NRK Meny
Normal

- Har ikke brutt loven

Nordland Taxi får ikke medhold hos klagenemnda.

Drosje foran Nordlandssykehuset
Foto: NRK / NRK

Pasienttransporten i Saltdal ble i fjor lagt ut på anbud av Helse Nord.

Bodø Sightseeing vant anbudet.

Bodø Sightseeing, ikkje hadde nok tilgjengeleg materiell, men fyrst skaffa seg det etter at kontrakten var inngått.

- Gjorde feil i anbudsprosessen

Nordland Taxi klagde inn Helse Nord til "Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser", KOFA.

I følge Nordland Taxi hadde ikke Bodø Sightseeing tilgjengelig nok materiell da anbudet ble inngått, og først skaffet seg det etter at kontrakten ble inngått.

Men 28.april avgjorde klagenemda saken - til fordel for Helse Nord.

Brøt ikke loven

I sin avgjørelse skriver KOFA at Helse Nord ikke bøt forskriften om offentlige anskaffelser.

"Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale med en eller flere leverandører om transport av pasienter landeveis. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt forskrift om offentlige anskaffelser § 20-12 (2) g ved å la være å avvise valgte leverandør fra konkurransen. Klagenemnda tok ikke stilling til om klager skulle vært avvist fra konkurransen."

Les hele avgjørelsen fra KOFA her:

Avgjørelse fra klagenemnda om pasienttransport