Hopp til innhold

Pasient ble operert på feil side av kroppen: – Hvordan kan de ta feil av høyre og venstre?

Helgelandssykehuset i Sandnessjøen beklager etter at de opererte en pasient på feil side av kroppen. Pasienten spør hvordan et helt operasjonsteam kan ta feil av høyre og venstre side.

Helgelandssykehuset HF, sykehus i Sandnessjøen.

Det var i fjor at en operasjon gikk galt ved sykehuset i Sandnessjøen.

Foto: Helgelandssykehuset HF

Det var i fjor at en operasjon gikk galt ved sykehuset i Sandnessjøen, skriver Helgelands Blad, som har fått innsyn i flere dokumenter i forbindelse med saken.

Også NRK har fått innsyn i flere dokumenter, blant annet klagebrevet den aktuelle pasienten sendte til Statsforvalteren i Nordland i fjor.

Hva slags operasjon det er snakk kommer ikke frem av brevet, som er sladdet.

Pasienten skriver at inngrepet ble gjennomført under narkose og vedkommende reiste hjem samme dag. Men dagen etter fattet pasienten mistanke om at noe var feil, fordi smerten var på høyre side, og ikke venstre.

Pasienten logget seg inn på Helsenorge.no hvor det sto at operasjonen hadde blitt gjennomført på rett side, altså venstre.

– Sint, skuffet og fortvilet

Men da pasienten oppsøkte fastlegen fikk vedkommende bekreftet at operasjonen var foretatt på feil side.

– Jeg var både sint, skuffet og fortvilet over hva som hadde skjedd, skriver pasienten i brevet til Statsforvalteren.

Pasienten uttrykker i brevet forståelse for at det er menneskelig å gjøre feil, men synes det er skremmende at operasjonsnotatet ikke stemmer overens med faktisk operasjon.

– Hvorfor opererte de en frisk ■■■■?

– Dessuten; hvordan kan et helt operasjonsteam ta feil av høyre og venstre side?

Pasienten understreker i brevet at det ikke er noe ønske om hevn, men at ønske om at sykehuset gjennomgår sine rutiner for å unngå lignende situasjoner.

Forklaring: – For dårlig forberedelse

Etter å ha purret på for å få en forklaring, fikk etterhvert Statsforvalteren i Nordland en forklaring fra sykehuset i Sandnessjøen.

«Som pasienten skriver i sin klage, ble vedkommende dessverre operert på feil side. Dette ble avdelingen ikke oppmerksom på før pasienten selv henvendte seg til en av operatørene noen dager etter inngrepet», står det i brevet.

Legene som har skrevet under på brevet, skriver videre at feilbehandlingen er meldt i sykehusets avvikssystem og behandlet etter rådende retningslinjer.

I avviksmeldingen kommer det frem at årsaken til feilen skyldtes: «For dårlig forberedelse og for dårlig undersøkelse under operasjonen».

Legene ved sykehuset mener at gjennomgangen av hendelsen og tiltak skal være tilstrekkelig for hindre gjentakelser.

– Vi er kjent med at det har påført pasienten unødvendig smerte og ubehag. Det er svært beklagelig.

Helsetilsynet er gjort kjent med saken. Etter å ha gjennomgått informasjonen i forbindelse med varselet konkluderte de med at det ikke var grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging.

Også Statsforvalteren i Nordland har avsluttet saken. De finner tiltakene som er iverksatt ved sykehuset som tilfredsstillende.