Hopp til innhold

– Et spørsmål om hvem man skal tro på

I dag ble saken mot Nordland Havfiske og dumpingen av fisk fra tråleren «Hekktind» avsluttet i Lofoten tingrett.

Rettsaken mot det Kjell Inge Røkke-eide selskapet Nordland Havfiske som står tiltalt for et av Norges-historiens mest omtalte tilfeller av fiskedumping. Den påståtte fiskedumpingen ble filmet av fabrikkformann Tommy Winther

Tommy Winther angrer ikke på at han filmet fiskedumpingen.

Aktor Knut Inge Myklebust sa i sin prosedyre at det hele koker ned til et spørsmål om hvem man skal tro på.

Fiskedumpingen ble filmet av fabrikkformann Tommy Winther om bord i tråleren «Hekktind» og lagt ut på nettet i 2010.

Hevnaksjon?

Videoopptakene viser at deler av fangsten ble kvernet opp og spylt på havet. Winther hevder at 30 prosent av fangsten på 320 tonn ble dumpet.

I retten er fabrikkformannen en svært sentral aktør.

Rederiet mener at dumpingen er iscenesatt av Winther som filmet det hele og legger ansvaret for dumpingen på ham.

Nordland Havfiske tror at formannen offentliggjorde filmen for å hevne seg. Winther sa selv opp jobben sin etter å ha lagt ut filmen, men ba deretter om få den tilbake. Det fikk han ikke.

Påtalemyndigheten mener at videoen er en dokumentasjon og ikke en konstruert hendelse.

(artikkelen fortsetter under)

Mulig fiskedumping

Formannen hevder at 30 prosent av fangsten på 320 tonn ble dumpet.

Avviser hevnmotiv

– Kaptein Roy Johansen sa i sin forklaring at dette var «én manns verk», og det var Tommy Winthers, repeterte aktor.

Myklebust avviser at motivet for å legge ut videoen var hevnlyst.

– Han sa selv opp jobben sin og har ingenting som er utestående med rederiet, ble det sagt i prosedyren.

Vanlig arbeidsmåte

– Filmene vi har sett, har dokumentert at åtte personer av et mannskap på femten var på dekket og så fisken som lå på dørken. Ingen sa fra videre i systemet, framholdt Myklebust.

Aktor reagerer på at alle vitnene peker på den tidligere formannen, og sier at det er hans ansvar og hans jobb.

– Skulle Winther ha hatt makt over halve mannskapet og hindret dem i å varsle videre til kapteinen, eller er det mannskapets vanlige arbeidsmåte vi ser?, spurte han retorisk.

(artikkelen fortsetter under)

Knut Inge Myklebust

Aktor Knut Inge Myklebust mener politiet har beviser på fiskedumping.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Motiver for dumping

– Det er en altfor enkel forklaring å peke på Tommy Winther og legge ansvaret på ham. Dette er en båt som er laget for effektivitet. De hadde havari på en frysekompressor og en dårlig sløyemaskin, sa Myklebust.

Begge deler er gode motiver for å effektivisere produksjonen ved å velge ut bare enkelte fisker mens de andre dumpes avsluttet aktor, før han la ned påstand om at rederiet må betale 120.000 kroner i bot og tåle en inndragning av fangstverdier på 790.000 kroner.

Skipperen må tåle en bot på 30.000 kroner mener påtalemyndigheten. Saken har tatt lang tid å få fremmet for retten, mye på grunn av politiets egne datasystemer.

Rederiet må frifinnes

Rederiet og skipperens forsvarer John Christian Elden startet sin prosedyre med å si at det ikke er grunnlag for å ilegge straff eller inndragning for rederiet, og det er ikke utvist uaktsomhet fra skipperen på Hekktind. Hans påstand ble at alle parter frifinnes.

– Hva dere (dommerne) tror er irrelevant. Dere skal være sikre på at dere står overfor det faktum politiet mener de har bevist før dere kan ilegge noen straff. Kystvakta har gjort 86 inspeksjoner på Hekktind – det er ikke påpekt noen feil i forhold til dumping i noen av disse, sa Elden.

Filmene viser ikke dumping

Forsvarer Elden sa videre at filmen ikke viser fisk som blir dumpet, men at noen fisker havner på dørken, som ikke er ulovlig. Det som er ulovlig er om de havner over bord på en eller annen måte.

– Vi ser på filmen at kanskje én fisk går gjennom kverna. Jeg rekker hendene i været og sier det. Men vi ser ikke mengder av fisk som bevisst dumpes. Vi har hørt forklaringene som sier at rutinene er at fisken plukkes opp fra gulvet og legges tilbake i produksjon.

– Det er heller ingen økonomiske motiver for rederiet i å gjøre dette, fisken vi ser på videoen er godt produserbar, sa Elden.

(artikkelen fortsetter under)

John Christian Elden

Forsvarer John Christian Elden mener å bevise at fabrikkformannen iscenesatte fiskedumpingen.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Formannens ansvar

– Det er Tommy Winther som har ansvaret for at denne hendelsen skjedde, det er han som har forlatt sin post for å filme, og det er han som skulle hatt ansvaret for å stoppe det, sa Elden. Han har brutt foretakets interne retningslinjer og handlet i strid med sin ansettelseskontrakt.

Overgrep mot barn i fiskesak

I sin juridiske vurdering trakk Elden fram en domsavgjørelse fra høyesterett i forbindelse barnepornografisk materielle.

– Det handler selvsagt ikke om barneporno men «læren om ulovlig provokasjon». Tidligere vet vi at det er straffefritaksgrunn dersom rettsgrunnlaget er framprovosert av politi eller liknende, men det som ble behandlet i høyesterett i denne saken var en privatperson som framprovoserte rettsgrunnlaget. De kom fram til at privatprovokasjon også er en straffefritaksgrun og vil være i strid med regelen om rettferdig rettergang.

Sorenskriver Rolf Eidissen administrerer retten med Olav Olavsen og Kai Leander Johansen som sakkyndige meddommere. Dom i saken ventes i løpet av to uker.