Vil stanse «ellevill konsulentbruk» i sykehusene

Helgelandssykehuset har brukt 1,5 millioner på PR-byrå på ett og et halvt år. Nå varsler SV og Frp full gjennomgang av kjøp av konsulenttjenester.

Helgelandssykehuset HF, sykehus i Sandnessjøen.

STORM RUNDT SYKEHUS: Helgelandssykehuset delte usladdede rapporter om tarmkreftkirurgien i sykehuset med et PR-byrå før innholdet ble gjort kjent for fagmiljøene. Her fra sykehuset i Sandnessjøen.

Foto: Helgelandssykehuset HF

Det stormer rundt Helgelandssykehuset etter at det ble kjent at sykehuset delte usladdede kreftrapporter med PR-byrået Wergeland/Apenes (WA).

Dette skjedde en uke før konklusjonen i rapportene ble slått opp i lokalavisen Rana Blad – og før fagmiljøene i Helgelandssykehuset var blitt kjent med innholdet.

At de usladdede og hemmeligstemplede rapportene havnet i media er meldt både til Datatilsynet og politiet.

Sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir i Helgelandssykehuset har beklaget at rapportene ikke ble sladdet.

I en pressemelding onsdag kveld understreker sykehuset at rapportene ikke inneholder direkte personsensitive opplysninger.

Imidlertid opplyser sykehuset at rapportene inneholder opplysninger «som vil kunne medføre at utenforstående som kjenner personen, i et tenkt tilfelle, vil kunne identifisere vedkommende.

Dette gjelder opplysninger som hver for seg ikke gir slik informasjon, men sammen med for eksempel datoer, årstall og alder samt operasjonssted vil kunne medføre at pasienten identifiseres».

– Ingen av de tre rapportene inneholder direkte personsensitive opplysninger som navn, fødselsdato, fødselsnummer eller bostedskommune for de aktuelle pasientene. Datatilsynet og Helsetilsynet er orientert om saken, skriver Helgelandssykehuset i en e-post til NRK fredag.

I dag reagerer flere på opplysningene som kommer fram. Politisk kommentator Jens Kihl i Bergens Tidende beskriver det som har skjedd som en skandale av helt spektakulære dimensjoner:

Laster Twitter-innhold

Åshild Bruun-Gundersen (Frp) er medlem i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget

Hun mener denne saken viser manglende respekt for folks helsedata.

Åshild Bruun-Gundersen i FrP

Åshild Bruun-Gundersen (Frp) sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Det er ingen av oss som synes det er hyggelig at pasientopplysningene våre blir delt ut til fremmede som vi ikke har oversikt over selv. Det er heller ikke lov.

Hun mener at selv om kreftpasientenes personnummer ikke var med i rapportene, bør Helsetilsynet granske saken.

– Dette er et lovbrudd som må følges opp nasjonalt. Dersom slike saker ikke får konsekvenser for noen, vil det samme skje igjen.

Helgelandssykehuset understreker at Helsetilsynet kommer på stedlig tilsyn i helseforetaket 8. og 9. oktober. Rapportene og delingen av disse blir en del av det sakskomplekset de skal se på.

SV vil stanse «ellevill konsulentbruk»

I hele Helse-Norge har bruken av eksterne PR-byråer eksplodert.

Da Riksrevisjonens i 2015 gransket konsulentbruk i staten viste det seg at statlige virksomheter kjøpte konsulenttjenester for 12 milliarder kroner i året.

Innen helse- og omsorgssektoren er helseforetakene de største brukerne av konsulenttjenestene.

Landets fem helseforetak brukte dette året 1,6 milliarder kroner på PR-byrå og konsulenter.

Nicolas Wilkinson, SV

– Det som har skjedd ved Helgelandssykehuset viser at vi må ha en full konsulentgjennomgang i hele helsevesenet, sier Nicholas Wilkinson, som er helsepolitisk talsperson i SV.

Foto: PETER MYDSKE

Stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson, som er SVs helsepolitisk talsperson sier partiet vil stanse det han kaller «ellevill» konsulentbruk i helsesektoren.

Han viser blant annet til Aftenpostens avsløring i sommer om at nær halvparten av Direktoratet for e-helses utgifter i fjor gikk til konsulenttjenester.

– Dette er et stort problem. SV foreslår en full gjennomgang av konsulentbruken i hele helsevesenet, sier han til NRK.

Også Frp reagerer på pengebruken.

– Når vi i Stortinget bevilger penger til helsevesenet, er disse pengene ment å gå til pasientbehandling. Sykehusene har ingen rett til å komme til Stortinget for å be om mer penger for å betale PR-byråene sine. Da må de rydde opp i eget hus, og sørge for at de prioriterer helsekronene slik at de kommer pasientene til gode, sier Åshild Bruun-Gundersen.

Helgelandssykehuset har opplyst at de har kjøpt tjenester for 1,5 millioner kroner hos PR-byrået Wergeland/Apenes i fjor og hittil i år.

– Det er ikke greit å bruke våre velferdskroner til PR-byråer istedenfor å ha nok folk ansatt i egen organisasjon.

Ifølge Gunnlaugsdottir har sykehuset brukt PR-byrået i jobben med å stake ut kommunikasjonen i prosessen med nytt sykehus.

Helgelandssykehuset, sykehus i Mosjøen.

I januar kunngjorde helseminister Bent Høie at hovedsykehuset på Helgeland skal legges til Sandnessjøen og omegn, mens Mo i Rana beholder akuttsykehus. Sykehuset i Mosjøen (bildet) legges ned.

Foto: Helgelandssykehuset HF

Det henger ikke på greip, ifølge SV-politikeren.

– Istedenfor å ta dialogen med egne ansatte, har de sendt ansvaret til en kommersiell tredjepart. Det kan tyde på at de har et kulturproblem. De gjør ikke jobben sin hvis de ikke kan styre skuta selv.

Åshild Bruun-Gundersen reagerer på at sykehuset har leid inn et PR-byrå for å stake ut kommunikasjon ut til egne ansatte.

– Det bør være et kriterium ved ansettelse av ledere i helsesektoren at de er i stand til å håndtere personalansvar. Det er tross alt den viktigste jobben som leder.

Sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir sier at Helgelandssykehuset har av og til behov for å leie inn kompetanse og kapasitet på flere ulike fagområder.

– Det siste året har vi hatt begrenset kapasitet på kommunikasjonsområdet parallelt med koronapandemien, prosessen rundt Nye Helgelandssykehuset og flere andre krevende saker, og det har derfor vært nødvendig å leie inn ekstra ressurser for en periode. Helgelandssykehuset ivaretar egne ansvarsområder uavhengig av slik bistand.