NRK Meny
Normal

Hele Nordland samles i et politidistrikt

Regjeringen vil at hele Nordland skal være ett politidistrikt. Nordland går dermed fra 3 politidistrikt til ett når Helgeland, Salten, og Midtre Hålogaland blir borte og gjenoppstår som Nordland politidistrikt.

Politimester Geir Olve Heir, Salten politidistrikt

Politimester Geir Olve Heir i Salten politidistrikt er en sannsynlig kandidat som ny politimester i Nordland politidistrikt.

Foto: Bente H. Johansen

– Vi får tre distrikter i Nord-Norge, og det synes jeg er en klok beslutning. Jeg tror Nordland politidistrikt blir et bra distrikt. Reformen vil være et godt grep for å få et bedre norsk politi, sier politimester Geir Ove Heir i Salten politidistrikt.

27 politidistrikt blir til 12 og en rekke oppgaver planlegges overført fra politiet til andre aktører. Antall tjenestesteder skal også ned, men det endelige antallet er ennå ikke avklart. Det er blant punktene i politireformen som ble fram i kveld.

Politimesteren i Salten er ikke i tvil om at publikum vil merke at en ny reform vil tre i kraft fra nyttår.

– Bedre responstid

Vi er til for publikum, og jeg mener vi vil få en bedre beredskap, responstid og et mer synlig politi der hvor folk bor. Vi vil gjøre om på en del av beredskapsordningene vi har og flytte endel folk.

Den nye organiseringen vil innebære en modell med to nivåer. Politimesteren vil sammen med sin stab utgjøre ett nivå, mens de ulike tjenestestedene og driftsenhetene er på nivå to.

– For oss som jobber i politiet betyr dette at vi får en bedre faglig miljø, både i forhold til forebygging, etterforskning og påtale, legger han til.

Ny politimester?

Nordland politidistrikt vil bestå av Nordland fylke, og inkludere deler av Midtre Hålogaland politidistrikt, hvor Hugo Henstein er konstituert som politimester ut året. Det nye distriktet vil også inkludere Salten politidistrikt, hvor Geir Ove Heir er ansatt på åremål til 2017, og Helgeland politidistrikt, hvor Håvard Fjærli er konstituert ut året.

Ifølge Politiforum er politimester Geir Ove Heir den mest sannsynlige nye sjefen i Nordland politidistrikt fra 1. januar 2016.

– Det har jeg ingen formening om. Alle stillinger skal lyses ut, så får vi se hva resultatet blir, sier Heir til NRK.

Operasjonssentralen Salten politidistrikt

Regjeringa kutter drastisk ned i antall politidistrikt og politikontorer. Dette bildet er fra operasjonssentralen i Salten politidistrikt.

Regjeringspartiene og Venstre vil overføre flere oppgaver til andre aktører. Blant oppgavene er transport av varetektsfanger og psykisk syke. Antall tjenestesteder skal også reduseres.

– Det er ikke satt noe tak for antall tjenestesteder, men antallet skal ned, opplyser justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Han påpeker likevel at anslaget på 210 tjenestesteder som ble lagt fram i Politianalysen, er for lavt.

Håvard Fjærli, politimester i Helgeland politidistrikt

Helgeland politidistrikt, som i dag ledes politimester Håvard Fjærli (bildet), forsvinner og Midtre Hålogaland splittes og må avgi områder til det nye politidistriktet som ledes fra Tromsø.

Foto: NRK

Politireformen legger opp til at 90 prosent av innbyggerne i hvert politidistrikt ikke skal ha mer enn 45 minutters kjøretid til tjenestestedet. De skal også ha fleksible åpningstider minst en dag i uka.

27 politikontor

Politidirektoratet skal nå få i oppgave å fastsette antall tjenestesteder. I dag er det ni politikontorer i Salten, 11 på Helgeland og 17 i Midtre Hålogaland. Det ble ikke lagt fram noe kart som viser hvilke lokale lensmannskontorer og politistasjoner som skal legges ned og hvilke som skal bestå.