Hopp til innhold

Kommune om statsbudsjettet: – Risikerer at kua dør mens gresset gror

Kun 28 av Norges 356 kommuner ligger an til å få en reell vekst i inntektene i 2022, sammenlignet med i år. Det blir stramt, men ingen krise, sier KS.

Lødingen.

Lødingen kommune får den største økningen i Nordland neste år i frie inntekter fra Staten. Med en vekst på 2,7 % er de også den eneste nordlandskommunen som får mer enn forventet pris og lønnsvekst på 2,5 %.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

2021 ser ut til å bli et greit år for kommunenorges økonomi. Neste år vil inntektene gå ned for de fleste kommunene i Norge, ifølge KS.

– Det vil nok bli stramme budsjettforhandlinger i mange kommuner i desember.

Det sier direktør for Samfunn, velferd og demokrati i KS (Kommunesektorens Organisasjon), Helge Eide, til NRK.

Men det er en ting som er viktig å påpeke her, nemlig at:

– Da sammenligner man med anslaget på inntektsnivået for inneværende år. Etter at mange kommuner har fått overraskende høy skatteinngang. En del av den skatteinngangen får man beholde i år, men blir ikke videreført til neste år.

Litt enklere sagt: Kommunene har fått mer penger enn normalt i år, fordi skatteinntektene ble høyere enn forventet.

Dermed ser veksten i de frie inntektene til kommunene ut til å bli dårlig i 2022, når forventet pris- og lønnsvekst er tatt med.

I Solberg-regjeringens siste statsbudsjett, som ble lagt fram denne uken, er det lagt til grunn en lønns- og prisvekst i kommunene på 2,5 prosent.

Brotorvet i Bamble

Bamble er den eneste kommunen i Vestfold og Telemark som vil få såpass mye penger fra staten at inntektene øker når pris- og lønnsveksten er trukket fra.

Foto: Kristin Bakken / Riksantikvaren

– Risikerer at kua dør mens gresset gror

Evenes kommune i Nordland en én av kommunene som får veldig liten økning i overføringen av frie inntekter fra staten: 0,7 prosent.

Om lønns- og prisveksten blir som forventet, vil kommunen få mindre å rutte med neste år enn de har hatt i 2021.

– Det er ikke så enkelt for oss. Vi må stramme inn på det som allerede er en minimumsdrift, sier ordfører Terje Bartholsen.

Konsekvensene, i en kommune som samtidig skal legge til rette for Forsvaret, blir merkbar:

– 2 millioner mindre betyr færre sykepleiere, lærere. Det går rett på disse tingene. Vi får prøve å ikke gå for langt ned mens vi håper på at tallene snur, sier han.

– Men det er et ordtak som heter at kua dør mens gresset gror, og vi risikerer å komme i den situasjonen.

Evenes-ordføreren har store forventninger til den nye regjeringen.

– Jeg håper de lever opp til løftene de har gitt. Arbeiderpartiet lovet i sitt alternative budsjett i år betydelig mer penger til kommuner som Evenes, og jeg er sikker på at det følges opp når de kommer i sving.

Terje Bartholsen

Ordfører i Evenes, Terje Bartholsen (Ap).

Foto: Frida Brembo / NRK

I går la nåværende Høyre-regjering frem sitt siste forslag til statsbudsjettet for 2022.

Den nye regjeringen med Ap og Sp har en måned på å gjøre endringer. I november og desember setter kommunene opp sitt eget budsjett.

Få kommuner får mer penger i praksis

Hvert år stiger prisene på ting og tang littegrann.

Men til neste år får nesten ingen kommuner nok penger fra staten for å holde følge med forventet prisvekst for 2022.

  • Denne prisveksten kalles konsumprisindeks (KPI).

I 2022 anslår Regjeringen at pris- og lønnsøkningen i kommunesektoren (den kommunale deflatoren) vil være 2,5 prosent i 2022.

Det er betraktelig mer enn det kommunene får i økte frie inntekter: 1,5 prosent.

Det betyr at kommunene må få 2,5 prosent eller mer i frie tilskudd fra staten i 2022 for å holde tritt med prisstigningen.

Men det er det kun 28 av 356 kommuner som gjør.

KS: – Blir vanskelig å prioritere

Selv om økonomien i norske kommuner jevnt over er ganske stram, er det på ingen måte krise, sier samfunnsdirektøren i KS, Helge Eide.

– Det er fordi at når man regner inntektsvekst neste år, starter man i anslaget for inntekter som den enkelte kommune har i årets statsbudsjett. For mange kommuners del, vil inntektsnivået være høyere enn de budsjetterte med i fjor.

Med andre ord: I år har kommunene hatt mer penger enn de regnet med.

Men de kan ikke regne med å ha så mye penger til neste år.

– Så lenge ikke kommunen i år har økt forbruket utover det de planla i fjor, vil de ha et greit utgangspunkt, sier Eide.

Men han påpeker også at det vil bli vanskelig for kommunene å bestemme hva de skal bruke sine frie midler på, fordi det er stramt for de aller fleste.

Helge Eide

– Statsbudsjettforslaget for 2022 er ikke spesielt dårlig, men ikke spesielt godt for kommunene heller, sier samfunnsdirektør i KS, Helge Eide.

Foto: Fotograf Johnny Syversen

I tillegg vil inntekter fra skjønnsmidler, som kommunene kan søke på til drift eller prosjekter, være med på å bedre den økonomiske situasjonen. Utbetalinger fra Havbruksfondet og skatteinntekter vil i 2022 variere fra kommune til kommune, men kan også bidra til å trekke inntektene opp.

I tillegg er det ventet at den nye Støre-regjeringen vil tilføre kommunene mer penger. I juni varslet Ap og Sp at kommunene vil få 3 milliarder kroner mer i en rødgrønn regjering.