Gjennomførte viktig styremøte i et lydkaos: – Det er særdeles uheldig

Mange hundre satt spent og fulgte med da styret i Helse Nord skulle avgjøre om de skulle flytte tarmkreftkirurgien fra Helgeland til Bodø. Men hva som ble diskutert var det umulig å få med seg.

Slik hørtes det ut da styret i Helse Nord diskuterte den svært betente saken om Helgelandssykehuset.

De fleste av oss har blitt godt kjent med møter via Teams. Det gjelder også styret i Helse Nord.

Men når de i dag skulle diskutere den svært betente saken om Helgelandssykehuset, gikk det fullstendig i stå.

I bortimot en time kunne de som fulgte møtet via youtube-kanalen til Helse Nord bare høre en kakofoni av stemmer som pratet oppå hverandre. Og det skjedde etter at møtet allerede var utsatt i fire timer på grunn av teknisk trøbbel.

Det irriterte særlig journalistene. Flere medier ba underveis om at møtet måtte stoppes inntil teknikken spilte på lag.

Det nektet Helse Nord, som beroliget med at hele møtet ville legges ut i opptak med god lyd. I skrivende stund er det nå gjort.

Roger Marthinsen:Jeg vil høre hva som sies direkte, ikke i et opptak etter foretaksmøtet. Jeg oppfordrer derfor til at møtet blir stoppet og utsatt til man kan følge møtet direkte. Roger Marthinsen, Rana No
Anne-Grete Storvik:Vi oppfordrer til at møtet stoppes og utsettes slik at man kan følge det direkte, Anne Grete Storvik, Dagens Medisin
Geir Morten Waage:Møtet må stoppes og lyden må ordnes. Dette er ikke er åpent møte. Dette er ikke forsvarlig saksbehandling !
Kenneth Johan Gabrielsen:Også Rana Blad ønsker at møtet stoppes og utsettes til problemene er ordnet opp og vi kan følge det direkte. Dette er ikke holdbart. /Kenneth J. Gabrielsen, nyhetsredaktør Rana Blad
Tine Dommerud:Dette er et møte med et tema som har stor offentlig interesse. Jeg ber om at det blir lagt til rette slik at vi kan følge det som skjer direkte. Mvh journalist Tine Dommerud, Aftenposten.

– Svært beklagelig

At det finnes et opptak er en formildende omstendighet, sier generalsekretær Arne Jensen i Redaktørforeningen.

– Men godt nok er det ikke. Viktigheten av å kunne være til stede samtidig er jo uomtvistelig, sier han.

Han understreker hvor viktig det er at styremøter i helseforetakene er tilgjengelige for allmennheten.

– Hvis man holder på i en hel time i et sånt styremøte uten at noen kan få med seg hvordan forhandlingene har foregått, så er det svært beklagelig.

– Helseforetakene er svært viktige samfunnsinstitusjoner og møtene skal være åpen. Dette fremgår av helseforetaksloven, men det er også et grunnlovskrav om at møter i folkevalgte organer skal være åpne. Selv om foretaksstyrene ikke formelt er folkevalgte, er de demokratiske institusjoner som forvalter store samfunnsverdier og ikke minst bestemmer hvordan helsevesenet styres.

Vedtok å flytte kirurgi til Bodø

Under dagens styremøte ble Helse Nord-direktør Cecilie Daaes forslag vedtatt. Dermed blir all planlagt tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset i Bodø.

Helse Nord-direktørens forslag har møtt voldsom motstand i Rana.

Helle ikke journalistene er videre imponert over den tekniske kompetansen hos Helse Nord.

– Det var strengt tatt ikke et forsvarlig gjennomført måte slik vi ser det fra vår side, sier sjefredaktør Marit Ulriksen i Rana Blad.

– Problemet er at man ikke får fulgt det i sanntid. Under offentlige møter i andre organ er man til stede og kan følge med på hva som skjer der og da. Det fikk vi ikke mulighet til i dag.

Også Helsejournalist i Aftenposten, Tine Dommerud, er kritisk.

– Dette er prinsipielt interessant. Jeg er veldig overrasket over at Helse Nord valgte å fullføre møtet, når de tidlig forsto at publikum og presse ikke kunne følge det. Det var over 500 som var interessert i å strømme møtet.

– Er det godt nok å legge ut møtet i opptak?

– Jeg synes ikke det er godt nok. Et helseforetak som sier at det er viktig med åpenhet, burde kanskje ta en fot i bakken og vurdert om de skulle få teknikken på plass.

Direktøren beklager

Helse Nord-direktør Cecilie Daae la seg helt flat mot slutten av møtet.

– Det er særdeles uheldig at vi får denne typen tekniske problemer ved gjennomføring av et styremøte, ikke minst et så viktig styremøte.

– Jeg skal forsikre om at jeg skal gjøre alt som står i min makt for å forhindre at vi får denne typen problemer igjen. Intensjonen med streamingen er jo nettopp å være åpne, og derfor var dette veldig uønsket nettopp i dag. Det beklager jeg.