Hopp til innhold

Helse Nord ansetter sin niende direktør: – Det er provoserende

Helse Nord ansetter snart ny kommunikasjonsdirektør. Men det lønner det regionale helseforetaket ni direktører, mot seks i Helse Vest. – Lønnsgaloppen må stanses, mener stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV).

Lars Vorland

LØNNSHOPP: Etter det siste styremøtet i Helse Nord i august har lønna til administrerende direktør Lars Vorland bikket to millioner kroner.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Snart skal Lars Vorland ansette ny kommunikasjonsdirektør med ei lønn på rundt 1,5 millioner kroner. Når den nye direktøren er på plass vil Helse Nord lønne til sammen ni direktører, mens Helse Vest til sammenligning lønner seks direktører.

I Helse Vest er det 50 sykehus og institusjoner og 31.000 ansatte som betjener 1,1 millioner innbyggere, mens det i Helse Nord er 12 sykehus og 20.000 ansatte som betjener 480.000 innbyggere.

Leder Gjertrud Krokaa i Norsk Sykepleierforbund i Nordland synes utviklinga med stadig flere på direktørlønn i Helse Nord er provoserende.

Gjertrud Krokaa

– ​ Er det nødvendig å ha en så topptung administrasjon, spør leder i Norsk Sykepleierforbund i Nordland, Gjertrud Krokaa.

Foto: Øystein Nygård / NRK

– Det er ledere i alle nyanser og varianter, og det koster i søkk og kav.

Er det nødvendig å ha en så topptung administrasjon, spør hun.

Administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord avviser at de har for mange og dyre direktører. Ifølge han trenger Helse Nord hver eneste av de åtte direktørene.

– Vi har blant annet delt opp vår fagdirektørstilling i to stillinger. Nå har vi en fagdirektør og en som har ansvar for forskning og utdanning. Vi er nok skodd omtrent slik som de andre, når det gjelder antall direktører, mener han.

13 millioner i lønn

Siw Sandvik

Siw Sandvik er ikke lenger kommunikasjonsdirektør i Helse Nord, men foretaket betaler likevel direktørlønna hennes i et år framover.

Foto: Helse Nord

I dag er det åtte direktører i Helse Nords lokaler i Bodø, og det regionale helseforetaket bruker rundt 13 millioner kroner i året på direktørene, inkludert andre godtgjørelser og pensjon. I tillegg betaler Helse Nord lønna til den forrige kommunikasjonsdirektøren, Siw Sandvik. Hun beholder direktørlønna i ett år mens hun jobber i Nordlandssykehuset.

Sykepleierforbundet har også tidligere reagert på pengebruken på toppen. For på sykehusene ser det helt annerledes ut.

– På sykehusene sliter man med økonomien, som går ut over pasientene. Men en så stor administrasjon med så høye lønninger har man altså råd til, sier Gjertrud Krokaa.

– Leder tunge prosjekter

Kristian Fanghol

Kristian Fanghol er direktør i staben i Helse Nord, uten personalansvar.

Foto: Helse Nord

To av de åtte direktørene i Helse Nord er tilknyttet staben, som har egen stabsdirektør. Disse to er veteranene Kristian Fanghol og Finn Henry Hansen, som ikke har personalansvar.

– Men de leder svært tunge prosjekter, ifølge Vorland.

I løpet av kort tid skal det ansattes kommunikasjonsdirektør, og da vil Vorland ha nye krefter.

– Kommunikasjonsdirektørstillingen har vært i en voldsom utvikling. Man skal ha kontakt med omverdenen. I tillegg har vi sosiale medier som vi er nødt til å beherske, sier Vorland.

Krever moderasjon

Mona Fagerås

SVs nye stortingsrepresentant fra Nordland, Mona Fagerås, ber Helse Nord-sjefen om å låse lederlønningene i to år.

Foto: Ola Helness / NRK

For nyvalgt stortingsrepresentant Mona Fagerås fra SV skurrer det at Helse Nord har flere direktører enn Helse Vest. Hun har også fått med seg at toppsjef Vorland nylig fikk ei lønnsøkning slik at grunnlønna nå har bikket to millioner. Nå krever hun moderasjon.

– Vorland bør stoppe lønnsgaloppen. Det er naturlig å sammenlikne seg med andre helseforetak. Når man ser at disse har betydelig færre direktører og helt andre lønninger, er det på tide å bremse.

Fagerås mener avstanden mellom dem som gjør jobben på gulvet og de som sitter i ledelsen er bekymringsfull.

– Når avstanden mellom dem som tar beslutningene og de som gjør jobben i det daglige blir så stor, er det problematisk. Det naturlige her vil være å fryse lederlønningene i to år framover, sier Fagerås.

Dette tjener helsedirektørene

Helse Nord (fra årsrapport 2016)

Lønn, pensjon og andre godtgjørelser 2016

Adm.dir. Lars Vorland

2,264 millioner kroner

Kommunikasjonsdirektør Siw Sandvik (hever lønn i Helse Nord, men jobber for Nordlandssykehuset)

1,510

Kvalitets- og forskningsdirektør Siv Høymork

1,554

Fagdirektør Geir Tollåli

1,799

Direktør, Kristian Iversen Fanghol

1,400

Eierdirektør Hilde Rolandsen

1,952

Direktør Finn Henry Hansen

1,632 (inkl.opptjent. utd.perm som ikke er tatt ut)

Stabsdirektør Karin Paulke

1,528

Helse Midt (fra årsrapport 2016)

Administrerende direktør Stig A. Slørdahl

2,305

Samhandlingsdirektør Daniel Martin Haga

1,558

Økonomidirektør Anne-Marie Barane

1,157

Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås

1,486

Direktør for stab og prosjektstyring Ingerid Gunnerød

1,389

Fagdirektør Henrik A. Sandbu

1,542

HR-direktør Anne Katarina Cartfjord

1,566

Direktør for eierstyring (konst) Jan Erik Thoresen

1723

Helse Vest (fra årsrapport 2016)

Administrerende direktør Herlof Nilssen

2,966

Fagdirektør Baard-Christian Scheem

1,835

Personal- og organisasjonsdirektør Hilde Brit Christiansen

1,959

Økonomi- og finansdirektør Per Karlsen

1,754

Eigardirektør Ivar Eriksen

1,659

Kommunikasjonsdirektør Bente Aae

1,642

Helse Sør-Øst (fra årsrapport 2016)

Administrerende direktør Cathrine M Lofthus

2,743

Viseadministrerende direktør Steinar Martinsen

2,105

Fagdirektør Alice Beathe Andersgaard, medisin og helsefag

2,074

Konserndirektør Atle Brynestad

2,113

Direktør for styre- og eieroppfølging Tore Robertsen

1,719

Kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande

1,598

Direktør, forskning, innovasjon og utdanning Per Morten Sandset

(innleid fra Universitetet i Oslo)

HR-direktør Svein Tore Valsø (konst)

1,119