Hopp til innhold

Helse Nord uten datalisenser

Helse Nord må betale over 40 millioner kroner til Microsoft, etter å ha brukt programvare fra selskapet uten å ha lisens.

Microsoft

ULOVLIG: Helse Nord har brukt programvare fra Microsoft uten å betale for det.

Foto: Scanpix/AP

Det regionale helseforetaket har også brukt programvare uten lov.

- Kontrollen har vært for for dårlig, sier direktør for eieravdelingen i Helse Nord, Paul Martin Strand.

- Det er jo et forhold som burde vært regulert hyppigere, enn det har vært. Det må vi kunne si. Det burde vært hyppigere kontroller i årene som er gått, og det vil vi innarbeide i rutinene framover nemlig at vi kontrollerer dette forbruket mye oftere, sier Strand.

Flere ansatte

Helse Nord har i flere år betalt for programvarer fra datagiganten Microsoft. Veksten i antall ansatte i Helse Nord, har ført til økt bruk av programvaren uten at Helse Nord har betalt for denne økte bruken.

Strand sier ekstraregningen på over 40 millioner kroner, vil gå ut over andre investeringer. Men han tror ikke pasienttilbudet vil bli svekket av millionkravet.

- Dette er uten tvil meget alvorlig, men det er ingen av de store prosjektene i investeringsplanen som blir forskjøvet eller stanset etter dette, sier Strand.

- Kan dette få noe å si for pasienttilbudet dersom det må justeringer til?

- Vi regner med å unngå det, men rent kategorisk kan jeg vanskelig uttale meg på det spørsmålet, sier Strand.

Unngår trolig søksmål

Helse Nord oppdaget selv avviket under en intern kontroll, og tok da kontakt med Microsoft. Dermed unngår de trolig søksmål, men situasjonen er likevel uheldig, sier Strand.

- Forholdet til Microsoft kunne vært ryddigere. Slike avtaler er basert på tillit mellom leverandør og kunde og det er klart at en leverandør som oppdager at man forsyner seg med mer enn man betaler for, setter ikke stor pri på det, sier Paul Martin Strand.