NRK Meny
Normal

Helse Nord får 300 millioner

Helse Nord får styrket økonomien med i overkant 300 millioner kroner til neste år.

Operasjon (Illustrasjonsfoto)

MER PENGER: Regjeringen vil gi mer penger til helseforetakene i Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet, slik at de kommer på nivå med Sør- og Østlandet.

Foto: colourbox.com

Det betyr at behandlingstilbudet til pasientene kan opprettholdes, sier styreleder i Helse Nord, Bjørn Karldhol

Utbygginga av Nordlandssykehuset kan også fortsette som planlagt. En del av de økninga går til rusbehandling, som får 17 millioner ekstra.

133 millioner får Helse nord fordi det har vært ei skjeivfordleing mellom helseregionene tidligere.

- Positivt budsjett

- Helse Nord er svært fornøyd med at regjeringen retter opp halvparten av den økonomiske skjevfordelingen mellom helseregionene, sier styreleder i Helse Nord, Bjørn Kaldhol.

Totalt sett får Helse Nord en styrking av økonomien på i overkant av 300 millioner kroner.

- Forslaget til budsjett styrker vår økonomi, og det er veldig gledelig. Behandlingstilbudet til pasientene opprettholdes. Men vi må fortsatt effektivisere driften. De tiltakene som er planlagt, må gjennomføres med full effekt. Nå må vi i helsevesenet vise at vi kan planlegge og drive med de pengene vi får, sier Kaldhol.

I overkant av 300 millioner

Helse Nord får i forslaget til statsbudsjett for 2009 133 millioner kroner for å rette opp skjevfordelingen mellom helseregionene. Det var Magnussen-utvalget som dokumenterte at Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest i årenes løp har fått mindre bevilgninger enn Helse Sør-Øst. Regjeringen skal rette opp skjevfordelingen over to budsjett.

Statsbudsjettet legger opp til en aktivitetsvekst for spesialisthelsetjenesten på 1,5 % i 2009. Det utgjør 89 millioner kroner for Helse Nord. I tillegg kommer et såkalt omstillingstilskudd på 63 millioner kroner.

I tillegg kommer noen mindre beløp på ulike poster, slik at totaløkingen for Helse Nord blir i overkant av 300 millioner kroner.

Fortsatt omstilling for å kunne investere

- Forutsatt at vi driver i økonomisk balanse gir forslaget til statsbudsjett Helse Nord rom til de store og nødvendige investeringene vi har planlagt i hele Nord-Norge, sier adm.dir. i Helse Nord, Lars H. Vorland.

- Det er helt nødvendig at vi bruker penger på å investere i bygg og utstyr. Det betyr, enkelt sagt, at bare deler av de friske pengene vi får går inn i den daglige drifta til sykehusene og våre andre institusjoner. Arbeidet ved den enkelte avdeling for å holde budsjettene må fortsette med full styrke, sier Vorland.

Nye rustilbud

Til rusbehandling får Helse Nord ca. 17 millioner kroner i økte bevilgninger.

- Disse pengene skal vi bruke til å styrke tilbudet til rusmisbrukere, sier Vorland.

Drift av nasjonale register

Helse Nord får 11 millioner kroner til drift av nasjonale kvalitetsregister. Det er Helse Nords Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering, SKDE, som skal drifte registrene.

- Dette er et stort ansvar og en stor tillitserklæring til SKDE. Vi gleder oss til å utvikle de nasjonale kvalitetsregistrene, sier Vorland.

Sykestuer og ambulering

Regjeringen foreslår en finansiering av sykestuene i Finnmark som får positiv betydning for Helse Nord. Det samme gjelder finansiering av ambulerende team (at helsepersonell gir behandling utenfor sykehus/institusjon).