Hopp til innhold

Helgelandssykehuset i gul beredskap – peker på tvungen lønnsnemnd som løsning

Helgelandssykehuset er i gul beredskap på grunn av flyteknikerstreiken.

Luftambulansetjenesten/Babcock

Helgelandssykehuset er gått over i gul beredskap fordi ambulanseflyene kan bli stående på bakken og fordi enkelte vikarer sliter med å komme seg til Helgeland.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Det opplyser sykehuset på deres hjemmesider.

Dette får konsekvenser for bemanningssituasjonen i Helgelandssykehuset da enkelte vikarer ikke kommer seg til Helgeland og at ambulanseflyene også kan bli stående på bakken.

– Vi følger situasjonen nøye og har satt i gang noen kompenserende tiltak på enkelte avdelinger. Vi rapporterer daglig til statsforvalter og Helse Nord om situasjonen, sier medisinsk direktør, Hanne Frøyshov.

Gult nivå: – Alvorlig

Irene Ojala, eneste stortingsrepresentant fra Pasientfokus, sier til NRK at dette understreker hvor sårbar situasjonen er lengst nord i Norge.

– Nord-Norge er spesielt utsatt på grunn av lockdown. Både på grunn av rutefly og ambulansefly.

Hun mener situasjonen på Helgeland bør tvinge frem en løsning.

Irene Ojala, leder av Pasientfokus.

MÅ FINNE EN LØSNING: Irene Ojala sier gul beredskap ved Helgelandssykehuset bør tvinge frem en løsning på streiken.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Jeg tenker at tvungen lønnsnemnd bør tvinges frem nå. Vi har ingen å miste.

At Helgelandssykehuset sliter med å få vikarer flydd til Helgeland belyser også at vanlige rutefly gir utfordringer for sykehusene.

– Vi er helt avhengig av Widerøe og Babcock i Nord-Norge. Jeg synes dette viser hvor sårbar vi er.

– Dette må vi gjøre noe med ganske kjapt. Også på lengre sikt.

Les også: Hevder de sliter med rekrutteringen, men her står ungdom i kø for å bli flyteknikere

Elever på flyfag ved Bodø videregående utfører et motorbytte på en gassturbinmotor.
Elever på flyfag ved Bodø videregående utfører et motorbytte på en gassturbinmotor.

Mange pasienter rammes

Helgelandssykehuset er på ingen måte alene om å merke konsekvensene av flyteknikerstreiken.

Harald Gunnar Sunde, medisinsk fagsjef ved Finnmarkssykehuset, sier til NRK at de ser på om de må sette inn hastetiltak på grunn av situasjonen.

I Kirkenes skulle det nemlig kommet en hjertespesialist fra Tromsø. Vedkommende hadde planlagt å kontrollere 19 pasienter med pacemakere og med implanterte defibrillatorer.

Det er sånne ting som går på batteri og som må sjekkes blant annet for å se om det er nok strøm, sier Sunde og legger til:

Harald Gunnar Sunde

Harald Gunnar Sunde sier Finnmarkssykehuset rammes av streiken.

Foto: Kristina Kalinina / NRK

Avdelinga vil gå gjennom alle 19 for å se om noen av disse er såpass alvorlige at vi må gjøre noen hastetiltak. For eksempel at pasienten eventuelt sendes til Tromsø.

Ordningen med ambulering fra Tromsø er for å spare samfunnet for kostnader i forbindelse med reise, samt å spare pasienter for lange reiser.

– Det er jo litt trist hvis vi må sende flere av pasientene til Tromsø.

Les også: Widerøe: Innstiller alle flygingane på kortbanenettet til i ettermiddag

Vurderer å hente folk inn fra ferie

I tillegg til hjertespesialisten melder Sunde om utsettelser ved gastro- og koloskopi i Hammerfest.

Spesialist skulle gjøre slangeundersøkelser av magesekk og tykktarm. Det var i hvert fall satt opp fem undersøkelser i dag som ble avbestilt. Vet ikke hvor mange pasienter og dager dette var snakk om. Det medfører forsinkelser og nye utsatte timer på pasientene.

Dette kan jo være alvorlig, for eksempel i forbindelse med kreft?

Ja, man vet jo ikke hva som skjuler seg og det er derfor de er henvist til disse undersøkelsene. Det er selvfølgelig en ugrei situasjon.

Det er også en jordmor som ikke har kommet fram.

Vi har jo ikke overflod av jordmødre og dette betyr jo rett og slett at de vi har på jobb må jobbe mer. Eventuelt må Finnmarkssykehuset vurdere å tilbakekalle folk fra ferie. Det er noe vi må vurdere fortløpende.

Universitetssykehuset Nord-Norge har vurdert situasjonen. De kommer foreløpig ikke til å heve beredskapsnivået.

Departementet: – Følger med

Helgelandssykehuset HF opererer med tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap.

Gul beredskap beskrives som en alvorlig situasjon:

«Gul beredskap iverksettes når det har oppstått en alvorlig hendelse som gjør at det er fare for at de ordinære ressursene ikke strekker til og hvor det er aktuelt å mobilisere begrensede ressurser og iverksette forhåndsdefinerte tiltak.»

Hanne Mathilde Frøyshov, medisinsk direktør Helgelandssykehuset

Medisinsk direktør ved Helgelandssykehuset, Hanne Frøyshov.

Foto: Helgelandssykehuset

Overfor NRK svarer Helse- og omsorgsdepartementet verken konkret på beredskapsendringen på Helgeland eller kravet fra Ojala.

Pressevakten skriver at de følger situasjonen:

Departementet opplyser at arbeidsministeren følger med på konflikten på vanlig måte. I den forbindelse innhentes nødvendig informasjon fra Helsetilsynet. Det er vanlig rutine i en arbeidskonflikt som dette. Informasjonen fra Helsetilsynet er unntatt offentlighet så lenge en konflikt pågår.

Tillitsvalgt: Kan bli brudd på loven

Tillitsvalgt ved Helgelandssykehuset, Rune Andre Mathisen, sier at de har forsøkt å komme sykehuset i møte med en avtale om utvidet arbeidstid.

Det har de så langt ikke klart å komme i havn med. Da kan det ifølge han gå mot brudd på Arbeidsmiljøloven.

– Dette viser at vi har for lite folk i utgangspunktet. Rekrutteringen burde kanskje blitt gjort bedre på et tidligere tidspunkt, sånn at vi ikke er i situasjonen vi er i dag.

– Tror du at det blir tvungen lønnsnemnd etter denne utviklingen?

– Det vil jeg tro. Når ambulanseflyene settes i spill og man ikke kan sende videre pasienter så tror jeg det blir tvungen lønnsnemnd. Det skal ikke gå veldig lang tid før du har flere pasienter som blir liggende. Regjeringen må gripe inn.

Helsetilsynet: – Tar til etterretning

Det er altså Statens helsetilsyn som overvåker hvorvidt streiken får konsekvenser for liv og helse.

De henter blant annet inn informasjon om helsetjenestene fra statsforvalterne i Norge, før de gjør sine vurderinger og rapporterer til Helse- og omsorgsdepartementet.

Fungerende direktør Heidi Merete Rudi vil ikke kommentere endringen ved Helgelandssykehuset.

– Jeg tar til etterretning at den opplysningen ligger der. Mer enn det kan jeg ikke si, forteller hun til NRK mandag formiddag.

Helse Nord: – Krevende

Direktør for sikkerhet og beredskap i Helse Nord, Jonny Brodersen, sier også at de holder seg løpende oppdatert om situasjonen.

Vi oppfatter situasjonen som krevende, men er trygge på at våre helseforetak gjør sitt ytterste for å redusere konsekvensene som følge av arbeidskonflikten, skriver han i en epost til NRK og legger til:

At Helgelandssykehuset nå hever beredskapen viser at de håndterer situasjonen i henhold til sine beredskapsplaner.