Hopp til innhold

Slik skal Helgelandssykehuset jobbe for å gjenreise tilliten i befolkningen

Sist uke konkluderte styret i Helse Nord at bråket i Helgelandssykehuset har skapt utrygghet i befolkningen på Helgeland. Tirsdag fortalte sykehuset hvordan de skal gjenreise tilliten.

Helgelandssykehuset, Sandnessjøen

AVVIK: De siste ukene har det blåst kraftig rundt de tre rapportene om tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Sakens omfang har skapt utrygghet i befolkningen, konkluderte administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae i et styremøte i det regionale helseforetaket sist uke.

To dager tidligere varslet sykehuslegene ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen at de ikke lenger hadde tillit til fagsjefen i sykehuset.

Helgeandssykehuset har i dag lagt fram en samlet rapport som skisserer hvordan sykehuset skal jobbe med kvaliteten i tarmkreftkirurgien og gjenreise tilliten i befolkningen.

Blant annet skal de to sykehusene samarbeide tettere og arbeidsmiljøet skal styrkes gjennom flere tiltak. Færre kirurger enn i dag skal utføre operasjoner og det skal alltid være to kirurger som deltar ved tarmkreftoperasjonene.

I tillegg er det opprettet en pårørendetelefon hvor pasienter og pårørende kan ta kontakt.

Rapporten består av 12 punkter, og er sammenfattet at medisinsk direktør Fred A. Mürer og fagsjef Ida Rashida Khan Bukholm.

NRK forklarer

Hva handler bråket i Helgelandssykehuset om?

Operasjoner

I 2016–2019 ble 49 pasienter operert i Helgelandssykehuset Sandnessjøen og 105 pasienter operert i Helgelandssykehuset Mo i Rana.

Alle operasjoner stanset

I januar 2020 ble det avdekket unormalt høy dødelighet etter kreftoperasjoner ved Helgelandssykehuset. 12. januar ble alle planlagte kreftkirurgiske operasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen avlyst, med umiddelbar virkning.

Eksterne evalueringer

Etter at operasjonene kom i gang igjen ble det besluttet å gå gjennom journalene til alle pasienter operert for tykktarmskreft i Helgelandssykehuset i årene 2016–2019.
Samtidig ble det bestilt tre eksterne evalueringer av tarmkreftkirurgien ved sykehusene.

Kvaliteten

Tre eksterne fagrapporter har undersøkt kvaliteten på tarmkreftoperasjonene på Helgeland.

«Urovekkende»

To av disse rapportene fant urovekkende avvik ved operasjoner i Sandnessjøen siden 2016. Saken er sendt til Helsetilsynet.

12 tiltak:

Helgelandssykehuset har nå laget en rapport med forslag til tiltak for å sikre kvaliteten fremover. 

Kritiserer media

Bakgrunnen er en nå ett år lang strid som startet med at tall fra Kreftregisteret viste at dødeligheten etter kreftoperasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen var mye høyere enn landsgjennomsnittet.

I etterkant har tre eksterne fagrapporter vurdert kvaliteten på tarmkreftoperasjonene på Helgeland. 31. august offentliggjorde Rana Blad konklusjonen av den eksterne gjennomgangen av tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset.

Det er ikke klart hvordan lokalavisen fikk hånd om rapportene, før et samlet fagmiljø i Helgelandssykehuset hadde lest og drøftet innholdet.

Bukholm og Mürer beklager i rapporten at konklusjonen kom ut i media:

– Ledelsen i Helgelandsykehuset har tatt avstand fra publiseringen, som gjorde det vanskelig å gjennomføre planen og prosessen for involvering og informasjon som det var lagt opp til. At rapportene ble kjent utenfor Helgelandssykehusets kontroll, håndteres som et avvik innen informasjonssikkerhet og personvern, og er derfor forskriftsmessig meldt til Datatilsynet. I en foreløpig tilbakemelding datert 14.09. ber Datatilsynet om å bli holdt oppdatert, skriver de.

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir i Helglandsykehuset skriver i en e-post til NRK at hun ikke ønsker å kommentere rapporten.

Helgelandssykehuset har mottatt varsel fra Statens helsetilsyn om at Helsetilsynet ser alvorlig på saken og vil komme på et stedlig tilsyn i Sandnessjøen.

Hulda Gunnlaugsdóttir, direktør Helgelandssykehuset

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir i Helglandsykehuset .

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Saken med tilhørende dokumenter er sendt til Helsetilsynet og i linja til Helse Nord. Vi avventer nå Helsetilsynets arbeid og resultatet av dette. Vårt ønske er at Helsetilsynet skal får gjøre jobben sin uforstyrret, skriver hun.

Stanset alle operasjoner

Helgelandssykehuset opererer i gjennomsnitt 40 pasienter med tykktarmskreft per år, fordelt på sykehusene i Sandnessjøen og Mo i Rana.

I årene 2016–2019 ble 49 pasienter operert i Helgelandssykehuset Sandnessjøen og 105 pasienter operert i Helgelandssykehuset Mo i Rana.

Det var i januar det ble det avdekket unormalt høy dødelighet etter kreftoperasjoner ved Helgelandssykehuset. 12. januar ble alle planlagte kreftkirurgiske operasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen avlyst, med umiddelbar virkning.

Etter stansen gikk en faggruppe med representanter fra Helse Nord, Helgelandssykehuset og UNN gjennom de samtlige pasientjournaler.

Det resulterte i at kreftkirurgien ble gjenåpnet 17. januar.

Fagsjef Ida Bukholm ved sykehuset var ikke enig i faggruppas konklusjon, men sa den gang at hun respekterte avgjørelsen.

Etter at operasjonene kom i gang igjen ble det besluttet å gå gjennom journalene til alle pasienter operert for tykktarmskreft i Helgelandssykehuset i årene 2016–2019.

Samtidig ble det bestilt tre eksterne evalueringer av tarmkreftkirurgien ved sykehusene.

To av tre rapporter konkluderer med alvorlige avvik, og bekymring når det gjelder både kvalitet og dødelighet ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen.

Alle rapportene påpeker imidlertid utfordringer på begge sykehusene. Det opereres for få pasienter i forhold til nasjonale retningslinjer.

På et styremøte i Helse Nord konkluderte styret at de har full tillit til Helgelandssykehuset.

Samtidig ber de om flere svar på hvordan de skal sikre god nok kvalitet på tarmkreftkirurgien.