Hopp til innhold

Kaller sykehusdirektør inn på teppet etter stans i kreftoperasjoner

Medlemmer av styret i Helse Nord stilte i dag kritiske spørsmål om hvorfor kreftoperasjoner i Sandnessjøen ble stanset. – Jeg kan ikke i min villeste fantasi forstå, sier styremedlem.

Helgelanddsykehuset, Sandnessjøen

Ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen stanset man tidligere denne måneden operasjoner på grunn av tall på dødelighet delt i sosiale medier.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Det ble bråk på Helgeland da sykehusledelsen bestemte å stanse operasjoner av tarmkreft i Sandnessjøen.

Bakgrunnen var blant annet at det på Facebook ble delt statistikk.

Her kom det frem at sykehuset kom dårligst ut på den nasjonale indikatoren for operasjon av tykktarmskreft.

I dag diskuterte styret i Helse Nord saken. Her uttalte flere seg kritisk til bakgrunnen for at operasjonene ble stanset.

Styremedlem Svenn Are Jenssen setter spørsmålstegn ved at det tok så kort tid å finne ut at det ikke var grunn til bekymring.

– Jeg kan ikke i min villeste fantasi forstå hvordan man presterte å stenge ned operasjonene, sa han under møtet.

Var kjent med problemet

I alt tre operasjoner var planlagt samme uke som det ble stans i operasjonene. Disse ble oppringt med beskjed om at operasjonen ble utsatt.

Men alt i september ble Helgelandssykehuset gjort kjent med opplysningene. Likevel ble seks pasienter kreftoperert mellom oktober og desember.

– Operasjonene skulle ikke skjedd i en ideell verden, men det har skjedd, sa fagsjef Ida Rashida Khan Bukholm til NRK.

Posten til Lillerødvann bidro til at pasienter ikke blir operert i Sandnessjøen denne uka. Statistikken er fra Kreftregisteret.

Alle planlagte kreftkirurgiske operasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen ble tidligere denne måneden avlyst med umiddelbar virkning. Årsaken var blant annet denne posten på Facebook.

Foto: Skjermdump/Magne Myrvold

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir forklarte til NRK at hun først ble gjort kjent med rapporten i desember.

Dette selv om Kreftregisteret orienterte sykehuset om rapporten allerede den 27. september.

Fikk støtte

Fagsjef Ida Bukholm ved Helgelandssykehuset uttalte at de ville gå gjennom alle journalene. Et arbeid hun antydet ville ta to uker.

Men etter at Helse Nord hadde vært i Sandnessjøen i bare noen få dager, ble det klart at operasjonene kunne starte igjen.

Styrelederne

Styremedlem Inger Lise Strøm støtter Jenssens forslag om en redegjørelse fra Helgelandssykehuset.

Foto: Petter Strøm / NRK

På bakgrunn av kritikken fra blant annet Jenssen la styret inn et ekstra vedtak om en såkalt orienteringssak.

Det vil si at de vil ha en forklaring fra administrerende direktør i Helgelandssykehuset på neste styremøte.

Hulda Gunnlaugsdottir må fortelle om bakgrunnen for vedtaket, og også dialogen som har vært med ansatte og brukerorganisasjoner.

  • Les hele vedtaket i faktaboksen til denne saken.

Jenssen får støtte fra styremedlem Inger Lise Strøm.

– For meg er det også vanskelig å forstå hvordan man kunne fatte en slik beslutning med grunnlaget som lå der. Jeg håper vi tar dét med oss videre i andre prosesser i kvalitetsarbeidet i Helse Nord, sa hun i møtet.

– Tilfreds

Styreleder Renate Larsen sier dagens møte først og fremst skulle kaste lys over saken, slik at hele styret var oppdatert.

Renate Larsen, styreleder Helse Nord.

Styreleder Renate Larsen i Helse Nord er fornøyd med helseforetakets behandling av saken.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– I tillegg har vi bedt om at vi i neste møte får litt mer detaljert informasjon om bakgrunnen for stengningen, sier hun til NRK.

Larsen sier hun er tilfreds med at de har fått gjennomgått tallene og at de har fått konstatert at det ikke er grunn til uro ved sykehuset.

– Vi fikk satt ned ei faggruppe som så på tallene. De konstaterte med at det ikke var grunn til uro rundt verken kvalitet eller pasientsikkerheten. Jeg er veldig glad for måten direktøren har håndtert saken på.

Kommunikasjonssjef Tore Bratt i Helgelandssykehuset sier til NRK at de tar styrets vedtak til etteretning, og at de ser fram til å orientere om saken.