Hopp til innhold

Helse Nord gir kriselån etter budsjettsprekken ved Nordlandssykehuset

Nordlandssykehuset får låne penger av Helse Nord, etter at den siste delen av renoveringen i Bodø sprakk med 330 millioner kroner.

Nordlandssykehuset

BUDSJETTSPREKK: Den siste delen av renoveringen av Nordlandssykehuset ble 330 millioner kroner dyrere enn planlagt. Nå kommer Helse Nord sykehuset til unnsetning.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Under dagens styremøte i Helse Nord var de økonomiske problemene ved Nordlandssykehuset tema. Styreleder Renate Larsen sier situasjonen er alvorlig.

– Styret i Helse Nord ser alvorlig på dette, og vi syntes det er spesielt skuffende fordi dette er et byggeprosjekt som har vart i 13 år, som alle så fram til å bli ferdige med.

I november varslet Nordlandssykehuset en budsjettoverskridelse på 106 millioner i forbindelse med arbeidet med å bygge ut og modernisere sykehuset i Bodø.

To måneder senere viser det seg at den faktiske sprekken var på 330 millioner kroner.

– Nå er det tett dialog med Nordlandssykehuset, via administrasjonen og med styreleder i Nordlandssykehuset. Vi er helt avhengige av at de rapportene vi får er riktige, så vi får tatt de riktige beslutningene, sier Larsen til NRK.

Renate Larsen, styreleder Helse Nord.

Styreleder Renate Larsen sier situasjonen ved Nordlandssykehuset er alvorlig.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Får låne av Helse Nord

I første omgang får Nordlandssykehuset penger fra Helse Nord gjennom et kortsiktig lån på 120 millioner kroner.

Det er styreleder Odd Roger Enoksen i Nordlandssykehuset fornøyd med.

– Ja, jeg er veldig fornøyd med det. Først så er det bare å si at det er beklagelig at vi så sent i prosessen oppdaget at det ble en så betydelig overskridelse.

Han er også fornøyd med at investeringsrammen er økt og at styret i Helse Nord legger til rette for at prosjektet skal kunne fullføres på en skikkelig måte.

Styrelederen sier at sykehuset har iverksatt tiltak for å unngå at slike overskridelser skal kunne skje igjen.

Nordlandssykehuset

PUSSES OPP: Nordlandssykehusets A-fløy (bygget til venstre) og B-fløy (bygget til høyre) er under ombygging.

Foto: Therese Bergersen / NRK

– Vi har hatt en grundig gjennomgang av hendelsesforløpet. Det er viktig å huske at dette har vært et svært komplisert prosjekt som har gått over lang tid.

Ombyggingen av Nordlandssykehuset ble vedtatt i 2005, og har blitt forandret mange ganger underveis.

Enoksen understreker at i løpet av de 15 årene denne prosessen har pågått har de skjedd store endringer i måter å drive sykehus på.

– De fleste justeringer som er gjort underveis har vært planlagt. I den siste fasen har vi dessverre ikke hatt den kontrollen som man bør ha. Jeg har tillit til at man nå har full oversikt over situasjonen.

– Ingen må gå

Paul Martin Strand (t.v) under ekstraordinært styremøte i Nordlandssykehuset 03.02.20.

STYREMØTE: Sykehusdirektør Paul Martin Strand orienterte om budsjettsprekken under et ekstraordinære styremøte 3. februar.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Han avviser at budsjettoverskridelsene på 330 millioner bør få konsekvenser for enkeltpersoner i Nordlandssykehuset.

– Nei det er det ingen grunn til at det skal få. Her er det mange involverte.

Derimot kan sprekken komme til å merkes på driften ved sykehuset.

– Men i relativt begrenset omfang, når vi får den finansieringen vi nå får.

Enoksen tror ikke sykehuset vil ha behov for å ta ned driften dramatisk på kort sikt.

– Det kortsiktige lånet gjør at vi må ta noe omstilling selv, og så får vi et langsiktig lån som gir oss arbeidsro framover.

Legger fram en plan

Odd Roger Enoksen

Styreleder Odd Roger Enoksen i Nordlandssykehuset.

Foto: Trond Abrahamsen / Andøya Space Center

Direktøren i Helse Nord skal nå legge fram en finansieringsplan med detaljene for det kortsiktige og det langsiktige lånet.

For det kortsiktige lånet på 120 millioner kroner må Nordlandssykehuset sørge for inndekning blant annet gjennom salg av boliger.

Det langsiktig lånet på 210 millioner kroner skal Nordlandssykehuset dekke inn gjennom betaling avdrag renter og lån.

Skal ikke ramme pasientene

Enoksen sier at det er en forutsetning at den nye situasjonen ved Nordlandssykehuset ikke skal gå ut over tilbudet til pasientene.

– Men det er helt klart at vi er nødt til å spare der vi kan, for å redusere våre kostnader.

Nordlys skriver på lederplass at PCI-tilbudet i Bodø bør legges ned. Det ser ikke Enoksen noen grunn til.

– PCI-tilbudet ved Nordlandssykehuset går sin gang. Det skal gi et bedre tilbud til pasientene i Nordland, og det skal ikke medføre kostnadsøkninger i Nordlandssykehuset, tvert imot.