Får ikke lov å bruke splitter ny helikopterplattform

Da Nordlandssykehuset endelig trodde den nye helikopterplattform kunne godkjennes, fikk de ikke lov til å ta den i bruk likevel. Nå diskuterer de med Luftfartstilsynet om hvem som har skylden.

Helikopterplattformen i Bodø er ikke godkjent.

Helikopterplattformen ligger på toppen av Nordlandssykehuset i Bodø sentrum, og er ikke godkjent av Luftfartstilsynet.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Nordlandssykehuset har over mange år jobbet med å utbedre helikopterplattformen på toppen av sykehuset i Bodø.

Allerede i 2014 skrev NRK at det endelig ble satt i gang arbeid med å gjøre plattformen klar for å ta imot redningshelikoptre. Da var det hele 17 år siden forrige helikopter landet. Helt tilbake i 1997.

Siden da har utbedring av hele Nordlandssykehuset i Bodø pågått. Med vekslende hell.

Blant annet måtte sykehuset i februar 2020 meddele at budsjettet var sprukket med hele 330 millioner kroner. Totalrammen for sykehusets renovering har i skrivende stund steget til hele 4,2 milliarder kroner.

Nå har de møtt nok en fartsdump. Denne gang i form av manglende godkjenning av den nye helikopterplattformen.

– Det er endringer i regelverket fra Luftfartstilsynet som har ført til at helikopterplattformen ikke er tatt i bruk. Blant annet nye krav om skumslukkeanlegg. Det skriver Randi Angelsen, kommunikasjonssjef ved Nordlandssykehuset, i en e-post til NRK.

– Det er ikke riktig. Forskriftene har eksistert siden 2004 og 2006, kontrer seksjonssjef for Flyplass og flysikring, Henning Tennes.

Skadepotensialet kan bli stort

Under befaring i mars 2020 fant Luftfartstilsynet flere mangler.

– Dersom det skulle oppstå ett havari med påfølgende brann på helikopterplattformen på sykehustaket kan skadepotensialet bli stort. Derfor er det viktig at det finnes egnet slukkeutstyr på plassen, sier Henning Tennes til NRK.

Han henviser videre til to forskrifter:

  1. Forskrift om utforming av små helikopterplasser.
  2. Forskrift om brann- og redningstjeneste.

Sistnevnte, som er fra 2006, rammer nå Nordlandssykehuset.

Henning Tennes

Seksjonssjef for flyplass og flysikring, Henning Tennes.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Forskriftens formål er «å redde menneskeliv og begrense de materielle skadene ved et luftfartsuhell på eller i nærheten av en flyplass». Dermed kan vi ikke gi godkjenning før både primær- og sekundærslokkemidler er på plass, forklarer Tennes.

Nordlandssykehuset hevder på sin side at helikopterplattformen var bygd i henhold til daværende regelverk.

Det som altså viser seg å være fra 2006.

Tennes gir dem delvis støtte og forklarer at Nordlandssykehuset har forholdt seg til forskrift om utforming av små helikopterplasser.

Men at det ikke virker som de har tatt høyde for eventuelle særkrav. Han sikter da til forskriften om brann- og redningstjeneste.

Kun en telefonsamtale unna

Før en godkjenning må plattformen på toppen av sykehuset ha på plass primær- og sekundærslukkemidler.

– Det er størrelsen på helikoptrene som bestemmer om det er krav til primær- og sekundærslokkemidler. Helikopterplassen på Nordlandssykehuset skal godkjennes for å kunne ta imot nye redningshelikoptre, forklarer Tennes før han legger til:

Denne helikopterplattformen må utbedres.

Helikopterplattformen må utbedres da den ikke er godkjent av Luftfartstilsynet.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Luftfartstilsynet vurderer i tillegg om det skal stilles særkrav spesielt på eleverte landingsplasser. Hovedprinsippet er at det for alle eleverte helikopterplasser på bygning/sykehus skal stilles krav til både primær- og sekundærslokkemidler.

– Kunne Nordlandssykehuset gjort noe for å unngå oppgradering av plattformen allerede før den godkjent?

– Vi forstår at lover og forskrifter ikke alltid er lette å tolke og at de mest sannsynlig hadde mange regelverk å forholde seg til i en slik byggeprosess. Om de hadde tatt kontakt med oss tidlig i prosjekteringsfasen eller under byggeprosessen ville vi kunne ha veiledet dem, svarer Tennes og legger til:

– Våre rådgivere og inspektører er bare en telefonsamtale unna og bistår gjerne med avklaring rundt slike prosesser.

Forventet signal tidligere

Det partene er sterkt uenige om, koker altså ned til hvorfor informasjonen ikke har nådd sykehuset.

Randi Angelsen mener Luftfartstilsynet har hatt flere muligheter til å varsle dem tidligere, og at kontakten ble opprettet tidlig.

Hun presiserer at det første møtet fant sted 9. september 2013 og at partene angivelig var enig om hvilket regelverk som lå til grunn for etableringen.

– Nordlandssykehuset kjente selvsagt til forskriftens punkt om at det kunne bli satt særkrav. Men det er ikke slik at man planlegger og budsjetterer for alle eventualiteter.

Angelsen sier også at det har vært kontakt mellom partene flere ganger gjennom prosessen. Nettopp for å sikre at det var en forståelse for hvilke eventualiteter det skulle tas høyde for.

Randi Angelsen, informasjonssjef Nordlandssykehuset

Kommunikasjonssjef ved Nordlandssykehuset, Randi Angelsen.

Foto: NRK

– Om det skulle være slik at Luftfartstilsynet ikke har registrert disse kontaktpunktene, så er det overraskende for oss. Vi oppfatter at vi har hatt tidlige dialog underveis og hadde forventet å få slikt signal så tidlig som mulig.

16. mars 2020 skal Nordlandssykehuset det på ny ha blitt opprettet kontakt mellom de to aktørene, da for å få klarhet i det som var uklart.

– Da dette ble kjent for Nordlandssykehuset, startet en dialog med tilsynet konkret knyttet til dette.

Mener kravet er nytt

Det ble dermed stilt direkte spørsmål om eventuelle innskjerpende krav fra Nordlandssykehust til Luftfartstilsynet.

Svaret Nordlandssykehuset fikk understreket blant annet at landingsplassen er lagt til rette for nye redningshelikoptre og at den er elevert.

«Dere må være i stand til å yte en tilstrekkelig førsteinnsats, før lokalt brannvesen kan stille. Derfor vil det bli stilt krav om at det er tilgjengelig vann, skum og pulver», heter det i brevet.

Dette kravet vil ifølge mailen bli stilt til alle helikopterlandingsplasser som skal håndtere helikopter med en viss verdi.

– Av dette fremgår det at Luftfartstilsynet våren 2020 vil komme til å stille særskilte krav i tillegg til de som er fastsatt i forskriften. Det at tilsynet her opplyser at kravet vil bli stilt til alle helikopterlandingsplasser, viser at særkravet er nytt og også vil gjelde de andre helseforetakene i landet, sier Randi Angelsen.

Uavhengig av ulike tolkninger tidligere i prosessen vil Nordlandssykehuset etterkomme kravene.

Det er utenkelig for Nordlandssykehuset å bygge en helikopterlandingsplass som ikke er i tråd med gjeldende forskrift og krav fra Luftfartstilsynet, fortsetter hun.

– Vi har forståelse for presiseringen fra tilsynet knyttet til eleverte plattformer ved alle landets sykehus. Vi er i gang med prosjektering for å innfri de krav som er satt for å få helikopterlandingsplassen i Bodø operativ så raskt som mulig i løpet av 2021.

NRK har spurt Nordlandssykehuset og Luftfartstilsynet hva utbedringene vil koste. Men dette er ikke klart i skrivende stund.