Foto: Benjamin Fredriksen

Men han tror likevel det er mulig å finne løsninger for bedre samarbeid, uavhengig av hvor mange fylker Nord-Norge består av.