Helse Nord-direktør om kritisk rapport: – Dette er alvorlig

Helsetilsynet mener sykehuskrangelen og frykt blant ansatte kan ha gått utover pasientene på Helgeland. Helse Nord-direktøren mener det er alvorlig at interne konflikter kan ha påvirket pasientsikkerheten.

Helgelandssykehuset HF, sykehus i Sandnessjøen.

STORM RUNDT SYKEHUS: Rapporter skal ha avdekket flere alvorlige avvik i forbindelse med tarmkreftoperasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen i perioden 2016 til 2019.

Foto: Helgelandssykehuset HF

NRK skrev i går om rapporten fra Helsetilsynet som konkluderer med at Helgelandssykehuset har brutt loven og at interne konflikter mellom sykehusene i regionen kan ha gått utover pasientenes sikkerhet.

Bakgrunnen for rapporten er varsler tilsynet mottok i september 2020 som handlet om tarmkreftbehandlingen ved sykehuset i Sandnessjøen.

I januar 2020 ble det alle tarmkreftoperasjoner ved sykehuset stanset med umiddelbar virkning. En statistikk viste at 14 prosent av de 35 opererte i perioden 2016–2018 døde i løpet av 100 dager etter operasjonen.

Lovbrudd

Konklusjonen fra Helsetilsynet sier blant annet at ledelsen ikke har foretatt en tilstrekkelig systematisk overvåking av tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen i perioden 2016–2019.

Adm dir Cecilie Daae i Helse Nord

Administrerende direktør Cecilie Daae i Helse Nord.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Tilsynet mener også at det foreligger brudd på virksomhetens plikt til å arbeide systematisk med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Administrerende direktør Cecilie Daae i Helse Nord har lest rapporten og mener Helsetilsynet har gjort et grundig arbeid.

– Slik vi leser den foreløpige rapporten fra Helsetilsynet, understrekes helseforetakets rolle og ansvar, samt betydningen av å ha fungerende systemer for kvalitets- og forbedringsarbeid.

Rapporten påpeker at mange faktorer har betydning for kvalitet og pasientsikkerhet, eksempelvis samarbeidsrelasjoner, utvikling av trygg meldekultur og arbeidsmiljø.

Intern krangling

Forholdet mellom sykehusene i Sandnessjøen og i Mo i Rana har vært betent over flere år.

Bakgrunnen er at de to byene lenge kjempet om å bli sete for regionens nye hovedsykehus. I januar 2020 gjorde helseminister Bent Høie det kjent at Sandnessjøen vant dragkampen, men at også Mo i Rana skulle ha et akuttsykehus.

Den avgjørelsen har på ingen måte skapt ro i rekkene og bedre har de ikke blitt av turbulensen omkring tarmkreftkirurgien, som til slutt ble midlertidig flyttet til Nordlandssykehuset i Bodø, til protester fra særlig miljøet i Rana.

Helsetilsynet peker på at intern krangling kan ha gått utover pasientene.

– Helsetilsynet vurderer at konfliktnivået i helseforetaket har vanskeliggjort kvalitetsarbeidet, påvirket arbeidsmiljøet og skapt økt usikkerhet i befolkningen, heter det.

Tilsynet skriver også:

– Den interne uenigheten har i perioder vært så tilspisset at det ser ut til å ha svekket helseforetakets samlede evne til å ivareta pasientsikkerhetsarbeidet på en tilstrekkelig måte.

– Alvorlig

Disse funnene omtaler Cecilie Daae som alvorlig.

– Helsetilsynet er tydelige på at interne faglige konflikter kan påvirke pasientsikkerheten der dette blir stående over tid. Dette er alvorlig. At Helsetilsynet er så tydelige i sin foreløpige rapport om dette, mener vi kan øke bevisstheten om betydningen av gode samarbeidsrelasjoner, også for kvalitet og pasientsikkerhet.

Konflikten kan også ha ført til at avvik ikke ble varslet.

– Hendelsene/dødsfallene som denne saken er utløst av, ble ikke varslet verken til politi eller Helsetilsynet. Det fremsto for Helsetilsynet ved det stedlige tilsynet at det har vært usikkerhet blant de ansatte om varsler kunne bli misbrukt som argument i en lokaliseringsdiskusjon, skriver Helsetilsynet.

Dette til tross for at ledelsen ved sykehuset konkluderte med at dette skulle gjøres.

– I samtaler med helsepersonell fra Sandnessjøen under det stedlige tilsynet, framkom det at en årsak til dette kan ha vært at helsepersonell ved Sandnessjøen opplevde at risikoen for negativ oppmerksomhet fra foretaksledelsen og andre enheter i Helgelandssykehuset var stor dersom hendelser ble varslet til Helsetilsynet.

Å ha god meldekultur og åpenhet om feil er viktig i alle sykehus, mener Daae.

– Den foreløpige rapporten fra Helsetilsynet understreker akkurat det. Helsepersonell har meldeplikt til Helsetilsynet om avvik, og det kan ikke understrekes sterkt nok.

– Jeg tar ansvar

Hulda Gunnlaugsdóttir, direktør Helgelandssykehuset

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir i Helgelandssykehuset.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir i Helgelandssykehuset har også lest rapporten.

– Helgelandssykehuset er tilfreds med å nå ha mottatt den foreløpige rapporten fra Statens helsetilsyn. Vi tar tilbakemeldingene på dypeste alvor. Helgelandssykehuset kommenter ikke rapportens enkeltelementer nå.

Men hun sier at hun tar ansvar for kritikken som rettes mot foretaket.

– Jeg som administrerende direktør er den øverste ansvarlige i sykehuset. Jeg tar ansvar for kritikken som rettes mot oss. Vi har ikke vært gode nok.