Hopp til innhold

Topper ulykkesstatistikken

Helikopterflyginger over land topper ulykkesstatistikken i norsk luftfart. 13 mennesker har mistet livet i sju dødsulykker de ti siste årene.

Helikoperstyrt i Horten

FIRE OMKOM: Fire mennesker omkom da et helikopter styrtet i Horten onsdag i forrige uke.

Foto: Peder Gjersøe / Scanpix

– Vanlig ruteflyging og offshoretransport er klart best på sikkerhet mens innenlands helikopterflyging har den klart høyeste ulykkesfrekvensen med ti ulykker per 100.000 flytimer de siste 16 årene, sier seniorrådgiver Eirik Svare i Luftfartstilsynet. Tallene ble lagt fram på den store luftfartskonferansen i Bodø i dag.

Fra 1994 til 2009 har det vært 54 ulykker med innenlands helikopterflyginger. Til sammenligning har de som flyr offshore hatt kun tre ulykker i samme periode. En av offshoreulykkene var en dødsulykke mens det var åtte dødsulykker med innenlandsflyging.

Farligere å fly over land

Årsaken til den dystre statistikken er at det er større risiko å fly helikopter over land i enn å fly over sjø.

– De flyr lavt, de flyr med maksimale vekt og de flyr på kanten av det helikoptre kan greie i dag, sier Geir Hamre, som er seksjonsleder i Luftfartstilsynet og leder for Flysikkerhetsforum for operatører av innenlandshelikoptre.

Horten-ulykka

Bare en uke etter den tragiske helikopterulykka i Horten hvor fire mennesker omkom, er luftfarts-Norge samlet til konferanse. Både samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) og luftfartsdirektør Heine Richardsen understreket i Bodø i dag at Horten-ulykka er påminnelse om hvor viktig arbeidet med sikkerhet innen luftfart er.

Vurderer å skjerpe kravene til pilotene

Flysikkerhetsforumet som ble etablert i mai i fjor jobber nå med med flere tiltak som skal forbedre sikkerheten i fastlandstrafikken.

– Vi ser på alle sider ved helikopterflygingen, alt fra regelverk til holdningsskapende arbeid, sier Hamre.

– Er det et holdningsproblem i bransjen?

– Nei det vil jeg ikke si. Men vi vil se på de interne prosedyrene i helikopterselskapene som har tillatelse til å fly kommersielt. Det kan det hende at vi må skjerpe krav til trening, utdanning og sertifisering av helikopterpiloter, sier Hamre.

Færre ulykker offshore

Geir Hamre, Luftfartstilsynet

Geir Hamre er seksjonsleder i Luftfartstilsynet og leder for Flysikkerhetsforum for operatører av innenlandshelikoptre.

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

Det arbeidet som nå er igang innen fastlandsflyging har pågått i offshorebransjen siden 2003. Arbeidet har gitt resultater i form av færre ulykker.

– Det er håp om greie å få ned ulykkene i den fastlandstrafikken også, men det vil ta tid, sier Hamre.

– Kunne Horten-ulykka vært unngått dersom noen av disse tiltakene hadde kommet tidligere?

– Nå vet vi ikke årsaken til ulykka, så det kan jeg ikke uttale meg om i dag, sier Hamre.

Det var onsdag for en uke siden at et helikopteret på et ordinært, kommersielt taxioppdrag plutselig begynte å spinne i luften før det styrtet nordøst for ferjekaia i Horten. Havarikommisjonen er nå igang med å finne årsaken til ulykka hvor tre passasjerer og piloten mistet livet.

Luftfartskonferanse i Bodø

SAMLET I BODØ: Bare en uke etter den tragiske helikopterulykka i Horten hvor fire mennesker omkom, er luftfarts-Norge samlet til konferanse.

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

Innenlands helikopter - type flyging - ulykker og rater 1994-2009

Innelands helikopterulykker
Foto: Luftfartstilsynet