Hopp til innhold

Stenger tarmkreftkirurgien ved sykehuset i Sandnessjøen for andre gang i år

Sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir stenger tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen til 2021 og flytter alle operasjoner til Mo i Rana.

Hulda Gunnlaugsdottir, direktør i Helgelandssykehuset.

Fram til og med uke 2 i 2021 skal alle planlagte tarmkreftoperasjoner i Helgelandssykehuset gjennomføres i Mo i Rana, med deltakelse av kirurger fra Sandnessjøen. Det har sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir bestemt.

Foto: Ole Dalen / NRK

Det kommer frem i en pressemelding fra Helgelandssykehuset.

Bakgrunnen er ​en ekstern revisjon av tarmkreftkirurgien som har vist avvik ved sykehuset i Sandnessjøen, ifølge Helgelandssykehuset. Helsetilsynet var på tilsyn i Sandnessjøen 8. og 9. oktober.

Det har ikke vært operert tarmkreftpasienter i Sandnessjøen siden 31. juli, men i tiden fremover vil det være pasienter som skal opereres for tykktarmkreft i opptaktsområde til sykehuset.

– Det er behov for å ivareta pasientsikkerheten mens Helgelandssykehuset og Helsetilsynet jobber videre med saken. Jeg fant det da riktig å fatte denne beslutningen, som jeg understreker er et midlertidig tiltak, sier Gunnlaugsdottir.

Flyttes til Mo i Rana

Det betyr altså at fram til og med uke to i 2021 skal alle planlagte tarmkreftoperasjoner i Helgelandssykehuset gjennomføres i Mo i Rana, med deltakelse av kirurger fra Sandnessjøen.

– I rundt seks uker har det pågått en prosess med de kirurgiske fagmiljøene i Mo i Rana og Sandnessjøen for å komme fram til felles tiltak for videre arbeid med tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset. Vi har kommet langt, men en del sentrale punkter er ennå ikke avklart.

– Feil og mangler

Det er undersøkelser gjennomført av fageksperter fra Universitetssykehuset i Oslo og St. Olav Hospital i Trondheim, som viser feil og mangler i forbindelse med operasjoner gjort spesielt i Sandnessjøen.

NRK har fått innsyn i rapportene. De ble bestilt av sykehusledelsen etter at det i januar ble avdekket unormalt høy dødelighet etter kreftoperasjoner ved Helgelandssykehuset HF.

I den ene rapporten konkluderer overlege Arild Nesbakken i Gastrokirurgi ved OUS slik om sykehuset i Sandnessjøen.

«Halvparten av alle opererte pasienter hadde ett eller flere avvik fra nasjonale retningslinjer for behandling av tarmkreft».

Stanset alle kreftoperasjoner også i januar

Bråket startet i januar da Helgelandssykehuset stanset alle kreftoperasjoner ved Sandnesjøen, som er et av de tre sykehusene som inngår i helseforetaket.

Tall fra Nasjonalt kreftregister viste at dødeligheten 100 dager etter operasjon var fem ganger høyere ved sykehuset i Sandnessjøen enn landsnittet.

Allerede en uke var operasjonene i gang igjen – til tross for at fagsjefen i sykehuset gikk imot dette.

Uenigheten i toppledelsen gjorde at sykehuset bestemte seg for å be om ekstern hjelp.

Helgelandssykehuset ba tre uavhengige eksperter om å vurdere kvaliteten i tarmkreftoperasjoner ved avdelingene i Sandnessjøen og Mo i Rana.

Alle tre legene fra OUS, St. Olavs og UNN gikk igjennom et stort antall pasientjournaler og leverte hver sin rapport.

– Saken har skapt uro

Gunnlaugsdottir understreker at dette har vært og er en krevende prosess for både berørte pasienter, pårørende, ansatte i Helgelandssykehuset og i omgivelsene.

– Saken har skapt uro, og det er mitt ønske at vi nå, i fellesskap, bidrar til å skape ro og støtter hverandre i det viktige arbeidet vi skal gjøre for å skape den best mulige tjenesten til disse pasientene. Målet er fortsatt aktivitet på to steder, samlet under felles ledelse, sier Gunnlaugsdottir.